Osaajakoulutuksella syvennetään asiakas- ja potilasturvallisuutta

Xamk haluaa osallistua asiakas- ja potilasturvallisuuspäivään 17.9. kuvaamalla, miten sairaanhoitajan koulutuksessa tuetaan opiskelijoiden asiakas- ja potilasturvallisuusosaamista.

Tammikuussa 2024 alkaa Xamkissa asiakas- ja potilasturvallisuuden osaajakoulutus sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulutasoisen koulutuksen suorittaneille. Opinnoissa käsitellään asiakas- ja potilasturvallisuuden analysointia, riskien tunnistamista ennakointia. Laajuudeltaan koulutus on 30 opintopistettä. Löydät tietoa koulutuksesta: Xamk_Asiakas-ja-potilasturvallisuuden osaaja 30 op -koulutus

Xamk tulee asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toteuttamista koulutuksella ja sotetoimijoiden yhteistyöllä

STM:n asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia haastaa koulutusorganisaatiota. Kuvaamalla opintojaksojen tavoitteisiin asiakas- ja potilasturvallisuuden ymmärrystä, toimintamallien hyödyntämistä, näyttöön perustuvia käytänteiden soveltamista, moniammatillista yhteistyötä sekä haittatapahtumien ennakointia ja ennaltaehkäisyä voidaan saada jalkautettua strategiaa. Koulu valmistaa osaavia sairaanhoitajia.

Työvoimapulan aikana osaava ammattihenkilö varmistaa myös asiakas- ja potilasturvallisuutta

Työvoimapulan aikana osaava ammattihenkilö varmistaa myös asiakas- ja potilasturvallisuutta. Opettajia asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia haastaa seuraamaan aktiivisesti näyttöön perustuvia käytänteitä, käyttämään kansallisia yhtenäisiä käytänteitä sekä tukemaan opiskelijoita turvallisuutta edistävien toimintatapojen hiomisessa. Levesvuo & Jalonen (2022) kiteyttävät vaaratapahtumien hallinnan olevan onnistumisten kylvämistä.

Harjoitteluissa yhteistyö hyvinvointialueiden ja yksityisten palvelun tuottajien kanssa vahvistaa asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumisen seurantaa ja arviointia opiskelijoiden osaamisessa. Monialaisen moduliharjoittelun ja harjoitteluihin liitettävän asiakas- ja potilasturvallisuustehtävän kehittäminen voivat tehdä osaamisvaateita näkyvämmäksi. Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa kehitetty asiakas- ja potilasturvallisuuden osaajakoulutus on yksi keino parantaa olemassa olevaa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Lähteet

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus 2022. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategan toimenpideohjelma palvelunjärjestäjille ja -tuottajille 2022–2026.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus 2023. Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022–2026 seuranta- ja arviointisuunnitelma

Lehesvuo, r. & Jalonen, H. 2022. Terveydenhuollon vaaratapahtumien hallinta. Hallinnon tutkimus 2, 97–111.

STM 2022. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022–2026.

Pin It on Pinterest