Opiskelumotivaatio etäopiskeluaikana – kokemuksia ensihoidon YAMK-koulutuksesta

Ensihoitajien toimintaympäristöön on viimeisen vuoden aikana tullut monia muutoksia. Covid-19-pandemia vaikuttaa ensihoitotyön suorittamiseen ja rajoittaa vapaa-ajan viettoa. Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen YAMK-opiskelijat suorittavat pääosin opintonsa työn ohessa ja ovat laajasti eri puolilta Suomea, Lappia lukuun ottamatta.

Tiivis ryhmäytyminen, vilkas keskustelu ja Kotkaan majoittumisen yhteydessä yhteiset illanvietot ovat olleet ensihoidon YAMK-koulutuksen opiskelijoille hyvin tyypillisiä.

Opiskelijat ovat vuodesta toiseen tuoneet jatkuvasti esille, että yksi ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutuksen parhaimpia anteja on tutustuminen eri alueiden ensihoitajiin ja heidän kauttaan erilaisiin tapoihin järjestää ensihoitopalveluja.

Kontrasti aiempaan opiskeluryhmän väliseen vuorovaikutukseen ja nykyiseen tilanteeseen on suuri. Koulutuksen opinnot siirtyivät etätoteutuksiksi viime maaliskuun puolivälistä lähtien, muutamaa lähiopetuspäivää lukuun ottamatta.

Opiskeluryhmä luennoitsijoineen on työssä, jossa on erittäin tärkeää välttää altistumista, koska sillä olisi vaikutuksia  hyvinkin laajasti työyhteisöön ja potilaisiin.

Tästä syystä ja Xamkin ohjeiden mukaisesti lähitapaamisia on järjestetty vain hyvin rajoitetusti.

Etäopiskeluaikana Teamsissa tapahtuvan vuorovaikutuksen haasteet ovat tulleet tutuiksi, eikä takuuvarmoja ratkaisuja ole oikein syntynyt. Opiskelijat ovat kertoneet, että kynnys jättää osallistumatta tai osallistua passiivisesti on verkkotapaamisten kohdalla matalampi kuin lähitapaamisissa.

Teamsissa keskustelu on aina aika kankeaa, joskin pienryhmiin jako on vähän tuonut tähän ongelmaan helpotusta. Vapaamuotoinen, oppimistilanteen ulkopuolinen ja siihen liittymätön keskustelu on kuitenkin vähäistä, vaikka juuri se voisi olla opiskelumotivaatiota kannattelevaa ja ryhmän yhteenkuuluvuutta vahvistavaa.

Opiskelijat ovat itse tuoneet esille, että he kaipaavat aitoja kontakteja ja lähiopetuksessa tulevaa ”joukkopainetta” suorittaa tehtävät ja opinnot ajallaan muiden vauhdissa. Opiskelijat ovat kertoneet, ettei ”opiskelumoodi” mene päälle etäopiskelussa samalla tavalla kuin Kotkaan lähtiessä ja tunneilla istuessa. Myös verkko-opetukseen keskittymisessä kodin puuhien huhuillessa on ollut haastetta, samoin kuin tekniikan toimivuudessa.

Motivaatio ei täysin kadoksissa kenelläkään

Kysyin joulukuussa opiskelijoilta heidän arviota sen hetkisestä opiskelumotivaatiostaan verrattuna aikaan, jolloin opiskelumotivaatio on ollut täysi 10 (asteikolla 1-10). Opiskelijoista 35 % (n=23) arvioi, että opiskelumotivaatio on 8-10 pistettä, ja 48 % arvioi, että opiskelumotivaatio on 6-7 pistettä. Tätä pienemmän pistemääräarvion antoi 17 % opiskelijoista, joskaan motivaatio ei ollut täysin kadoksissa kenelläkään.

Lukuja voisi tulkita niin positiivisen kuin negatiivisenkin kautta, mutta huolenaihetta on joka tapauksessa jo ilmassa. YAMK-opinnoissa on muutenkin tyypillisesti paljon opiskelijan omasta motivaatiosta riippuvaisia elementtejä, mutta jos opiskeluympäristöön kiinnittäviä aitoja kohtaamisia on vähemmän ja työelämän kuormitus lisääntyy ainakin väliaikaisesti, onko opiskelumotivaation palautumiselle silloin mahdollisuuksia?

Opiskelijat ovat itse nähneet etäopiskelussa myös mukavia piirteitä. Erityisesti pitkien matkojen poisjäänti on lämmittänyt monen mieltä, usealla opiskelijalla kun on satojen kilometrien matka Kotkaan ja koulupäivät majoituksineen ovat olleet aika suuri taloudellinenkin kuluerä. Etäopiskelun kuvattiin tuoneen aikatauluihin lisää joustavuutta ja työvuorojen järjestelytarpeiden vähentyneen.

Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutus sai opetuksen kehittämiskyselyssä syksyllä 2020 erittäin hyvät arviot.

Opiskelijalähtöisyys sekä korkean laadun ylläpitäminen ovatkin erityisen tärkeitä koulutuksen toiminnassa.

Syksyllä 2020 lähes jokaisen opinnoissaan aktiivisesti läsnäolevan opiskelijan kanssa onnistuttiin löytämään yhteinen ”tilannekatsaus”-aika, joka tarjosi edes hetken henkilökohtaista huomiota tänä poikkeuksellisena aikana.

Joulukuun kyselyssä opiskelijoilta tiedusteltiin, miten oppilaitoksen puolelta voitaisiin olla vielä enemmän avuksi opintojen edistymisessä. Pääosin kysymys keräsi kiitosta jo tiiviistä yhteydenpidosta, ja he kuvasivatkin, että opiskelijoista huolehtiminen, eli tiedottaminen, kuulumisten vaihto ja muu yhteydenpito olisivat avainasemassa opiskelijoiden motivaation ylläpitämiseksi.

Opiskelijat tunnistivat myös monia tapoja, joilla he voisivat itse ryhmänä edistää opiskeluaan vielä paremmin etäopiskelun yhä jatkuessa. Opiskelijat ideoivat, että he voisivat tavata porukalla virtuaalisesti ja vaihtaa kuulumisia ja kertoa tuentarpeistaan.

Vapaamuotoisempaa toisten tekstien kommentointia myös ehdotettiin. Kokemusten vaihto erilaisista täydentävistä opinnoista sekä tehtävien aikatauluista muistuttelu koettiin tärkeiksi. Ryhmän välistä WhatsApp-aktiivisuutta kaivattiin lisää. Käytännössä näkemyksissä korostui vapaamman vuorovaikutuksen kaipuu.

Silti, kuten toivoa ja arvatakin saattoi, monet toivat esiin kiitokset opiskelutovereitaan kohtaan ”Meillä on kyllä hyvä ryhmä ja apua tulee todella hyvin”.

Pin It on Pinterest