Robotiikka ja tekoäly tuli Xamkiin

Konetekniikan insinöörikoulutus palaa vuosien tauon jälkeen Kymenlaaksoon. Ensi syksynä Kouvolassa ja sen jälkeen vuorovuosin Kotkassa alkava täysin uusi koulutus keskittyy robotiikkaan ja tekoälyyn.

Nopeasti kehittyvän robotiikka-alan osaajille on selkeä tarve maakunnassamme, joten koulutusta ja sen opetussuunnitelman sisältöä on rakennettu aktiivisesti yhteistyössä Kymenlaaksolaisten yritysten kanssa. Uuden koulutuksen suunnittelu huomioi ja hyödyntää myös Xamkin sisäisiä vahvuuksia ja asiantuntijuutta eri aloilta.

Viime vuonna järjestetyissä yritysten sekä Xamkin yhteistyöpajoissa todettiin, että perinteisen koneensuunnittelun ja mekatroniikan opintojen lisäksi tulevaisuuden robotiikkainsinöörillä tulee olla entistä vahvempaa ohjelmointi- ja tietojenkäsittelyosaamista sekä näkemystä tekoälyteknologioiden hyödyntämisestä osana työtään.

Opetussuunnitelmasta räätälöitiin hyvin uudenlainen yhdistelmä, joka johtaa laaja-alaiseen yleisosaamiseen, mutta myös tarpeenmukaiseen erikoistumiseen.

Kyseessä on 240 opintopisteen konetekniikan insinööritutkinto, joka sisältää monipuolisesti mekaniikkaa, elektroniikkaa, tietotekniikkaa ja johtamisen opintoja.

Koulutuksen yhteinen tavoite on antaa vahva osaaminen monipuolisten robotiikkasovellusten kehittämiseen ja toteuttamiseen yritysten automaatioprojekteissa, tuotannon optimoinnissa sekä tuotekehityksessä. Tutkintoon kuuluu perinteisten koneteknisten opintojen lisäksi esimerkiksi tietoliikennetekniikkaa, data-analytiikkaa ja johtamisoppia.

Syventävät opinnot täsmäiskuna alan ongelmiin

Erikoistumiseen johtavaa monipuolisuutta tarjoavat erityisesti koulutuksen syventävät opinnot, joiden tarjonnasta opiskelija voi valita kokonaisuuksia teollisuusrobotiikasta ja automaatiotekniikasta aina hoito- ja palvelurobotiikkaan tai jopa ohjelmistorobotiikkaan asti.

Robotiikan ja tekoälyn koulutuksen erityispiirre onkin alan poikkileikkaavuus Xamkin jo olemassa olevien koulutusten kanssa, sillä niin sosiaali- ja terveysalalta kuin liiketaloudesta löytyy selvä liityntäpinta robotiikkaan ja tekoälyyn. Eri koulutusalat ovatkin kiitettävästi tuoneet oman osaamisensa osaksi koulutusta.

Syventävien opintojen moduulitarjonnassa korostuu vahvasti myös se, että opetussuunnitelmaa on laadittu yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Syventävinä opintoina on mahdollista suorittaa projektimaisia opintokokonaisuuksia, joko etäopiskeluna, lähiopiskeluna tai yrityksissä työskennellen.

Ongelmalähtöinen oppiminen ja yritysten todellisten haasteiden ratkaiseminen on robotiikan ammattilaiseksi kasvamisessa äärimmäisen tehokkaita työkaluja, sillä robotti itsessään on aina työkalu, joka ratkaisee ongelmia. Lisäksi projektimaisessa työskentelyssä korkeakoulun ja alan yritysten yhteistyö sekä verkostot kehittyvät jatkuvasti ja koulutus pystyy ajantasaisesti ja tehokkaasti vastaaman yritysten tarpeisiin.

Virtuaalilaboratorio lisää joustavuutta

Koulutuksen sekä yritysyhteistyön tavoitteiden tukemiseksi tänä vuonna käynnistyi Robotiikan virtuaalilaboratorio –hanke. Hankkeen rahoittajana on Kymenlaakson liitto ja se saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Virtuaalilaboratorio on keskeinen osa kahdella kampuksella järjestettävän koulutuksen joustavaa etätyöskentelymallia, ja se mahdollistaa monipuoliset yritysyhteistyöprojektit, kehittämisprojektit sekä tutkimuksen eri yhteistyökumppaneiden kanssa aikaan ja paikkaan sitomatta.

Virtuaalilaboratorio on oppimisympäristö ja alusta robotiikan alalla tarvittavien ohjelmistojen käyttämiseksi. Nykyaikaiset suunnittelu- ja simulaatio-ohjelmistot tarjoavat liki fyysistä laboratoriota vastaavat keinot tutkia ja suunnitella monipuolisia robotiikan ratkaisuja.

Laboratorio kokoaa ja yhdistää eri toimijoiden ohjelmistoja ja tekniikoita, jolloin ongelmanratkaisua voidaan tehdä tehtaan layoutin laajuudessa tai robotin sisäisen ohjaimen elektroniikan tasolla.

Monipuolinen kokonaisuus ja haaste

Robotiikan ja tekoälyn koulutus tulee olemaan jotain uutta ja jotain erikoista. Ala itsessään on innovatiivinen ja jatkuvasti suurin harppauksin kehittyvä.

Robottiautot, -imurit ja -ruohonleikkurit ovat osa lähiympäristöämme jo nyt ja chatbotit, cobotit, konepalvelurobotit ja logistiikkarobotit taas näkyvät entistä enemmän tuotantoympäristöissä. Muutos on nopeaa. Tämä on koulutus, joka on innovatiivinen ja rohkea.

Pin It on Pinterest