Canvan käyttöönotto Xamkissa

Otimme Canvan käyttöön opiskelijamarkkinoinnin ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan viestinnän apuna alkuvuodesta 2023. Canva on helppokäyttöinen verkkoselainpohjainen graafisen suunnittelun työkalu, jonka tavoitteena on helpottaa brändinmukaisten aineistojen luomista Canvaan luotujen valmiiden pohjien avulla.

Olemme Canvaa käyttöönottaessa panostaneet opiskelijamarkkinoinnin ja TKI-viestinnän aineistopohjiin, jotka madaltavat kynnystä sovelluksen käyttöönottoon. Vuoden 2023 loppuun mennessä Xamkin Canva-tiimi on kerännyt jo 50 jäsentä. Canvan tuen käyttämiseksi nyt myös Xamk Pulse tarjoaa opetusmateriaalia Canvan perusteiden opetteluun.

Monelle xamkilaiselle Canva on ollut tuttu järjestelmä jo ennalta, mutta yhteisten aineistopohjien puuttuminen on jarruttanut Canvan käyttöönottoa laajemmin Xamkin tasolla. Alkuvuodesta 2023 aloitettujen pilottikokeilujen perusteella todettiin Canva viestintää ja markkinointia tehostavaksi apuohjelmaksi, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia brändinmukaiseen viestintään niin printissä kuin digissäkin.

Pilottikokeilun myötä tarjolla oleva Xamkin brändinmukainen pohja-aineisto on laajentunut kattavaksi mallistoksi, johon lisätään myös materiaalia tasaisin väliajoin samalla Xamkin Canva-tiimin kasvaessa.

Tärkeä osa-alue Canvan käyttöönotossa on ollut myös sen ohjeistaminen eri käyttöönoton vaiheissa. Canvan toimintoja ja Xamkille tehtyjä aineistopohjia on käyty läpi pienemmissä ryhmissä, sekä TKI-viestijöiden että viestintä- ja markkinointipalvelujen keskuudessa, jossa on keskitytty Canvaan tehtyjen aineistopohjien hyödyntämiseen eri viestinnän osa-alueilla. Tukena käyttöönotossa on myös netistä avoimena saatava kattava Canvan tukimateriaali.

Ei vain Xamkin näkökulmasta

Canvan käyttö Xamkissa ei kuitenkaan rajoitu vain viestintä- ja markkinointikäyttöön, vaan Canvaa hyödyntävät Xamkissa myös monet opettajat ja opiskelijat. Viestintä- ja markkinointipalveluiden ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän tarpeista alkanut projekti laajenikin vähitellen myös omaksi Xamk Pulse -opintokokonaisuudekseen.

Marraskuussa 2023 alkanut omaan tahtiin opiskeltava Canvan perusteet -opintojakso tarjoaa 3 opintopisteen verran opetusmateriaalia- ja tehtäviä Canvan yleisimpien toimintojen läpikäyntiin sosiaalisen median kuvien luomisesta videoiden tekemiseen. Opintojakso onkin saavuttanut hyvän vastaanoton opiskelijoiden keskuudessa ja opintomateriaalien selkeyttä on kiitelty opiskelijapalautteissa.

Kuvankäsittelyohjelmien ohjeistusten suunnittelussa opetettavan lähtötason määrittely on ensisijaisen tärkeää. Esimerkiksi Youtubessa on tarjolla paljon sovelluksiin keskittyvää opetusmateriaalia, jossa käytetyt termit ja työskentelymetodit voivat kuitenkin olla haastavia kylmiltään kuvankäsittelysovellusten maailmaan hyppääville henkilöille.

Canvan perusteet -opintojakson opintomateriaalit on pyritty rakentamaan niin, että sekä kirjoitettu opetusmateriaali että videomuotoinen materiaali olisi kaikkien helposti lähestyttävissä. Rauhallisesti videolla läpikäydyt tehtävät selostuksineen tukevat kirjoitettua opetusmateriaalia, jotta perusteiden läpikäynti omaan tahtiin olisi mahdollisimman helppoa ja palkitsevaa.

Xamk Pulsen kaikille suunnattu opintojaksomateriaali ei luonnollisesti keskity pelkästään Xamkin näkökulmaan, vaan esittelee Canvan toimintojen perusteet niin, että saatuja oppeja voi hyödyntää organisaatiosta riippumatta laadukkaan visuaalisen viestinnän toteuttamiseen.

Rohkeasti uutta opettelemaan

Canva ei tule jatkossakaan korvaamaan Adoben ammattilaisohjelmistojen käyttöä Xamkin graafisessa suunnittelussa, mutta se toimii yhtenä apuvälineenä Xamkin brändinhallinnassa.

Canvaan määriteltyjä brändinmukaisia aineistopohjia käyttämällä yhtenäistämme sisäisen ja ulospäin suuntautuvan viestinnän visuaalista ilmettä, tukien Xamkin brändin laatumielikuvaa mediasta riippumatta. Sen tarkoitus on helpottaa viestijöiden työtä ja auttaa asiantuntijoita päivittäisessä viestinnässä.

Pin It on Pinterest