Motivaatiota tölkistä ja antureita aivoon

Opiskelijat toteuttivat ideoistaan posterit, jotka esiteltiin koko ryhmälle. Kuvissa esimerkkejä ryhmien toteutuksista.

Hyvinvoinnin edistäminen YAMK ja Palvelumuotoilu YAMK -opiskelijat tapasivat yhteisen aloituksen merkeissä Kouvolan kampuksella elokuussa.

Yhteinen aloitus koulutusten kesken saatteli ylemmän opiskelijoita työskentelemään innostuneina yhdessä ja verkostoitumaan. Opiskelijat työskentelivät puolipäivää yhdessä opintojensa alussa ideoiden apukeinoja aikuisopiskelijan jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Yhteinen aloitus

Opiskelijat toteuttivat ideoistaan posterit, jotka esiteltiin koko ryhmälle. Kuvissa esimerkkejä ryhmien toteutuksista.

Kouvolassa syksyllä alkavat suomenkieliset YAMK-koulutukset ovat järjestäneet jo useiden vuosien ajan uusien ryhmien aloituspäiviin yhteisen puolen päivän oppimistuokion. Tarkoituksena on ollut innostaa opiskelijat monialaiseen yhteistyöhön myös eri koulutusten välillä ja jakamaan omaa osaamistaan yhteisen oppimisen iloksi.

Tapaamisella on haluttu vastata opiskelijoiden toiveeseen verkostoitumisesta eri koulutusten välillä. Tapaamisen teemaksi valittiin tänä syksynä hyvinvointi opiskelun mahdollistajana.

Monialaisissa pienryhmissä opiskelijat pohtivat koulutusjohtaja Katri Ryttyläinen-Korhosen aikuisopiskelijan mahdollisuuksia kuvanneen tervetuliaispuheen ja haasteita käsitelleen aineiston pohjalta keskeisimpiä opiskelua mahdollisesti hidastavia asioita.

Kirkastettuaan nämä mahdolliset esteet he ideoivat ratkaisuja, eli erilaisia tuotteita ja välineitä, jotka auttavat arjessa selviytymisessä tai erityisesti tiukan paikan tullen. Ryhmissä käytiin moninaisia, hyvin mielenkiintoisia keskusteluja aiheen tiimoilta.

Ideoiden äärellä

Ryhmien työn tuloksina esiteltiin koko ryhmälle mm. idea podcastista, jossa seurataan YAMK-opintojen etenemisestä sekä aivoihin kytkettävä lisälaite EKKO, joka pitäisi huolta opiskelijan hyvinvoinnista.

Visuaalisesti kauniiksi tuotokseksi syntyi idea väritettävästä opiskelijan hyvinvoinnin ja edistymisen tasapainoa osoittavasta peitosta, jolla voi peittää kaiken tekemättä jääneen toissijaisen kuten kodinhoidon.

Opiskelijat toteuttivat ideoistaan posterit, jotka esiteltiin koko ryhmälle. Kuvissa esimerkkejä ryhmien toteutuksista.

Kaupallisessa mielessä kiinnostava oli idea Awake luonnonmukaisesta motivaatiojuomasta. Digitaalisina ja teknisinä ratkaisuina syntyi oppiva yksilöllinen appi sovellutus sekä kosketussimulaattori yksilön tarpeisiin. Ideat kirvoittivat myös mielenkiintoisia sekä tärkeitä keskusteluja.

Ideat olivat hyvin moninaisia. Osa esitetyistä ratkaisuista oli hyvin innovatiivisia eikä niitä voitaisi toteuttaa tänä päivänä tunnetun tekniikan avulla. Toisaalta toisessa ääripäässä oli ratkaisuja, jotka positiivisesti irtaannuttavat digitaalisesta maailmasta ja korostavat yksilön luovuutta. Joitakin voi lähteä toteuttamaan myös itsenäisesti, vaikka saman tien!

Palautetta

Opettajille jäi käteen puolikkaasta päivästä innostuneet opiskelijaryhmät, joissa on paljon erilaista osaamista ja asiantuntemusta ja 45 palautelappua. Palautteissa suurin määrä kiitoksia tuli ryhmien yhdistämisestä ja mahdollisuuden antamisesta verkostoitumiseen (27/45). Yhteisessä sessiossa koettiin tapahtuneen jo myös oppimista niin menetelmällisesti kuin vuorovaikutuksellisestikin (9/45). Turhautumista aiheutti jonkin verran ajankäyttö tai asiasisällön laatu (4/45).

Tilaisuus mahdollisti ohjauksen näkökulmasta kurkistuksen opiskelijoiden arkeen sekä ajatuksiin opiskeluhyvinvoinnista. Opettajan näkökulmasta saamamme palaute kannustaa jatkamaan perinnettämme edelleen, sillä siitä jää myös yhteisiä, voimauttavia muistijälkiä haastavampiin oppimissessioihin.

Pin It on Pinterest