Opiskelijakulttuuria elvyttämässä

Opiskelijakulttuuri on kokenut murroksen. Koronapandemian takia monet opiskelijariennot ja perinteet jouduttiin laittamaan jäähylle ja tilalle täytyi keksiä erilaisia verkossa toteutettavia opiskelijatapahtumia.

Esimerkiksi sitsit, approt ja fuksiaiset olivat opiskelijoille pelkkä toive kaukaisuudessa. Korona-aikana opiskelijoiden opiskelijahaalarit roikkuivatkin käyttämättöminä ja täysin tyhjinä haalarimerkeistä.

Opiskelijakulttuurilla on tunnistettu olevan positiivisia vaikutuksia opiskelijan hyvinvointiin sekä opintojen etenemiseen (Uusisalmi & Yli-Viikari, 2021). Näin ollen opiskelijakulttuurin elvyttäminen on juuri nyt äärimmäisen tärkeää, kun sen toteuttaminen on taas mahdollista. Esimerkiksi tapahtumat ja tempaukset ovat tärkeä osa korkeakouluopiskelijoiden opiskelijakulttuuria.

Kun taas on mahdollisuus suunnitella ja järjestää perinteisiä korkeakouluopiskelijoiden tapahtumia, herää useita kysymyksiä: kuinka tapahtumat pystytään järjestämään, kun kenelläkään ei ole tietoa, mitä näissä tapahtumissa tapahtuu? Miten osallistujat saadaan tietoiseksi, millainen illanvietto esimerkiksi sitsit ovat? Mitä eroa on approilla ja fuksiaisilla? Muun muassa näitä ja muita kysymyksiä varten tarvitaan erilaisia keinoja ja toimenpiteitä tapahtumatuotannon ja opiskelijakulttuurin elvyttämisen tueksi.

Aktiivi-illat elvyttämisen avuksi

Kouvolan aktiivi-ilta

Xamkissa kehitetään opiskelijakulttuuria OOO-hankkessa. Sen tavoitteena on elvyttää pandemia-aikana horrokseen vaipunut opiskelijakulttuuria. Hanke järjesti yhdessä opiskelijakunta Kaakon kanssa syyskuussa 2022 kaikilla neljällä kampuksella opiskelija-aktiiveille kohdennetun aktiivi-illan.

Aktiivi-illoissa opiskelijayhdistysten aktiiveja koulutettiin opiskelijakulttuurin eri teemoista. Samalla pohdimme yhdessä, mitä opiskelijakulttuuri voisi juuri omalla kampuksella olla. Vanhat perinteet kiinnostivat opiskelijoita, mutta monella oli myös halu kehittää ja kokeilla uutta.

Opiskelija-aktiivit olivat kiitollisia järjestetyistä koulutushetkistä ja toivoivat vastaavia järjestettävän myös tulevaisuudessa.

Opiskelijakunta ja OOO-hanke pyrkiikin toteuttamaan vastaavanlaiset tapahtumat jo heti tammikuussa 2023, kun opiskelijayhdistyksissä aloittavat uudet hallituksen jäsenet.

Muistelumatka opiskelijakulttuuriin

Xamkissa vietetään 17.-21.10.2022 Opiskelijakulttuurin viikkoa. Viikon aikana on tarkoitus viestiä opiskelijoille siitä, mitä kaikkea opiskelijakulttuuri mahtaa sisältää ja millaisia perinteitä eri Xamkin kampuksilla on nähty vuosien aikana.

Tempauksessa on tarkoitus osallistaa myös opiskelijoita muun muassa kannustamalla kertomaan omia kokemuksia hyvästä opiskelijakulttuurista.

Opiskelijayhdistyksillä ja -ryhmillä on ollut paljon perinteitä ennen pandemia-aikaa, joita on hyvä herättää henkiin. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus aloittaa uusia perinteitä ja muokata opiskelijakulttuuria täysin uuteen suuntaan. Ken tietää, millaiseksi nykyiset ja tulevat opiskelijat muovaavatkaan opiskelijakulttuurin.

Lähteet

Uusisalmi, H. & Yli-Viikari, E. 2021. ”Toki se näyttää helposti siltä, et opiskelijat vaan dokaa, mut se on niin paljon enemmänkin” : opiskelijakulttuurin merkitys ammattikorkeakouluopintojen aikana. Opinnäytetyö. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021112421576 [viitattu 4.10.2022].

Pin It on Pinterest