Kankaan koulun kateederi sai uuden elämän

Kankaan koulun kateederin takana Kouvolan yhteiskoulun rehtori Tarja Korhonen ja edessä opinnäytetyön tekijä Mali Lankiala (Kuva: Jari-Pekka Muotio)

Xamkin restauroinnin koulutuksesta keväällä 2021 valmistunut Meri Lankiala teki Kankaan koulun alkuperäisen kateederin restauroinnin opinnäytetyönään.

Opinnäytteen ohjaajana toimi päätoiminen tuntiopettaja Diego Carlozzo. Kateederi kuuluu Poikilo-museoiden kokoelmiin.

Kankaan koulun monivaiheinen historia

Kouvolan keskustassa sijaitseva Kankaan koulu on kokenut historiansa aikana monia vaiheita. Komea vaaleanpunertavan sävyinen, Kymenlukon maisemaa hallitseva kivirakennus on valmistunut vuonna 1927, jolloin sitä kutsuttiin Kankaan suurkouluksi. Koulun on suunnitellut arkkitehti Toivo Salervo (1888–1977) ja koulun rakennustöistä vastasi kouvolalainen rakennusmestari Eemeli Elo. (Kasnio 2013.) Arkkitehtoniselta tyyliltään se edustaa uusklassismia. Saman tyyppisiä kouluja Salervo suunnitteli myös muualle Suomeen, kuten Kemiin.

Koulu toimi kansakouluna ja peruskoulun ala-asteena vuoteen 2014 asti, jolloin se lakkautettiin pienenevien ikäluokkien tuoman kaupungin koulutilojen tehostamispaineen vuoksi. Koulun tilat otettiin kuitenkin uudelleen käyttöön, kun Kouvolan yhteiskoulu paloi 11.2.2014. Nykyään Kankaan koulun tiloissa toimii Kouvolan yhteiskoulun yläkoulu. (Ks. Merenmaa 1977; Rönkkö 2016.)

Tämän artikkelin kirjoittaja kävi Kankaan koulua peruskoulun ala-asteen ajan vuosina 1973–1978. On hienoa, että arvorakennus on jälleen tarkoituksensa mukaisessa käytössä ja uudet sukupolvet pääsevät nauttimaan sen tunnelmallisesta interiööristä.

Kateederin takaa

Kankaan koulun arvokkaassa vihkiäistilaisuudessa, Kankaan koulun juhlasalissa 23.10.1927 puheet pidettiin tyylikkäästä kateederista (kuva 2). Kateederia käytettiin todistettavasti vielä 50-luvulla puheiden ja pitämiseen (ks. Lankiala 2021, 9, valokuva), mutta 60-luvun alkuun tultaessa kateederin ilmeisesti katsottiin olevan vanhanaikainen ja se siirtyi Kouvolan museon (nyk. Poikilo-museot) omistukseen 1962.

Tämän jälkeen kateederi on odottanut restaurointia museon varastossa. Restauroinnin opiskelija Meli Lankiala sai kateederin opinnäytetyönsä aiheeksi ja työ valmistui keväällä 2021.

Restauroinnin valmistuttua kateederi oli nähtävillä Kankaan koulun yläkerroksen aulassa 25.5.–8.6.2021, jolloin oppilaat pääsivät kurkistamaan historiallisen esineen avulla menneisyyden koulumaailmaan.

Meli Lankiala kävi palautuksen yhteydessä myös kertomassa restauroinnin opinnoista 9. luokan oppilaille. Ehkä inspiroivan vierailun seurauksena joillekin oppilaille syttyi kipinä arvokkaita historiallisia esineitä ja niiden säilyttämistä ja hoitoa kohtaan.

Kateederi on rakennuksen tapaan tyyliltään 20-luvun klassismia ja siinä esiintyvät ornamentit ovat uusrenessanssihenkisiä. Kateederin tilasi arkkitehti koulun suunnittelun yhteydessä, mutta sen valmistajasta ei ole tietoa. Se maksoi tuolloin 3000 markkaa. Kateederin korokkeeseen on kaiverrettu nimikirjaimet O ja H, jotka todennäköisesti kuuluvat kateederin tehneelle puusepälle. (Lankiala 2021, 9, 12–13.)

Kateederissa on nähtävissä kreikkalaisessa uurnassa palava ikuinen tuli, joka symboloi tiedon valoa ja totuuden liekkiä. Kateederin ornamentiikka on jäänyt monien sukupolvien mieleen kohottavana ja esteettisen harmonisena. Kauniin ympäristön ja esteettisten esineiden suurta kasvatuksellista arvoa on ajateltu Kankaan koulun suunnittelussa, mikä onkin varmasti kantanut hyvää hedelmää koulun kasvattien elämässä.

Arkkitehti Toivo Salervo suunnitteli myös kaunokirjoituksen tyyppikirjaimiston

Hauskana anekdoottina kerrottakoon, että koulun suunnitellut arkkitehti Salervo oli myös suomalaisen kaunokirjoituksen isä. Hän suunnitteli kaunokirjoituksen tyyppikirjaimiston ja julkaisi sen vuonna 1932 teoksessaan Kirjoittamisen opetus: tyyppikirjaimiston pohjalla.

Hänen suunnittelemassaan kauniissa rakennuksessa opeteltiin vuosikymmenien ajan kirjoittamaan kaunista ja selkää käsialaa – hänen arkkitehtonisen näkemyksensä kaltaista.

 

Meli Lankialan opinnäytetyöhön voit tutustua Theseuksessa.

Lähteet

Kasnio. A. 2013. Näissä mekin istuttiin. Kouvolan museoaarteita. Museoesineitä Poikilo-museoiden kokoelmista ja tarinoita Kouvolasta. Blogi-artikkeli. Saatavissa: http://museoaarteita.blogspot.com/2013/05/naissa-mekin-istuttiin.html [viitattu 8.6.2021].

Lankiala, Meli. 2021. Kankaan koulun kateederin konservointi. Opinnäytetyö. Kouvola: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/496234/meli_lankiala.pdf?sequence=2&isAllowed=y [viitattu 8.6.2021].

Merenmaa, H.-M. 1977. Kouvolan kaupungin Kankaan ala-asteen koulurakennuksen viisi vuosikymmentä. Kouvola.

Rönkkö, J. 2016. Yhteiskoulu jää pysyvästi lakkautetun kankaan koulun tiloihin. Kouvolan Sanomat. Verkkoartikkeli. Päivitetty 20.4.2016. Saatavissa: https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/6d9716d7-3d06-493e-8e38-496f62291f32 [viitattu: 4.2.2021]

Salervo. T. 1932. Kirjoittamisen opetus: tyyppikirjaimiston pohjalla. Helsinki: Otava.

Pin It on Pinterest