Yhteistyössä on voimaa!

Maailman elvytyspäivänä järjestetty elvytystapahtuma osoitti, mitä saadaan aikaan yhteistyöllä ja miten eri osapuolet yhteistyöstä hyötyvät.

Vuosittaista kansainvälistä maailman elvytyspäivää vietetään 16.10. Päivän tarkoituksena on lisätä tietämystä sydänpysähdyspotilaan hoidosta. Päivän tavoitteena on myös muistuttaa, että peruselvytyksen osaaminen on kansalaistaito, joka jokaisella tulisi olla hallussa. 

Järjestimme 16.10.2023 yhteistyössä Xamkin Mikkelin kampuksen sairaanhoitajaopiskelijoiden, Eloisan sekä Mikkelin Seudun Sydänyhdistys ry:n kanssa elvytys-pop-up-tapahtuman jo toista vuotta peräkkäin. 

Tapahtuma järjestettiin Mikkelin kauppakeskus Stellassa. Tapahtumassa kerroimme, kuinka tärkeää peruselvytyksen merkitys on sydänpysähdyspotilaan ennusteen kannalta, saimme kuulla elvytystilanteesta toipuneen potilaan elvytystarinan kulun, jaoimme tietoa elvytyksen jälkihoidosta teho-osastolla sekä pääsimme kuulemaan kauppakeskuksen vartijan ohjeet kauppakeskuksessa tapahtuvan sairaskohtauksen yhteydessä toimimiseen. Lisäksi sairaanhoitajaopiskelijamme pääsivät opastamaan paikallaolijoita peruselvytyksen toteuttamisessa. 

Tapahtumaan osallistumiseen oli vapaa pääsy. Saimme tapahtumaan osallistuneilta kansalaisilta hyvää palautetta ja toiveita siitä, että tällaisia tapahtumia järjestettäisiin useammin. 

Myös sairaanhoitajaopiskelijamme ovat molempina vuosina kokeneet tapahtumaan osallistumisen mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi kokemukseksi.   

Näiden tapahtumien järjestäminen on vahvistanut työelämäyhteistyötä eri toimijoiden kesken. Me kaikki toimijat olemme kokeneet, että tällaiset tapahtumat vahvistavat yhdessä tekemisen kokemusta. Ne ovat lisänneet niin sanottua ”me-henkeä” toimiessamme merkityksellisen, yhteisen tavoitteen eteen, tuoden jokainen mukanamme omat tietomme, taitomme ja osaamisemme. 

Samalla olemme päässeet Xamkin puolesta toteuttamaan koulutusorganisaationa myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja aluekehitystyön tehtäväämme lisätessämme kansalaisten tietoutta ja osaamista tärkeän kansalaistaidon osalta. Tapahtumat ovat myös lisänneet koulutuksemme näkyvyyttä. 

Yhteiskunnallisten muutosten keskellä yhteistyön merkitys korostuu. Käytettävissä olevien resurssien muuttuessa tiukemmiksi niin koulutussektorilla kuin muuallakin, täytyy meidän löytää uusia toimintamalleja ja keinoja toimintamme ylläpitämiseen ja tukemiseen. Oman organisaatiomme sisällä on valtava määrä erilaista asiantuntijuutta ja osaamista, samoin esimerkiksi työelämäkumppaneillamme eri aloilla. 

Yhteistyötä vahvistamalla, yhdessä toimimalla ja yhteisiin tavoitteisiin uskomalla voimme onnistua luomaan uudenlaisia toimintamalleja toimintamme kehittämiseksi ja tehostamiseksi, oli kyse sitten pienimuotoisesta pop-up-tapahtumasta tai isommista linjoista. Kuten brändimmekin toteaa, ”xamkilaisuus on asenne, joka yhdistää”. 

Pin It on Pinterest