Mitä useampi kokki, sitä parempi ruokalahja

Mitä saadaan, kun yhdistetään kehittämishanke, matkailu-, ruoka- ja digialan asiantuntijat, palvelumuotoilija, graafisen muotoilun ja biotuotemuotoilun opiskelijat sekä pientuottajat? No tietenkin herkullisia makuelämyksiä matkamuistoiksi!

Xamkin monialainen tiimi työskenteli vuoden verran Paikallisten ruokatuliaisten tuotteistaminen –hankkeessa (1.10.2022 – 15.10.2023), jossa kehitettiin eteläsavolaisten ja kymenlaaksolaisten yrittäjien ruokalahjatuotteita. 

Ruokalahjojen kehittämisessä korostui visuaalisuus, tarinankerronta ja ekologiset pakkaukset. Tarvittiin siis monialaista osaamista, ja hankkeessa työskentelikin asiantuntijoita Xamkin eri yksiköistä.   

Merkittävässä roolissa paikallisten herkkujen kehittämisessä ostajia houkutteleviksi tuotteiksi olivat myös hankkeessa harjoitteluaan suorittaneet graafisen muotoilun ja biotuotemuotoilun opiskelijat.  

Eväitä tulevalle työuralle  

Käytännön projektit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden oppia asioita, joita ei välttämättä opita luokkahuoneessa tai verkko-opintojen parissa. 

Biotuotemuotoilun opiskelija Ville Levonen suoritti hankkeessa harjoittelun. Levonen pääsi ottamaan koppia pakkausosiosta: tehtävänä oli selvittää yritysten yksilölliset pakkaustarpeet ja etsiä niihin mahdollisia pakkausratkaisuja sekä koota tietoa erilaisista pakkausmateriaaleista hankkeessa koottuun oppaaseen.  

Harjoittelun alkaessa olin uuden edessä siinä määrin, että kokemusta hankkeista tai ruokamatkailusta ei liioin ollut. Opinnot olivat kuitenkin hyvä pohja tehtäville, kertoo Levonen.  

Villin tilan yrttituotteet saivat hankkeessa uuden ilmeen. Keijukuvituksen suunnitteli graafikko-opiskelija Kerttu Valjakka. Kuva 1: Sofia Virtanen

Vastapainoksi etäpainotteisille opinnoille työskentely hankkeessa oli aktiivista vuorovaikuttamista niin hanketiimin kuin yrittäjien ja pakkausalan toimijoiden kanssa. Myös itsenäisellä työskentelyllä oli merkittävä rooli harjoittelun aikana, mutta Levonen koki saaneensa ohjausta aina tarvittaessa.  

Muotoilun menetelmät, kuten kilpailijakatsaukset, tunnelmataulut, luonnostelu, havainnointi ja aivoriihet olivat tärkeitä työkaluja koko hankkeen ajan, ja opiskelijat pääsivät soveltamaan niitä monipuolisesti käytännössä. 

Menetelmien tuloksia esiteltiin yrittäjille säännöllisesti, ja pidettiin näin yllä jatkuvaa vuorovaikutteisuutta. Kaikki ei aina mennyt kerralla maaliin, vaan toisinaan esimerkiksi etikettejä viilattiin useampaan otteeseen, jotta kaikki olivat tyytyväisiä. Asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen onkin tärkeä taito tuleville muotoilualan ammattilaisille.   

Levonen löysi myös opinnäytetyön aiheen hankkeen parista. Opinnäytetyö käsittelee hankkeessa mukana olleen yrityksen pakkauskokonaisuutta. Hanketyöskentely ja opinnäytetyö tukivat toisiaan vastavuoroisesti.   

Harjoittelun parasta antia oli tehtävien monipuolisuus ja monialainen, hyvä porukka. Oppimiskokemuksiksikin kutsuttuja hetkiä tuli välillä eteen, kun huomasin lähestyneeni jotain asiaa aivan väärältä kantilta kuin olisi kannattanut. Tuli oppimisen kannalta arvokkaita ahaa-elämyksiä ja sain paljon eväitä tulevalle työuralle. Voin lämpimästi suositella hankkeissa työskentelyä muillekin opiskelijoille, jatkaa Levonen.  

Timanttisia tuotteita yhteistyöllä  

Yhdessä työskenteleminen antoi mahdollisuuden monipuoliseen oppimiseen kaikille tiimin jäsenille.  Hankkeen harjoittelijat eivät olleet ainoita uuden oppijoita, sillä arvokkaita oppimiskokemuksia saivat myös kokeneemmat konkarit eli hankkeessa työskennelleet TKI-asiantuntijat.   

Monialainen yhteistyö muotoilun eri kentiltä sai aikaan timanttisia tuotteita. Palvelumuotoilun, pakkausmuotoilun ja graafiseen muotoilun näkökulmien yhdistäminen oli mielenkiintoista ja yhteistyö opiskelijoiden kanssa oli antoisaa! Opimme toinen toisiltamme, jokainen oli oman muotoilualansa osaaja, kiteyttää hankkeessa työskennellyt palvelumuotoilija Minna Nieminen.  

Millaisia ruokalahjatuotteita sitten lopulta syntyi? Keijukaisjuomista, Kartanon karkkikaupasta, Tammipuiston tuotteista ja muista hankkeessa kehitetyistä ruokalahjoista voit lukea oppaasta Makuelämykset matkamuistoksi – Opas ruokalahjojen tuotteistamiseen.

Hanketiimi Ville Levonen, Tiia-Mari Eilola, Minna Nieminen ja Kerttu Valjakka yritysvierailulla Tiittalan kartanossa. Kuva 2: Tiia-Mari Eilola.

Lisätietoa hankkeesta

Paikallisten ruokatuliaisten tuotteistaminen (1.10.2022–15.10.2023) -hanke sai avustusta Lapin ELY-keskukselta harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeisiin varatusta määrärahasta. 

Pin It on Pinterest