Viisi syytä hankkia digiosaamista erikoistumiskoulutuksessa

Tuoreen tutkimuksen mukaan yritykset tarvitsevat uutta digiosaamista erityisesti datan hyödyntämisessä, myynnissä ja markkinoinnissa.

Lähes 90 % yrityksistä sanoo, että digitalisaatio on luonut uusia osaamistarpeita. Yli 70 % kokee, että henkilöstön digiosaamisen puutteet vaikeuttavat liiketoimintaa. (EK 2019.) Yrityksillä on kuitenkin monia mahdollisuuksia kehittää henkilöstön osaamista. Yksi niistä on Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus, joka alkaa Xamkissa 2020.

1. Nopeampi ja joustavampi vaihtoehto tutkinnoille

Erikoistumiskoulutus syventää nimensä mukaisesti tiettyä aihealuetta. Työelämään kytkettynä se on nopea ja joustava tapa rakentaa vankka tietoperusta ja kehittää konkreettisia taitoja. Yritykset arvioivat tarvitsevansa syvällisiä digitaitoja erityisesti asiakasrajapinnan tehtävissä, viestinnässä, myynnissä, markkinoinnissa, asiakkuuksien hallinnassa ja asiakaspalvelussa.

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus tarttuu juuri näihin tarpeisiin. Xamkin liiketalouden yksikkö Mikkelissä toteuttaa koulutuksen.

2. Kehität yrityksesi digimarkkinointia

Kuvio1: Erikoistumiskoulutuksen opintojaksot ja niiden ajoittuminen.

Koulutuksen sisällöt on suunniteltu niin, että oppiminen yhdistetään oman yrityksen toimintaan ja kehittämiseen. Koulutus alkaa strategisen muutosjohtamisen teemoilla (kuvio 1).

Kevään 2020 toinen teema on markkinointi digitaalisissa kanavissa. Keväällä aloitetaan myös oman digiportfolion kokoaminen.

Syksyllä perehdytään asiakashankintaan, myyntiin ja asiakaskokemukseen digiympäristössä.

Koulutus päättyy sisältömarkkinoinnin opintojaksoon. Opintojaksojen alustavat sisältökuvaukset voi lukea koulutuksen verkkosivulla.

3. Laaja koulutus vain yhden seminaaripäivän hinnalla

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä –koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se suoritetaan noin vuoden aikana. Koulutus toteutetaan OKM:n tuella ja yhden tavanomaisen seminaaripäivän hinnalla saat tämän koko koulutuksen.

Päivität digimarkkinoinnin osaamisesi tehokkaasti verkko-opinnoilla ja sinulla on mahdollisuus osallistua kymmeneen lähipäivään ja verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa.

4. Opiskelumenetelmät sopivat työssäkäyville

Erikoistumiskoulutuksen voi suorittaa verkossa ja lisäksi jokaisella opintojaksolla on mahdollisuus osallistua kahteen lähipäivään.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville henkilöille edistämään ammatillista kehittymistä. Oppimisen menetelmissä on kuunneltu yritysten toivomuksia. Työssäkäyvät opiskelijat tarvitsevat selkeät nuotit itsenäiseen oppimiseen, riittävästi tukea ja tarvittaessa myös tuuppausta.

Opintojaksot voi suorittaa verkko-opintoina, mutta suosittelemme myös osallistumista lähipäiville, joita on kaksi jokaisen opintojakson aikana. Lähiopetus antaa myös ”luvan” irrottautua opiskeluun ja rytmittää opiskelua mukavasti. Xamkin liiketalouden yksiköllä Mikkelissä on vuosien kokemus verkko-opintojen tuottamisesta.

5. Vertaisryhmässä luot uusia verkostoja

Vertaisryhmällä on tärkeä merkitys oppimisessa. Oppiminen on myös sosiaalinen tapahtuma ja koulutus tarjoaa foorumin yhteistyölle ja keskusteluille muiden digimarkkinoijien kanssa.

Jokaisella opintojaksolla tarjotaan kaksi lähipäivää Xamkin Mikkelin kampuksella. Niiden aikana verkostoidutaan ja opitaan eri alojen liiketoiminnasta myös toisilta. Osallistuminen lähipäiviin on vapaaehtoista.

Hae mukaan! Hakuaika on 1.12.2019 – 14.2.2020

Koulutus on tarkoitettu yritysten asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää erityisesti digimarkkinoinnin osaamistaan ja yrityksensä digimarkkinointia. Koulutuksen vaativuustaso vastaa ylemmän korkeakoulututkinnon tasoa (NQF/ EQF 7).

Osallistujilla pitää olla soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot ja osaaminen. Soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi tradenomi, insinööri, restonomi tai muu tutkinto riippuen osallistujan alasta ja työkokemuksesta.

Lue lisätietoa koulutuksen verkkosivuilta ja hae mukaan hakulomakkeella.

Lähde:

EK Elinkeinoelämän keskusliitto. 2019. EK:n yrityskysely: Digitalisaation edelläkävijöitä 9 prosenttia, digipassiivien osuus 35 prosenttia. WWW-dokumentti. Päivitetty 10.4.2019. Saatavissa: https://ek.fi/kategoriat/ajankohtaista/ajankohtaista-pk/ [viitattu 7.10.2019].

Pin It on Pinterest