Alexandros teki sen ensimmäisenä

”Merenkulun sähkövoimatekniikan insinöörikoulutus valmistaa töihin niin maa- kuin meripuolellekin”, sanoo ensimmäinen Kotkasta valmistunut merenkulun sähkövoimatekniikan insinööri Alexandros Gallos.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Kotkan kampuksen merenkulun sähkövoimatekniikan insinöörikoulutuksesta (AMK) on valmistunut ensimmäinen opiskelija Alexandros Gallos. Kyseessä on vuonna 2020 alkanut koulutus, jonka ensimmäinen ryhmä valmistuu tavoitteen mukaan joulukuun 2024 aikana.

Gallos suoritti opintonsa tavoitetta nopeammin suorittaessaan pakolliset työharjoittelut kesälomien aikana. Erityisesti Gallos piti käytännönläheisestä opiskelutyylistä:

“Kävin peruskoulun jälkeen sähköalan ammattitutkinnon ja sieltä valmistumisen jälkeen suuntasin Puolustusvoimille laivastoon. Palvellessani laivastossa huomasin, kuinka rakastuin merenkulkuun ja mietin, kuinka voisin yhdistää kaksi intohimon kohdettani. Kun yhteishaussa tuli vastaan merenkulun sähkövoimatekniikan tutkinto, tiesin heti, että tämä voisi olla minun juttuni. Opiskelun aikana huomasin tehneeni oikean päätöksen, sillä tässä koulutuksessa pystyin yhdistämään käytännönläheisen työskentelyn merellä ja teoreettisen osaamisen toisiinsa.”

Opiskelusta Gallos toteaa, että:

”Parhaiksi asioiksi koin opiskelun aikana mahtavat opettajat, erittäin tiiviin ja hyvän luokkahengen sekä mielenkiintoiset kurssit. Välillä opiskelun kanssa oli haasteita ja kursseista hyvin suoriutuminen vaati ahkeruutta ja paljon työn tekoa. Ahkeruus kuitenkin palkittiin valmistumisen jälkeen työpaikalla, joka odotti minua suoraan koulunpenkiltä. Mielestäni opinnot valmistavat hyvin työelämään ja tekijöille löytyy merenkulkualalta aina hommia!”

Xamkin merenkulun sähkövoimatekniikan opettajat Matti Hänninen ja Jose Hernandez ovat mielenkiinnolla seuranneet opiskelijoiden kehittymistä opintojen aikana.

”Osa porukasta tulee lukiosta suoraan ja osa ammattikoulusta sähköpuolelta. Joillakin on jokin muu ammattikoulutausta. Tausta voi olla mikä vaan, se ei hidasta opinnoissa. Kaikista tuntuu kuitenkin tulevan neljän ja puolen vuoden opiskelujen sekä laivaharjoitteluiden jälkeen oikein hyviä insinöörejä”, opiskelijavastaava Hernandez toteaa.

Itsekin sähkömestarina laivoilla työskennelleen Hännisen mukaan opiskelijoilla on vaativa työ sisäistää laivojen monipuoliset tekniset järjestelmät opintojen aikana. Tätä auttaa laivalla suoritetut työharjoittelut, joista Hänninen mainitsee:

”Harjoittelu laivoilla antaa todellisen kuvan työstä ja auttaa pääsemään alalle. Harjoitteluvastaavana kuulen jatkuvasti sitä, että opiskelijat, jotka laivoilla ovat olleet, ovat saaneet jo työtarjouksia ja kyselyitä, koska valmistut koulusta.”

Tekemisen meininki

Uuden insinöörikoulutuksen aloitus on ollut vuosien projekti. Suuri kiitos työstä kuuluu myös jo eläköityneille ja Xamkin palveluksesta poistuneille työntekijöille. Edelleen tekemistä on paljon ja uutta opettajaakin rekrytoidaan parhaillaan.

Alexandros Gallos tunnustaa, että ensimmäinen ryhmän koulutuksessa näkyi koulutuksen uutukaisuus mutta näkee siinä myös erittäin hyviä puolia:

”Aktiivisena opiskelijana pääsi vaikuttamaan kurssien sisältöön ja myös ihan käsistä pitäen kasaamaan ja kytkemään koulun laboratoriolaitteistoja, mikä oli hyvin opettavaista sekin. Osaaminen kehittyi valtavasti koulutuksen aikana ja prosessi kehittyi silminnähden.”

Opettajien mukaan opiskelijoiden palaute ja innostus opintoihin auttaa kehittämään opetusta ja motivoi myös itseä parantamaan ja kehittämään toimintaa. Oman lisänsä tuo siirtyminen uudelle kampukselle Kotkansaarelle, jossa odottaa uudet ja moninkertaisesti suuremmat sähkö- ja automaatiolaboratoriotilat.

”Kyllä tässä työssä on palkitsevinta ollut se, että yhdessä on tätä hommaa viety eteenpäin ja opiskelijatkin ovat olleet täysillä mukana ja vaatineet opettajilta paljon. Ryhmähenki on myös ollut erinomainen, mistä kertoo se, että vaikka henkilökunta voittaakin merenkulun opiskelijoiden ja henkilökunnan välisen sählyturnauksen, niin muiden opiskelijoiden kannustus henkilökunnan joukkuetta kohtaan on ollut korviahuumaavaa peleissä”, toteaa Hernandez.

Merenkulun sähkövoimatekniikan opinnot

Merenkulun opintoihin kuuluu vahvasti aina työharjoittelujaksot laivoilla. Tutkintoon sisältyy 360 päivää harjoittelua laivoilla sähköpuolella, josta puolet voi suorittaa maapuolella sähkötöitä tehden.

Alexandros Galloksen opinnäytetyö käsitteli opiskelijoiden laivaharjoittelujaksojen kehittämistä ja siitä saatuja tuloksia on hyödynnetty koulun sisäisesti ja varustamoille viestiä vieden.

”Merenkulun sähkövoimatekniikan koulutus pätevöittää maa- ja meripuolen sähkötöihin. Sähkömestariksi voi valmistua suomen kielellä ainoastaan Kotkasta ja siksi on tärkeää, että harjoittelujaksojen laatuun kiinnitetään huomiota. Koska opinnoista iso osa on harjoittelua merillä ja maissa, halusin tehdä siihen liittyvän opinnäytetyön, josta hyötyisivät seuraavien vuosikurssien opiskelijat vielä vuosia minun jälkeeni. En olisi koskaan uskonut sanovani tätä, mutta minä oikeasti innostuin opinnäytetyön kirjoittamisesta hieman. Tähän auttoi opettajien tuki, sekä halu valmistua ajoissa. Jo opintojen alussa tavoite oli suorittaa opinnot aikataulussaan maaliin. Aikataulussa pysymiseen auttoi hyvän ryhmähengen lisäksi innostus kiinnostaviin aiheisiin, jolloin opiskelu oli mielekästä”, Gallos toteaa.

Opintoihin kuuluu merenkulun kansainvälisen STCW-säännöstön mukaisten sähkömestarin opintojen lisäksi S1-sähköpätevyyteen tarvittavat opinnot. Sähkömestariksi opiskellessa samalla täyttyvät laivasähkö- ja konevahtimiehen pätevyysvaatimukset.

Nykyaikaisissa laivoissa sähkömestarien osaamisvaatimukset ovat laajat. Opinnot koostuvat sähkövoimatekniikan lisäksi laivojen erityispiirteistä sähkövoimatekniikkaan liittyen ja automaatiotekniikan, elektroniikan sekä tietoliikenteen opinnoista. Myös merenkulun perusopinnot ja lisäpätevyyskurssit on suoritettava, jotta pääsee laivoille töihin.

Lisätietoja koulutuksesta

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta tai koulutuksesta itsestään voit kysellä koulutuksen opiskelijavastaavalta Jose Hernandezilta (jose.hernandez@xamk.fi) tai koulutusvastaava Joni Hietakankaalta (joni.hietakangas@xamk.fi).

Lisätietoja koulutuksesta löydät Xamkin nettisivulta: Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka – Xamk

 

Pin It on Pinterest