Motivaatio kriisien keskellä

Viime vuosien kriisit ovat saanet varmaan monet opiskelijat ja opettajat miettimään koulutuksen mielekkyyttä. Ympäröivän yhteiskunnan tapahtumat heijastuvat vääjäämättä myös opiskelijoiden ja opettajien arkeen ja heidän jaksamiseensa. Silloin on hyvä pysähtyä hetkeksi ja kysyä yksi tärkeä kysymys: mikä motivoi minua opinnoissani?

Motivaatio ilmiönä

Motivaatio on psykologinen ilmiö, jonka avulla pyritään selittämään yksilön toimintaa, sen suuntautumista, intensiteettiä sekä ahkeruutta. Ihmiset motivoituvat erilaisista asioista ja motivaatioon vaikuttavat yksilölliset asiat kuten ikä, elämäntilanne, sukupuoli, koulutustausta, perhetausta ja harrastukset. Eri opiskelijoita voivat motivoida opinnoissaan muun muassa uuden oppiminen, muiden opiskelijoiden näkeminen, tutkinnon saaminen tai tuleva työura.

Miten me opettajat pyrimme motivoimaan opiskelijoita?

Me opettajat pyrimme motivoimaan opiskelijoita eri tavoin, sillä motivoitunut opiskelija on myös oppiva opiskelija. On tärkeää, että me opettajat opetamme opiskelijoita innostavalla tavalla, joka herättää opiskelijoiden mielenkiintoa asiaa kohtaan. Opiskelijoiden älyllinen haastaminen on tärkeää, mutta myös rutiinit ovat tärkeitä. Vaikka aiheet ja tehtävänannot ovat uusia, on tärkeää, että vanhat rutiininomaiset asiat kuten oppitunnit ja tentit ovat kiinteästi mukana.

Miten opiskelijat voivat parantaa motivaatiotaan?

Opiskelijat voivat silti myös parantaa omaa motivaatiotaan. Kannattaa ensiksi miettiä miksi opiskelet. Mitä tai ketä varten? Oman motivaation löytäminen opintoihin, oli se sitten pieni tai suuri, on tärkeää. Myös ennakkoluulottomuus opintoja ja uusia asioita kohtaan on merkityksellistä.

On hyvä myös muistaa, että oppilaitokset ovat kollektiivisia tiloja. Siksi kannattaa tutustua toisiin oppilaisiin ja ystävystyä. Opiskelu yhdessä on usein mielekkäämpää kuin itsenäisesti. Muut opiskelukaverit voivat myös olla hyvä apu ja vertaistuki, sillä he ovat samassa tilanteessa kuin sinä itsekin.

Jos motivaatio on hukassa, kannattaa myös kääntyä opettajien ja opiskelupalveluiden puoleen, jotka pyrkivät parhaiten auttamaan opiskelijoita heidän haasteidensa kanssa. Monessa tapauksessa opiskelijoiden motivaatio on hukassa kovan stressin takia, joka voi syntyä opinnoista tai kuormittavasta työmäärästä. On hyvä muistaa, että opinnot ovat vain pieni osa jokaisen elämää, eikä opinnoissa tarvitse siten suorittaa parhaiten joka hetkellä. Tärkeintä on itsensä kehittäminen, ei arvosanat.

Yksi tapa miten opiskelijat voivat myös parantaa opintojaan on palaute. Palaute on äärimmäisen tärkeää opettajille, jotta opinnot voidaan kehittää opiskelijoita ajatellen. Epämotivoivat opinnot eivät muutu ilman palautetta. Opiskelijan saama palaute auttaa myös opiskelijaa suuntaamaan opintoja oikein.

Myös opettajat ovat oppijia

Suurin osa yllä olevasta tekstistä ei ainoastaan rajoitu opiskelijoihin, vaan kaikkiin meihin, esimerkiksi meihin opettajiin. Opettajan työ on jatkuvaa oppimista, sillä opetuksen tulee olla ajankohtaista ja vaatii siksi uusimman tiedon omaksumista. Jos emme ole motivoituneita itse työhömme tai aihealueeseemme, emme varmasti pysty motivoimaan opiskelijoitakaan.

Kaikkien näiden kriisien keskellä, jotka vääjäämättä vaikuttavat elämäämme puolin ja toisin, on hyvä pysähtyä ja miettiä motivaatioita. Motivaatio luo pohjan oman jaksamisellemme. Siksi oman motivaationsa tutkaileminen on tärkeää. Ja vaikka oma motivaatio on välillä hukassa, kannattaa aina muistaa se ympäröivä tukiverkko oppilaitoksessa, joka voi tarpeen mukaan auttaa.

Pin It on Pinterest