Kielisalkku – Ammattisanastoa avuksi ammattikorkeaopintoihin

Oma polku ammattiin on ESR:n rahoittama hanke, jonka avulla pidetään yllä maahanmuuttajien suomen kielen yleistaitoa ja parannetaan ammatillista kielen osaamista.

Hanke sisältää kielisalkun, jonka tavoitteena on tehdä verkkomateriaalia itsenäiseen opiskeluun, jotta ammattialan sanastoa saadaan haltuun jo ennen mahdollista opiskelupaikan saantia. Xamkin osahankkeessa valittiin aloiksi sosiaali- ja terveysala sekä rakennusala. Sanasto-, kuuntelu- ja tekstiharjoitukset on tehty ammattikorkeakoulutasoisiksi ja tavoitteena on parantaa kielitaitoa vähintään B2-tasolle, joka on Xamkiin pyrkivien tasotestin rajana.

Paljon puhekielen harjoituksia

Varsinainen pilottijakso toteutetaan vuodenvaihteen molemmin puolin. Kotkan kampuksen Kielisalkku alkoi marraskuun alussa ja loppuu tammikuun lopussa 2018. Lähitapaamisia opiskelijoiden kanssa oli suunniteltu olevan kymmenen, mutta tasoerojen vuoksi toteutetaankin kaksi ryhmää. Opiskelijoita on seitsemän ja kaikki suuntautuvat sosiaali- ja terveysalalle.

Daria, Uliana, Mi Mi ja Mariia opiskelevat Sote-alan ammattisanastoa Briefcase-projektin Xamkin osatoteutuksen Kielisalkussa. Kuva Leena Griinari.

Lähitapaamisissa tarkastetaan tehtävät ja opiskelijat saavat henkilökohtaista palautetta kirjoittamisestaan. Opiskelijoiden omana toiveena oli käsitellä mahdollisimman paljon puhekieltä, sillä he ovat kokeneet vaikeaksi ymmärtää nopeaa suomalaista arkipuhetta. Näin ollen olen painottanut kuuntelutehtäviä aiottua enemmän ja olen myös laatinut haastattelutehtävän, jossa pilotin opiskelijat menevät haastattelemaan sairaanhoitajaa tai sosiaalialalla työskentelevää henkilöä ja kertovat sitten ryhmälle kokemuksistaan.

Tarkoitus on myös alkuvuodesta 2018 kokeilla toista, vain verkossa toimivaa pilottia, jotta saadaan monipuolisia kokemuksia tehtävien toimivuudesta. Ja toivottavasti mukaan tulee rakennusalasta kiinnostuneita, sillä heille on tehty paljon opiskelumateriaalia valmiiksi.

Määrätietoisia opiskelijoita

Pilotin idea on, että opiskelijat osallistuvat omalta osaltaan verkkomateriaalin luomiseen. Tähän mennessä olen saanut hyviä vinkkejä ja muutama huolimattomuusvirheeni on yhdessä opiskelijoiden kanssa korjattu tehtäväpaketeista. Loppupalaute kertokoon tarkemmin, mutta jatkuvan reflektion mukaan opiskelijat tuntuvat erityisen tyytyväisiltä ainakin sanastontehtävien laatuun ja määrään.

Ensimmäinen pilottiryhmä kokoontuu maanantaisin ja toinen satunnaisesti, kun löydämme kaikille sopivan ajan. Jokaisesta opiskelijasta aistin määrätietoisen tarpeen kehittää kieltään ammattikorkeakouluopintoja varten.

Tapaamisissa tarkistetaan etätehtävät, annetaan uudet ja harjoitellaan puhumista ja puhekieltä.

Video: Uliana ja Daria puheharjoituksessa, jossa haastateltava ei etukäteen tiedä haastattelijan hänelle laatimia kysymyksiä.

Opiskelijoina Kotkan toteutuksessa on kolme terveysalalle ja neljä sosiaalialalle suuntautuvaa opiskelijaa. Kaksi opiskelijoista on jo suorittanut lähihoitajan tutkinnon Ekamissa ja toisella heistä on sairaanhoitajan tutkinto Venäjällä. Kolmen kielitaito lähestyy c-tasoa, mutta kaikki kaipaavat apua nimenomaan sanastoharjoituksissa. Kurssi päättyy tammikuun lopulla tasotestiin, jotta voidaan mitata mahdollista kielellistä kehittymistä.

Työskentelykokemuksia projektista

Projektityö on minulle tuttua, mutta EU-projektin byrokratia yllätti alusta asti. Jokaisen pilottiin osallistujan pitää täyttää alku- ja loppulomake. Akateemiseen vapauteen tottuneelta opettajalta jokaisen projektitunnin muistiin merkitseminen tuotti alussa syvää henkistä vastahankaa. Suurin osa työstäni on ollut oppimateriaalin tekemistä kolmelle eri alalle. Olenkin itse oppinut valtavasti uutta sanastoa niin rakennus- kuin sote-alalta. Ja materiaali-ideoista suuri kiitos niistä vinkanneille ammatin opettajille! Suurin ilo on ollut aloittaa pilottijakso, jossa on runsain määrin etukäteen tehtyä materiaalia.

 

Briefcase-projektin toimiaika on 2017–2018 ja siihen osallistuvat Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa Xamkin lisäksi neljä toisen asteen oppilaitosta: Etelä-Kymenlaakson ammattioppilaitos, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Kouvolan seudun ammattiopisto sekä Saimaan ammattiopisto.
Projekti on osa Kotona Suomessa ESR-hanketta ja on Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman mukainen. Xamkin toteutuksen projektipäällikkö on Jaana Poikolainen ja portfolio-workshopeista vastaa Anne Vuorivirta. Anu Vainio vastaa projektin palvelumuotoilusta ja Leena Griinari Kielisalkun sisällöstä ja kielipilotin toteutuksesta.

Pin It on Pinterest