Mitä on tehty opetuksen yritysyhteistyössä Xamkissa syksyllä 2018?

Xamk panostaa voimakkaasti yritysyhteistyöhön. Yritysyhteistyökoordinaattori Heta Vilén ja yhteisten opintojen koulutusjohtaja Seija Aalto summaavat syksyn 2018 virstanpylväät yhteistyön saralla.

Korkeakoulujen yrittäjyyssuositukset kehittämisen tukena

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n ja Suomen yrittäjät ry:n yhteistyötä julkaistiin 3.12. 2018 korkeakouluille yrittäjyyssuositukset. Suositukset on koottu kolmen teeman alle:

  1. yrittäjäasenne ja –valmiudet
  2. uusi yrittäjyys
  3. uudistuva yrittäjyys.

Nämä suositukset otetaan käyttöön kehitettäessä edelleen yritysyhteistyötä, opetussuunnitelmauudistuksessa, uudistettaessa innovaatio- ja yrittäjyysopintoja sekä suunniteltaessa TKI hankkeita yritysten kanssa.

Uusia avauksia työelämäyhteistyöhön Xamkissa

Useiden tutkimusten mukaan yritykset kokevat korkeakouluyhteistyön tärkeimpänä hyötynä olevan osaavaa työvoiman sekä uuden osaamisen tuottamisen yrityksille. Lokakuussa julkaistussa EK-suhdannebarometrissa nousi useilla toimialoilla haasteina työvoiman saatavuuden. Korkeakoulujen tehtävänä on tuottaa osaamista ja uutta osaavaa työvoimaa työmarkkinoille sekä tukea uuden yritystoiminnan syntymistä.

Yritysten tarpeet ja tavoitteet kohtaavat hyvin korkeakoulun tehtävät ja tavoitteet. Joskus kuitenkin näyttäytyy niin, että tieto ei kulje työelämältä korkeakouluun ja edelleen opiskelijoille. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n ja Suomen yrittäjät ry:n yhteistyönä julkaistiin 3.12. 2018 korkeakouluille yrittäjyyssuositukset. Suositukset antavat korkeakouluille yrittäjyyden tukemiseen työvälineen.

Xamk Duuni sovellus käyttöön työ- ja harjoittelupaikkojen välitykseen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yrittäjyysopetuksen tiimissä lähdetiin purkamaan edellä kuvattua ongelmaa työ- ja harjoittelupaikkojen välitykseen. Elokuussa otetiin käyttöön XAMK Duuni -sovellus, jonka kautta korkeakoululle ilmoitetut työ- ja harjoittelupaikat välitetään Xamkin opiskelijoille. XAMK Duunin tuo mahdollisuuden välittää kattavasti tietoa oppilaitoksen opiskelijoille suunnatuista työ – ja harjoittelupaikoista.

Opiskelijat luovat osaamisprofiilinsa järjestelmään ja tätä kautta voivat helposti hakea tarjottuja työ- ja harjoittelupaikkoja. Järjestelmän kautta pyritään tiivistämään oppilaitoksen suhteita yrityksiin. Sovellus toimii työelämälle kanavana työ- ja harjoittelupaikkojen välittämiselle oppilaitoksen opiskelijoille nopealla ja helpolla tavalla.

Vajaan puolen vuoden käyttökokemuksella sovellus on koettu toimivaksi ja työelämä on ottanut sen hyvin vastaan.

Yritykset ja opiskelijat kohtasivat rekry- ja verkostoitumistapahtumassa

Yhteistyö organisaatioiden toiveesta Xamk järjesti marraskuussa rekry-ja verkostoitumistapahtuma Kotkan ja Kouvolan kampuksilla. Tapahtuman tavoitteena oli mahdollistaa työelämän ja opiskelijoiden kohtaamisen sekä löytää työelämälle uusia tekijöitä ja opiskelijoille mahdollisuuksia niin opinnäytetyö, harjoittelu kuin työpaikoihin.

Tapahtuma keräsi mukaan noin kolmisenkymmentä yritystä, joilla monilla oli tavoitteena löytää opiskelijoita avoimena oleviin tehtäviin. Tapahtuma Xamkin omana rekry-tapahtumana järjestettiin ensimmäistä kertaa – monessa asiassa onnistuttiin, mutta kehittämistäkin löytyi.

Toimitusjohtaja Antti Lukka CTS Engtecistä kommentoi tapahtumaa seuraavasti: ”Tarpeellinen tapahtuma, joka luo mahdollisuuden oppilaitosten, opiskelijoiden ja yritysten yhteistyön lisäämiselle. Ajoitus on mielestäni erittäin hyvä eli riittävän aikaisin ajatellen tulevan vuoden opinnäytetöitä, kesätöitä ja valmistuneiden työllistymistä.”

Kehitettävää Lukka näki käytännönjärjestelyissä ja siinä ettei yritysten tarpeita oltu riittävästi huomioitu. Opiskelijoiden rooliin tapahtumassa kaivattiin myös kehittämistä. Toivottiin muun maussa opiskelijoiden pitämiä esittelyjä koulutustensa asioista sekä aktiivisempaa osallistumista tapahtumaan. Kaksipäiväisenä tapahtuma oli myös liian pitkä.

”Perusfiilis tapahtumasta on positiivinen ja tapahtumaa kehittämällä saamme siitä varmasti kaikille osapuolille kiinnostavan Kymenlaaksolaisen must-tapahtuman!” Luukka kommentoi. Tapahtuman saama palaute muilta yrityksiltä oli samanlaista – tärkeä tapahtuma, jota tulee hioa ja kehittää.

Panostetaan yhteistyöhön ja yritysten näkyvyyteen kampuksilla

Kuluvana vuonna suunnitteilla on kampuskohtaiset Xamkin rekry-  ja verkostoitumistapahtumat, joita pyritään edelleen kehittämään yritysten ja opiskelijoiden toiveiden mukaiseksi. Ajankohdaksi on suunniteltu marraskuuta. Päivämäärät vahvistetaan heti vuoden alusta, jolloin yhteiseen tapahtuman kehittämiseen jää riittävästi aikaa kuunnellen kaikkia osapuolia.

Xamk Duuni järjestelmän kehitystyössä uutena toimintona tulee muun muassa Xamkin yhteistyöverkoston esittelyt. Yritysten näkyvyyteen kampuksilla panostetaan uusien aulatiloihin tulevien näyttöjen kautta, jossa yhteistyöyritykset saavat logonsa esille ja niistä edelleen kosketusnäytön kautta opiskelijat ja henkilökunta pääsevät tutustumaan organisaatioiden verkkosivuille tai muuhun ajankohtaiseen materiaaliin.

Työelämällä ja korkeakoululla on yhteinen tavoite – maakuntiemme osaavan työvoiman saannin ja osaamisen kasvun. Yhteistyöllä pääsemme parhaimpiin tuloksiin.

Pin It on Pinterest