Opiskelijoiden ääni keskiössä – Opiskelijakunta Kaakon jäsenaloite

Korkeakouluopiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia pohditaan ja kehitetään aktiivisesti opiskelijakuntien keskuudessa. Opiskelijakunta Kaakko kannustaa Xamkin opiskelijoita aktiiviseen kansalaisuuteen.

Opiskelijakunta Kaakko on lisännyt verkkosivuilleen mahdollisuuden jättää jäsenaloite sähköisesti. Sähköisen jäsenaloitteen tarkoitus on helpottaa aloitteiden esittämistä ja käsittelyä sekä sen toivotaan luovan opiskelijoille helpommin lähestyttävän tavan tehdä jäsenaloite. 

Mikä on jäsenaloite? 

Opiskelijakunnan jäsenaloite tarkoittaa opiskelijoiden tekemää aloitetta, joka voi liittyä esimerkiksi opiskelijakunnan toimintaan, palveluihin tai edunvalvontaan. Jäsenaloitteen esittäminen alkaa opiskelijan omasta ajatuksesta tai huolesta ja jäsenaloitteen voi tehdä kuka tahansa opiskelijakunta Kaakon jäsen. 

Jäsenaloitteen tarkoitus on kannustaa opiskelijakunnan jäseniä osallistumaan päätöksentekoon ja edistää yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi se tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tulla osaksi opiskelijakunnan toiminnan ja opiskeluympäristön kehittämistä. 

Osallistuminen ja vaikuttaminen 

Opiskelijakunnan jäsenaloitteiden tavoite on tarjota kaikille opiskelijoille mahdollisuus tuoda esille ideoitaan ja huolenaiheita. Opiskelijat, jotka viettävät enemmän aikaa opiskeluympäristössään voivat huomata kehityskohteita herkemmin.  

Jäsenaloitteet eivät ainoastaan tarjoa mahdollisuutta esittää uusia ideoita, vaan tarkoitus on lisätä avoimuutta ja vuorovaikutusta opiskelijakunnan ja sen jäsenten välillä. Tämä vuorovaikutus on olennainen osa vahvaa opiskelijayhteisöä ja lisää opiskelijakunnan jäsenyyden arvoa.  

Ensimmäinen jäsenaloite on jätetty 

Tammikuussa 2024 Kaakolle jätettiin ensimmäinen jäsenaloite. Aloite on tarkoitus käsitellä seuraavassa hallituksen kokouksessa helmikuun aikana.  

Jäsenaloitteen esittämisen jälkeen aloite menee tarkasteltavaksi opiskelijakunnan päätöksentekoelimille eli hallitukselle ja edustajistolle. 

Tässä kohtaa varmistetaan, kuinka hyvin aloite palvelee opiskelijoiden yleistä etua ja sen sopivuutta opiskelijakunnan sääntöjen ja tavoitteiden kanssa. Jos aloite hyväksytään, voi se johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin. Aloitteen tekijällä on oikeus tulla kuulluksi aloitteen käsittelyn aikana. 

Opiskelijakunta Kaakko kannustaa tekemään jäsenaloitteita ja vaikuttamaan opiskeluympäristöön aktiivisesti. 

Pin It on Pinterest