Hiuksia nostattava uutuus öljyn rantakeräykseen?

Hiuksia on käytetty öljyn imeyttämiseen maailmalla sattuneiden öljyvahinkojen torjunnassa. Hiusten hyödyntämisessä on kuitenkin havaittu käytännön haasteita, jotka ovat estäneet tuotteiden laajemman käyttöönoton. Nyt näihin haasteisiin on löydetty ratkaisu muotoilun keinoin

Hiusten käyttöä öljyvahinkojen torjunnassa on testattu erilaisissa tutkimuksissa ja kokeiltu myös oikeissa öljyvahingoissa.

Tuoreimmat esimerkit löytyvät Mauritiuksella (2020) ja Perun rannikolla (2022) tapahtuneiden öljyvahinkojen torjuntatöistä. Mauritiuksella paikalliset asukkaat keräsivät ihmishiusta ja Perussa koiran- ja laamankarvaa imeytysmateriaalien valmistamiseksi.

Hiuksella ristiriitainen maine

Hius- ja karvatuotteiden käytettävyyttä öljyn imeyttämiseen testattiin Xamkin öljyntorjunta-altaalla. Kuva: Mervi Koistinen 2022.

Hiusten käytettävyydestä öljyntorjuntaan ollaan montaa mieltä. Yleisesti tunnustetaan, että hius sitoo itseensä hyvin öljyä.

Torjuntakäyttöä on kuitenkin rajoittanut hiusten käsiteltävyys: irtohiuksia on hankala hallita, ne leviävät tuulen ja virtausten mukana ja saattavat öljykylläisinä upota.

Tämän ratkaisemiseksi hiuksia on pakattu erilaisiin muotoihin, esimerkiksi tyynyiksi tai pitkoiksi. Pakkaaminen on osin johtanut uusiin käyttöä rajoittaviin haasteisiin, kun pakkausten päällysmateriaalit eivät ole olleet vettähylkiviä.

Muotoilusta ratkaisu

Öljyvahingon torjunnassa käytettävälle imeytystuotteelle on edellytys, että se on rakenteeltaan kestävä, kelluva ja helposti käsiteltävissä. Sen imeytyskyvyn tulee olla suuri, kuitenkin niin, että tuote imee vettä mahdollisimman vähän.

Hiusmateriaalien kohdalla nämä ominaisuudet on nyt mahdollista saavuttaa muotoilun keinoin: hius- ja karvakuiduista voidaan huovuttamalla valmistaa mattoja, joissa tuotteen laaja pinta-ala tarjoaa hyvän kelluvuuden.

Valmistustapa takaa myöskin sen, ettei muuta materiaalia, kuten erillistä päällyskangasta, tarvita. Huovutettu matto myös kestää hyvin käsittelyä, se ei murru tuotetta puristettaessa eikä hajoa öljykylläisenäkään.

Tämä tuotekehitys on saanut alkunsa Matter of Trust -järjestön hius- ja karvakuidusta huovuttamalla tehdyistä öljyntorjuntamatoista. LAB-ammattikorkeakoulu on yhdessä Matter of Trustin satelliittipartnerina toimivan Hiukka Hyvä -tuotemerkin kanssa tehnyt omaa öljyntorjuntatuotteiden kehittämistyötään. Myös Xamkilla on ollut mahdollisuus osallistua tuotekehitykseen tarjoamalla öljyntorjunta-allastaan ja -osaamistaan Hiukka-tuotteiden testaamiseen.

Toimivaksi todettu

Uuden imeytystuotteen tuotetestaus toteutettiin Xamkin ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Kirjoittajat Paula Nurminen ja Justiina Halonen kuvassa keskellä. kuva: Mervi Koistinen 2022.

Hiukka-imeytysmattoja testattiin Xamkin öljyntorjunta-altaalla hyvin tuloksin. Hiusmattojen imeytyskyky todettiin muita orgaanisia imeytystuotteita vastaavaksi. Mattojen imeytyskykyä verrattiin myös polypropeenista valmistettuihin imeytysliinoihin.

Tässä vertailussa hiusmatot nousivat uusiokäyttökerroilla synteettistä verrokkiaan tehokkaammiksi, joskin veden osuus imeytetyssä nesteessä alkoi hiljalleen nousta useamman käyttökerran jälkeen.

Hiusmatot osoittautuivat käytettävyydeltään toimiviksi erityisesti öljyn rantakeräyksessä.

Tarkemmat testitulokset ovat luettavissa uusimmasta Logistiikan ja merenkulun TKI-julkaisusta.

Jatkokehitykselle hyviä näkymiä

Testin perusteella hiustuotteiden imeytyskyky oli parempi suuremman viskositeetin omaavilla öljyillä. Öljytuotteiden viskositeetti kasvaa lämpötilan laskiessa ja olisikin tarpeen selvittää hiusmattojen käytettävyyttä talvisolosuhteiden torjuntatyössä. Myös mattojen rakenteellinen kestävyys saattaa kylmissä olosuhteissa olla muovipohjaisia verrokkejaan parempi.

LAB-ammattikorkeakoulun ja Xamkin yhteistyötä siis jatketaan, sillä tarve lisäkehitystyölle ja tarkentavalle tutkimukselle on selkeä.

Ammattikorkeakoulujen osaamisen yhdistäminen tarjoaa hyvät mahdollisuudet nostaa muutoin jätteeksi päätyvä hiusmateriaali uuteen käyttötarkoitukseen. Jätteen hyödyntämisen kehittäminen muotoilun ja tutkimuksen keinoin luo täysin uutta resurssiviisaan ja kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Pin It on Pinterest