Vain vaikuttavilla hyvinvointipalveluilla on arvoa

Meiltä monelta löytyy puhelimestamme erilaisia sovelluksia. Monet niistä tukevat näin etäaikaan mahdollisuutta sosiaaliseen vuorovaikutukseen toisten käyttäjien kanssa. Sovelluksen käyttöarvo punnitaan usein sillä, millaista hyötyä se käyttäjälleen tuottaa.

Mobiilisovellus voi kannustaa elämäntapojen muutokseen

Hyvinvointi- ja terveyspalveluita tarjoavissa yrityksissä asiakas kohdataan yleensä olemalla fyysisesti läsnä. Kuten kaikilla toimialoilla, myös hyvinvointi- ja terveyspalveluissa on jouduttu sopeuttamaan toimintaa. Digitaalisuus on mahdollistanut esimerkiksi lääkäripalveluiden tuottamisen etäyhteyksillä. Käyttäjät, eli me asiakkaat, olemme myös aiempaa valmiimpia hyödyntämään etäyhteyksin toteutettuja palveluita.

Miten tukea asiakkaita kohti asetettuja tavoitteita?

Erilaiset hyvinvointi- ja terveyssovellukset motivoivat käyttäjää kohti asetettuja tavoitteita keräämänsä datan avulla. Nämä tavoitteet asetetaan usein itse sovelluksen käyttöönoton yhteydessä. 

Kotona ohjeiden mukaan tehtävään kuntoutukseen tarvitaan motivaatiota, joka joskus voi laskea yllättävän nopeasti. Hyvinvointi- ja terveysalan yrittäjät pohtivatkin usein, miten pystyisivät ylläpitämään asiakkaiden sitoutuneisuutta ja saavuttamaan yhdessä asetetut tavoitteet.

Kokemusten mukaan motivaation ylläpitäminen onnistuu varmimmin tilanteessa, jossa asiakas on vastuussa paitsi itselleen, myös esimerkiksi hyvinvointi- ja terveysalan asiantuntijalle. Tällöin harjoitteiden suorittamista tukee niiden säännöllinen seuraaminen.  

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa luotu Hyviö-sovellus yhdistää poikkeuksellisella tavalla hyvinvointi- ja terveyspalvelujen asiantuntijan ja asiakkaan tavoitteet. 

Hyviö-sovelluksessa sekä asiakkaalla että hyvinvointi- ja terveysalan palveluntuottajalla on mahdollisuus nähdä harjoitteiden tulokset ja asiakkaan kehittyminen reaaliaikaisesti. Tämä lisää motivaatiota, helpottaa seurantaa ja todentaa saavutetut kehitysaskeleet niin asiakkaalle kuin myös palveluntuottajalle. 

Hyviö-sovellus on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ensimmäinen Googlen Play Storessa julkaistu sovelluskokonaisuus. Se on kehitetty Xamkin Active Life Lab –tutkimusyksikön HyviöPro-hankkeessa, ja sen kehitykseen on osallistunut Etelä-Savon alueen hyvinvointi- ja terveysalan pk-yrittäjiä.  

Hyvinvointi- ja terveysalan palveluntuottajalle Hyviösovellus toimii ennen kaikkea palveluiden johtamisen välineenä. Sovelluksen avulla palveluita on mahdollista muokata ja kehittää vaikutuslähtöisesti, tähdäten kohti entistä laajempaa vaikuttavuutta.  

Maksuttomassa sovellusversiossa on valmiiksi tieteellisesti validoituja mittareita, joista yrittäjä voi valita ne, jotka parhaiten vastaavat yritystoiminnan suuntaa. Yrityksillä on mahdollista rakentaa oma Hyviö-mittarikokonaisuutensa, jotka koodataan osaksi valmista sovellusta lisämaksusta.  

Pilottikokemuksia Hyviön käytöstä

Teknologian kehittyessä mobiilisovellukset voivat tukea meitä matkalla kohti terveellisempiä elämäntapoja ja hyvinvointiamme tukevia muutoksia. Tieto antaa suunnan ja kertoo, mitä toimenpiteitä muutoksessa tarvitaan.

Essoten hankekoordinaattori Perttu Noponen jakoi omia kokemuksiaan Hyviö-sovelluksen käytöstä Hyviö-julkistamistilaisuudessa toukokuun 2021 alussaEssotelaiset kondiksessa – työhyvinvointia liikkumalla –hankkeen toimenjärjestettiin mm. kuuden kuukauden kestoinen ryhmäelintapaohjaus Essoten henkilöstölle. Kyseisessä ohjauksessa käytettiin vaikutusten todentamiseen ja palvelun johtamiseen apuna Hyviö-sovellusta. 

Noponen kannustaa omien kokemustensa pohjalta myös muita toimijoita ottamaan Hyviön käyttöönsä. Yhtenä suurimpana konkreettisena etuna Noponen kertoi muun muassa aiemmin paperilomakkeille kerättyjen tietojen analysoinnin helpottuneen suunnattomasti, sillä tieto kerätään Hyviöllä ja tieto myös tallentuu Hyviöön. Kerättyä dataa on tällöin mahdollista analysoida ilman papereiden pyörittämistä suoraan sovelluksesta. 

”Jos te pohditte, että Hyviön käyttö voisi olla hyvä teille, niin nyt jos olette palvelua aloittamassa, älkää pohtiko Hyviön käyttöönottoa liian kauan!”, Essoten hankekoordinaattori summaa. 

Katso tallenne Hyviö-julkistamistilaisuudesta:

Kuuntele myös Xamkin Hyvinvoinnin huominen -sarjan podcast Hyviöstä:

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

HyviöPRO & Active Life Lab

HyviöPRO-vaikuttavuusloikka menestykseen –hanke:

01.06.2019 – 31.05.2021
Rahoittajana Euroopan Aluekehitysrahasto / Etelä-Savon Maakuntarahasto

HyviöPRO-hanke edistää yritysten kilpailukykyä lisäämällä ymmärrystä vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta nykyaikaisen teknologian avulla.

Mikä Active Life Lab?

Xamkin tutkimus-ja kehitysyksikkö Active Life Lab sijaitsee Mikkelin Kalevankankaalla Saimaa Stadiumilla.

Active Life Labin tutkimus-ja kehittämistoimissa hyödynnetään erilaisia hyvinvointiteknologioita. Tutkimusyksikön tiloista löytyvät mm. älykuntosali, testauslaboratorio ja virtuaalitodellisuustila.

Hyviö-sovellus ja muut Active Life Labin kehittämispalvelut ovat suunnattu hyvinvointialan yrityksille kaikkialla Suomessa.

Lisätietoja:  

Active Life Lab tutkimusyksikön johtaja Arto Pesola, 040 6411504, arto.pesola@xamk.fi
Active Life Lab –kumppanuus: https://lab.hyvio.fi/

Pin It on Pinterest