Kirjoitusohjeet

 • Tutustu lehteen ja silmäile aiempia artikkeleita – kirjoita artikkeli, jonka itse haluaisit lukea.
 • Voit kirjoittaa yksin tai yhdessä työkaverin, työelämäkumppanin, opiskelijan, tutkijan tai muun sidosryhmän edustajan tai verkostokumppanin kanssa.
 • 1 – 2 A4-arkkia tekstiä, riviväli 1,5.
 • Mene suoraan asiaan. Keskity johonkin asiaan tai näkökulmaan,  älä yritä kertoa kaikesta kaikkea.
 • Voit kirjoittaa opetuskokeiluista, innovaatioista ja kehittämistyöstä, organisaation sisäisestä, alueellisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä yhteistyön tuloksista, ammattialan kehittämisestä jne.
 • Voit myös kirjoittaa mielipidekirjoituksen ja tarttua ajankohtaiseen, yhteiskunnalliseen aiheeseen.
 • Artikkelia ei kannata taustoittaa liikaa lähdekirjallisuuden kautta. Jos käytät lähteitä, ne merkitään Xamkin raportointiohjeiden mukaisesti. Kirjoittaja on vastuussa lähdemerkintöjen oikeellisuudesta.

Jutun rakenne

 • Laita tärkein asia kiinnostavasti ja sisältöä kuvaavasti otsikkoon.
 • Jaa teksti lyhyehköihin kappaleisiin ja käytä väliotsikoita.
 • Vältä mutkikkaita lauserakenteita. Ole napakka.
 • Käytä hyvää ja ymmärrettävää yleiskieltä.
 • Esimerkit ja kertova ote houkuttavat lukemaan.

Kuvitus

 • Liitä artikkeliin mukaan kuva/kuvia, taulukoita tai kuvioita, jotka havainnollistavat tai tiivistävät sanottua ja herättävät kiinnostusta.
 • Ota valokuva mahdollisimman autenttisesta tilanteesta (ei poseerausta vaan mieluummin aitoja informatiivisia kuvia) Muista, että olet vastuussa kuvien julkaisuluvista.
 • Voit myös halutessasi antaa toimitukselle luvan valita sopivan kuvituskuvan Xamkin kuvapankista tai kaupallisesta kuvapankista.
 • Tarkempia ohjeita kuvien käyttöön löydät erillisestä kuvaohjeesta.

Editointi ja julkaisu

 • Toimitus oikolukee lehteen lähetetyt tekstit ennen julkaisua.
 • Toimituksella on oikeus muokata ja lyhentää tekstiä tarvittaessa tai päättää olla julkaisematta artikkelia.
 • Kirjoittajalle lähetetään oikoluettu teksti tarkistettavaksi, mikäli siihen on tehty muutoksia.
 • Toimituksen ja toimitussihteereiden tiedot löydät täältä.

 

Kuvaohjeet

Suunnittele kuvitusta samalla, kun ideoit tekstiä. Jutun kuvitukseen kannattaa käyttää aikaa, sillä osuva ja kiinnostava kuva myy juttusi lukijalle.

Lukija huomaa jutusta ensimmäisenä kuvan ja myös muistaa sen parhaiten. Teksti ja kuva ovat jutussa yhtä tärkeitä. Jos näin ei ole, kuvan voi jättää yhtä hyvin pois.

Millainen on hyvä kuva?

 • Kuva on autenttinen ja liittyy jutun aiheeseen
 • Kuva ilmentää ja tukee tekstin sisältöä
 • Kuvan tuo kokonaisuuteen lisäarvoa ja informaatiota
 • Kuva on visuaalisesti kiinnostava
 • Kuva on tekniseltä laadultaan hyvä ja tarkka

Ohjeita valokuvaamiseen

 • Voit ottaa kuvan esimerkiksi digipokkarilla tai älypuhelimella
 • Kuvassa olevat ihmiset eivät poseeraa tai katso kameraan. Tämä tuo kuvaan lehtikuvamaisuutta ja dokumentaarista uskottavuutta
 • Kuvaa kohdetta usealta eri etäisyydeltä ja suunnalta
 • Kuvaa kohde vaakakuvana
 • Kuvaa kohdetta useammassa eri ympäristössä, jos mahdollista
 • Pyri selkeyteen, yhdessä kuvassa ei tarvitse näyttää kaikkia asioita

Lupa kuvattavalta

 • Pyydä kuvattavilta joko Xamkin kirjallinen kuvauslupa ja toimita se Xamk Next -toimitussihteerille tai jos kirjallisen kuvausluvan saaminen ja/tai toimittaminen ei ole mahdollista, pyydä kuvattavilta sähköpostitse suostumus heidän kuvansa käyttöön ja välitä lupa sähköpostitse toimitussihteerille.
 • Lähetä kuva lehden toimitussihteerille sähköpostitse erillisenä, mahdollisimman suurikokoisena liitetiedostona. Tiedostomuotona jpg tai tiff. Word-tiedostoon liitetty kuva ei ole riittävän hyvälaatuinen verkkolehteen.
 • Jos sinulla ei ole kuvaa, ole yhteydessä lehden toimitussihteeriin, joka voivat etsiä sopivaa kuvaa Xamkin kuvapankista.

Infografiikka

Jos tekstissäsi on paljon yksityiskohtaista dataa, saattaa infografiikka olla keino kertoa se ymmärrettävämmin ja helpommin.

Tekstiä ja numeroita on luettava, kun taas hyvä grafiikka on havainnoitavissa nopeasti. Esimerkiksi aikajanat, taulukot ja nelikentät ovat infografiikkaa.

 • Infografiikkaa tehdessäsi yksinkertaista ja pelkistä, vältä kikkailua.
 • Voit tehdä grafiikoita esimerkiksi Office-ohjelmilla tai Adoben Illustratorilla tai InDesignilla.
 • KKäytä infografiikoissa Xamkin mustakeltaista värimaailmaa. Yksittäisiä elementtejä voit tarvittaessa korostaa Xamkin lisäväreillä tai rikastavilla väreillä (kuva alla)..
 • Mikäli et pysty tekemään infografiikkaa itse, mutta juttu sitä kaipaa, ota yhteyttä lehden toimistussihteereihin ja pyydä heiltä apua.

 

Voit klikata kuvan suuremmaksi.

 

 

 

Pin It on Pinterest