Kuvamaailmaan panostaminen vahvistaa brändiä

Lähes kaikki organisaatiot julkaisevat kuvia eri kanavissa välittääkseen tietoa palveluistaan, hankkeistaan, projekteistaan ja yhteistyöstään. Kuvia valitessa on tärkeää pysähtyä miettimään, sopivatko ne kyseessä olevan yrityksen tai organisaation kuvamaailmaan.

Kuvien tavoitteena on herättää kohderyhmän mielenkiinto. Johdonmukainen visuaalinen sisältö auttaa vahvistamaan brändiä, erottumaan kilpailijoista ja lisäämään brändin tunnettuutta. Samalla kuvat lisäävät palveluiden, hankkeiden, projektien ja yhteistyön näkyvyyttä ja houkuttelevuutta. 

Yhtenäinen kuvamaailma säilyttää brändin identiteetin tunnistettavana

On tärkeää varmistaa, että julkaistavat kuvat sopivat organisaation visuaaliseen ilmeeseen ja bränditarinaan. Useimmissa organisaatioissa on brändiohjeisto, joka määrittää, miltä organisaatio näyttää ja kuulostaa ulospäin sekä millainen sen tarina on.  

Kuvamaailman tulee kertoa samaa tarinaa kuin brändi ja samalla herättää katsojan kiinnostus kuvan aihetta sekä koko organisaatiota kohtaan.  

Kuvien tarinankerronnassa voidaan käyttää metaforia, joilla luodaan yhteyttä bränditarinan ja kuvien välille. Esimerkkinä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin brändikuvissa kuvien keskiössä on ihminen inspiroivan ympäristön äärellä. Kuvat eivät esitä Xamkissa konkreettisesti tapahtuvaa toimintaa, kuten opiskelua, vaan kuvat ilmentävät metaforan avulla Xamkin arvoja, bränditarinaa, persoonaa ja lupausta – ajatusta huomisen tuntemisesta, rohkeudesta ja tulevaisuuden työelämän rakentamisesta. 

Kuva 1: Xamkin brändikuvat kertovat bränditarinaa kuvakerronnan keinoin.

Oli kyseessä sitten abstraktit brändikuvat, tai konkreettisista tapahtumista kertovat yleiskuvat, niin kuvissa voidaan käyttää brändivärien mukaisia elementtejä tai rekvisiittaa, jotka yhdistävät kuvat katsojan mielikuvissa kyseessä olevan organisaation viestintä- ja markkinointimateriaaleihin. Brändivärit ovat hyvä keino saada kuvamaailma yhtenäiseksi organisaation visuaalisten linjauksien kanssa. 

Stereotypioiden välttämisellä kohti tasa-arvoista maailmaa

Useimmat organisaatiot haluavat kantaa vastuuta moninaisesta ja tasa-arvoisesta maailmasta. Kuviin kannattaa valita kaiken ikäisiä ja näköisiä ihmisiä sekä esteettömiä ympäristöjä, ja ottaa näin inklusiivisuus kuvissa huomioon.  

Kuva 2: Xamkin yleiskuvissa inklusiivisuutta toteutetaan kutsumalla markkinointikuvauksiin kaiken ikäisiä ja näköisiä malleja, huomioimalla monikulttuurisuus ja rikkomalla sukupuolinormeja.

Inklusiivisuudella tarkoitetaan yhdenvertaista ja syrjimätöntä sekä kaikkia osallistavaa ja mukaan ottavaa toimintatapaa.

Inklusiivisuus kuvissa heijastaa organisaation arvoja ja puhuttelee yleisöä, joka arvostaa vastuullisuutta. 

Vahva brändi on keskeinen tekijä yrityksen tai organisaation menestymisen kannalta. Se vaikuttaa organisaation maineeseen, tunnettuuteen ja asiakkaiden mielikuviin. Harkitut, mielenkiintoiset ja organisaation näköiset kuvat herättävät kiinnostusta ja houkuttelevat kohderyhmiä tutustumaan brändin tarjoamiin palveluihin tai hankkeisiin, edistäen näin koko yrityksen tai organisaation tunnettuutta. Kuvamaailmaan panostaminen on siis tehokas keino vahvistaa brändiä ja luoda pitkäaikaista menestystä. 

Pin It on Pinterest