Opiskelijakunta Kaakko luottamustoimijoiden kasvupaikkana

Kolme opiskelijaa istuu selin nurmikolla kädet taivasta kohti.

Vuosi luottamustoimijana tarjoaa opiskelijalle mainion tilaisuuden kehittää omaa osaamistaan järjestökentällä. Vuoden mittaan opiskelijoille aukeaa mahdollisuus päästä pohtimaan esimerkiksi koulutus- ja sosiaalispoliittisia kysymyksiä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Oppilaitoksissa toimii usein tahoja, jotka mahdollistavat opiskelijoiden non-formaalin oppimisen. Yksi tällainen taho Xamkissa on opiskelijakuntatoiminta. Opiskelijakunta Kaakon toiminnassa on mukana vuosittain useita kymmeniä opiskelija-aktiiveja, jotka pääsevät kehittämään omaa järjestöosaamistaan vuoden aikana.

Non-formaalissa ympäristössä oppien

Non-formaalilla oppimisella tarkoitetaan sitä, että opiskelijan oppiminen tapahtuu opiskelijalähtöisesti ja sosiaalisena tapahtumana, tyypillisesti luokkahuoneen ulkopuolella. Non-formaalin oppimisen vastakohdaksi voidaan luokitella formaali opetus, joka keskittyy opetussuunnitelmissa kirjattuihin tavoitteisiin, niiden saavuttamiseen sekä arvosanoihin ja todistukseen. Formaalissa opetuksessa opettaja on keskiössä, toisin kuin non-formaalissa oppimisessa, joka korostaa opiskelijan sisäsyntyistä motivaatiota oppimisessa. (Siurala. 2013. 3,6)

Opiskelijakuntatoiminta onkin siis erinomainen non-formaali oppimisympäristö. Näin vuoden vaihteen tienoilla opiskelijakunnan uudet luottamustoimijat perehdytetään toimintaan perehdytysviikonlopun merkeissä. Valtaosa vuoden aikana tapahtuvasta oppimisesta toteutuu kuitenkin tekemisen kautta. Suunnitellaan, kokeillaan ja opitaan. 

Vuosi luottamustoimijana tarjoaa opiskelijalle mainion tilaisuuden kehittää omaa osaamistaan järjestökentällä. Vuoden mittaan opiskelijoille aukeaa mahdollisuus päästä pohtimaan esimerkiksi koulutus- ja sosiaalispoliittisia kysymyksiä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Opiskelijoille mahdollistetaan isojen tapahtumien tuottaminen turvallisessa ympäristössä. Toiset saavat ainutlaatuista vaikuttamiskokemusta vuotuisessa Suomen opiskelijakuntien liiton liittokokouksessa. Joillekin uusi oppi voi myös olla se, että pääsee osallistumaan kokoukseen ja oppimaan kokoustekniset taidot.

Toimintaa on Xamkissa mahdollista hyväksilukea osaksi tutkintoa. Toimiessaan luottamustehtävissä opintojen aikana, on opiskelijan mahdollisuus osallistua Opiskelijatoiminta -moduulille. 15 opintopisteen kokoisesta moduulista opiskelijan on mahdollista suorittaa eri kokoisia kokonaisuuksia tai halutessaan koko moduulin. Kokonaisuuden myötä opiskelijan on helpompi sanoittaa järjestötoiminnassa opittua osaamistaan siirtyessään työelämään.

Opiskelijaryhmä työskentelemässä yhteisen pöydän ääressä.
Ryhmäyttäminen on oleellinen osa perehdytystä. Kuvassa tunnelmia vuoden 2022 hallituksen perehdytyksessä, jossa uudet toimijat osallistuivat ryhmäyttävään harjoitteeseen.

Oppimiskokemuksia opiskelijoiden suusta

Vuoden lähestyessä loppua tulee usein tarkasteltua kulunutta vuotta ja sen tuomia oppeja. Kirjoittaja kysyi vuoden 2022 hallituksen jäseniltä, mitkä ovat olleet heidän suurimpia oppimiskokemuksia kuluneen hallituskauden aikana. Millaista oppia hallituksen jäsenet ovat saaneet, joita eivät olisi välttämättä koulunpenkillä oppineet? Hallituksen jäsenet kommentoivat seuraavaa: 

“Olen oppinut poistumaan mukavuusalueeltani tekemällä uusia asioita ensimmäistä kertaa yksin. Oppinut omaksumaan toisten ihmisten erot ja taustat sekä työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelijakuntatoiminta on myös mahdollistanut vapauden ja mahdollisuuden työskennellä ja edistää hyvää tarkoitusta (opiskelijoiden hyvinvointi ja elämäntapa).”

”Teams-osaaminen on parantunut merkittävästi. Vaikka olen käynyt etäkoulua koronan alkamisen jälkeen välillä enemmän ja välillä vähemmän, Kaakossa olen oppinut ihan todella paljon uutta.”

”Vaikuttaminen & edunvalvonta: harvalla on aavistustakaan mitä nää käytännössä tarkottaa. Väitän kehittyneeni vuoden aikana, ja fingers crossed saan kehittyä vielä ensi vuonnakin. Nää asiat ei oikeesti ole niin vaikeita, mutta siinä ehkä menee hetki, että saa ajatuksesta kiinni.”

Oon oppinut käytännössä tapahtumien järjestämisestä. Oon oppinut toimimaan paremmin tiimissä sekä yhteistyössä. Oppinu organisoimaa tekemistä jonkin verran sekä järjestelemään omaa työskentelyä ja ajankäyttöä koulun, opkun, työn ja vapaa-ajan välillä.”

Opiskelijoiden nostamat aiheet ovat erinomainen esimerkki siitä, miten erilaisia ja toimivia työelämätaitoja opiskelijoiden on mahdollista oppia toimiessaan opiskelijakuntatoiminnassa. Täytyy muistaa, että edellä mainitut ovat vain pieni pintaraapaisu lukuisiin muihin kasvutarinoihin. Opiskelijakuntatoiminta kasvattaa opiskelijoistamme aktiivisia ja valveutuneita kansalaisia, joiden työelämätaidot vahvistuvat opiskelijakuntatoiminnassa.

Lähteet

Siurala, L. 2013. Oppimisympäristöt yhteistyöhön. Kuopio. Aalto-yliopisto. Powerpoint-dokumentti. Päivitetty 04.09.2013. Saatavissa: https://www.slideserve.com/langer/oppimisymp-rist-t-yhteisty-h-n-4-09-2013-kuopio-lasse-siurala-dosentti-aalto-yliopisto [viitattu 1.12.2022]. 

Pin It on Pinterest