Millaista on ohjelmoinnin opiskelu verkossa?

Millaista on ohjelmoinnin opiskelu, ajasta ja paikasta riippumatta täysin verkossa? Tässä artikkelissa avataan opiskelukäytäntöjä Python-ohjelmoinnin opintojaksolla.

Python-ohjelmoinnin ja datan käsittelyn (Python programming and data processing) opintojakso on Xamkissa ollut avoimen ammattikorkeakoulun ja CampusOnlinen tarjonnassa vuodesta 2019.

Opintomateriaalia on pikkuhiljaa edelleen paranneltu, mutta sen perusajatukset ovat pysyneet alusta asti samoina: Ohjelmoinnin opinnot ovat kansallisesti ja kansainvälisesti erittäin suosittuja. Miten kysyntään pystytään vastaamaan, ja miten laadukas opintojakso toteutetaan ajasta ja paikasta riippumatta verkossa?

Ajasta ja paikasta riippumatonta materiaalia

Opintojakson materiaali koostuu ohjelmoinnin perusteoriasta, sekä teoriaa täydentävistä harjoitustehtävistä. Ohjelmoinnin perusasiat on jaettu kahteentoista osioon, jotka voi käydä läpi esimerkiksi viikoittain. Jokaista osiota vastaa myös yhden teorialuennon nauhoite, missä opettaja käy läpi osion tärkeimmät asiat. Sekä teksti että luentovideot sisältävät paljon havainnollistavia esimerkkejä.

Kuva 1. Opiskelija palauttaa ohjelmointitehtävän oppimisalustalle ohjeiden mukaisesti. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Teoriaosuudet ovat siis saatavilla sekä tekstimuodossa opintojakson verkko-oppimistilassa että opettajan vetäminä luentoina. Kirjallinen materiaali on koottu oppimisalustalle tiiviissä, mutta helposti lähestyttävässä muodossa.

Luentovideot koostuvat teoriakäsitteiden avaamisesta havainnollistavin arkipäivän esimerkein sekä käytännön ohjelmointidemoista. Videot ovat olleet vuodesta 2021 asti avoimesti saatavilla Youtubessa.

Harjoitustehtävissä sovelletaan teoriaa käytännössä. Luennoilla ja tekstissä käydään läpi paljon esimerkkejä, mutta käytännön sovelluskohteet teorialle oppii vain harjoittelemalla.

Vaikka harjoitustehtävät ovat lyhyitä, tarvitsee niiden ratkaisemiseksi soveltaa materiaalissa esitettyjä ohjelmoinnin tekniikoita. Näitä harjoituksia tekemällä opiskelija pääsee käytännössä soveltamaan teoriasta opittua omaan tahtiin.

Interaktiiviset tehtävät ja automaattinen palaute keskiössä

Kuva 2. Oppimisalusta tarkastaa ohjelmakoodin automaattisesti ja merkkaa vastauksen oikeaksi. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Tehtävien automaattinen tarkastus on ohjelmointiopetuksessa arkipäivää, sillä useimmissa korkeakouluissa on käytössä jokin ohjelmointitehtävien palautuksen ja tarkistuksen mahdollistava työkalu tai verkko-oppimistila. Ohjelmoimaan oppii vain ohjelmoimalla, joten harjoitustehtävät ovat tälläkin opintojaksolla keskeisiä.

Harjoituksia tulisi olla paljon ja eri taitotasoilla, jotta ne tukisivat opiskelijoita oppimisprosessin eri vaiheissa. Tehtävien automaattitarkastus ei tue pelkästään ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua, vaan mahdollistaa myös välittömän palautteen – tehtävän palautettuaan opiskelija saa siis välittömästi tietää onko ratkaisu oikea ja mitä kehittämiskohteita siinä voisi vielä olla.

Kuvissa 1 ja 2 on esitetty tehtävän palautus ja automaattinen palaute opiskelijan näkökulmasta.

Yhteisöllisyys ja toisten auttaminen verkossa

Aina pelkkä tehtävien automaattinen tarkastus ei riitä opiskelijan tueksi. Automaattinen tarkastus ei korvaa ihmisen antamia ohjeita, joissa askel askeleelta lähestytään kohti tehtävän oikeaa ratkaisua. Opintojaksolla tarvitaan siis vielä alusta opettajan ja opiskelijoiden vuorovaikutukseen.

Koska opintojakso on toteutettu kokonaan verkossa, tarvitaan yhteinen keskustelukanava kurssin asioille. Tällä opintojaksolla päädyttiin valitsemaan ilmainen Discord-alusta. Kaikille osallistujille avoimella keskustelukanavalla saa sekä yhteyden opettajaan että kannustetaan auttamaan toisia opiskelijoita.

Keskustelualustan tärkeys ja yhteisöllisyys verkossa on opiskelijoille tärkeää. Vaikka opiskelumateriaali on ajasta ja paikasta riippumatta saatavilla, opettaja ei voi samalla tavalla olla jatkuvasti tavoitettavissa. Näin ollen hyvään pedagogiseen käytäntöön kuuluu, että opiskelijoita kannustetaan osallistumaan keskusteluun ja tarvittaessa auttamaan toisiaan tehtävien ratkomisessa.

Lähteet

Hynninen, T. (22.2.2021). Python programming and data processing, Autumn 2020 [soittolista]. YouTube. https://youtube.com/playlist?list=PLvzUOjP5uB-RRLmLfUCdbszTmevNyHekJ

Pin It on Pinterest