Tarinankerronnan voima markkinoinnissa

Kun astumme markkinoinnin maailmaan, huomaamme nopeasti, että yksi tehokkaimmista tavoista vaikuttaa haluttuun kohderyhmään on tarinankerronta. Tarinat herättävät tunteita, luovat yhteyksiä ihmisten välille, voivat inspiroida muutokseen ja parhaassa tapauksessa ohjaavat kohderyhmän toimimaan halutulla tavalla.

Ihmiset ovat aina kiinnostuneita toisista ihmisistä, heidän kokemuksistaan ja tarinoistaan, ja tämä pätee myös markkinoinnissa. Ihmiset arvostavat aitoutta. Aidot tarinat voivat rakentaa vahvempaa luottamusta ja yhteyttä asiakkaisiin. Tarinankerronnassa kannattaa siis käyttää ihmisten omia kokemuksia ja tunteita.

Hyvä tarina on henkilökohtainen ja koskettava. Kasvoton yritys ei usein herätä mielenkiintoa, mutta työntekijöiden esitteleminen ja heidän tarinoidensa kertominen ilmentää yrityksen kulttuuria ja saattaa innostaa hakemaan yritykseen töihin. Myös koulutusmarkkinoinnissa nykyisten opiskelijoiden tarinat lisäävät uskottavuutta ja auttavat potentiaalisia hakijoita samaistumaan muiden onnistuneisiin kokemuksiin.

Tarinankerronta jatkuvana prosessina

Tarinankerronta ei ole vain yksittäinen tapahtuma, vaan jatkuva prosessi. Yrityksen brändin tarinaa kannattaa pitää elossa päivittämällä sitä säännöllisesti. Tämä auttaa rakentamaan pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiin. Parhaassa tapauksessa tarina ei ole yksittäinen teksti tai video, vaan eri kanavien kautta rakentuva yhtenäinen kertomus markkinoivasta toimijasta. Jatkumoa voi luoda esimerkiksi blogiteksteissä, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Tarinassa kannattaa myös hyödyntää visuaalisia elementtejä, sillä ihmiset muistavat todennäköisemmin tarinan, jos se on visuaalinen. Tarinaan kannattaa siis sisällyttää videoita, kuvia tai jopa infografiikkaa, toki varmistaen, että visuaalinen ilme tukee tarinankerronnan viestiä.

Tekstimuodossa tarinat voivat olla myös hyvin lyhyitä, vain lauseen tai parin mittaisia testimoniaaleja, joita voi julkaista vaikka verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa. Tarina kannattaa myös pitää yksinkertaisena eli pyrkiä selkeään ja ytimekkääseen ilmaisuun.

Asiakaspersoonan tunnistaminen

Kun markkinoinnilla pyritään vetoamaan tunteisiin, kannattaa muistaa, että kaikkia ei voi miellyttää. Toisinaan tunteisiin vetoava markkinointi voi mennä pahastikin pieleen, jos herätetyt tunteet ovat kaikkea muuta kuin positiivisia. Ensin onkin mietittävä, mihin kohderyhmään ja asiakaspersooniin halutaan markkinoinnilla vaikuttaa.

Luomalla erilaisia tarinoita eri kohderyhmille eri vaiheissa ostoprosessia, varmistetaan vaikutuksen syntyminen kunkin kohdetyhmän kanssa. Jos kohderyhmät ovat kovin sekalaiset, auttaa asiakkaan motiivien tunnistaminen priorisoinnissa.

Tutkimukseen perustuva asiakaspersoona on ihanneasiakas, jonka päätöksiin voi paremmin vaikuttaa. Hyvin tehty persoonakuvaus helpottaa kaikenlaisessa viestinnässä. Asiakaspersoonien avulla sisältömarkkinointia pystytään kohdentamaan oikein. Huomioitavaa on, että asiakaspersoona ei ole yksittäisen henkilön kuvaus vaan on yhdistelmä useampaa persoonaa.

Hyvä tapa testata tarinoiden toimivuutta on asettua asiakaspersoonan asemaan. Millaisia tunteita ja mielikuvia tarina asiakkaassa herättää, mitkä saavat hänet valitsemaan kilpailijoiden joukosta juuri teidät? Kannattaa siis kuunnella kohdeyleisöä ja sovittaa tarina vastaamaan heidän tarpeitaan ja arvojaan.​

Kokeile rohkeasti!

Markkinointimaailma muuttuu jatkuvasti. Kokeile tarinankerrontaa markkinoinnissa rohkeasti: älä pelkää kokeilla uusia ideoita ja lähestymistapoja. Ole valmis kehittämään tarinankerrontastrategiaasi vastaamaan muuttuvia trendejä ja asiakkaiden odotuksia. Rohkeat ja ainutlaatuiset tarinat voivat erottaa brändisi kilpailijoista.

Ole avoin palautteelle ja keskustele asiakkaiden kanssa. Asiakaspalaute voi tarjota arvokasta tietoa siitä, miten tarinankerronta koetaan ja miten sitä voitaisiin parantaa.

Käytä myös analytiikkaa arvioimaan tarinankerronnan vaikutusta. Seuraa sitoutumista, jakamista ja muita mittareita, jotka voivat osoittaa, miten hyvin tarinat resonoi yleisösi kanssa. Käytä saamiasi palautteita ja  tietoja parantaaksesi jatkuvasti tarinankerrontastrategiaasi.

Lähteet

Mervi Rauhala & Tarja Vikström. Talentum. Storytelling työkaluna. Vaikuta tarinoilla bisneksessä. Saatavissa: https://bisneskirjasto.almatalent.fi/teos/BACBEXDTEB#kohta:STORYTELLING((20)TY((d6)KALUNA((20)/piste:b0 [viitattu 11.12.2023].

Tarinallistamisen-opas. Saatavissa: https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/12/Tarinallistamisen-opas.pdf [viitattu 11.12.2023].

Pin It on Pinterest