Sosionomiopiskelijat projektityössä Mikkeli Pride Summer Edition -tapahtumassa

Sosionomin koulutuksen kulmakiviä on ihmisoikeuksien puolustaminen. Projektityön opintojen tekeminen Mikkeli Pride Summer Edition -tapahtumassa tarjosi tähän arvokasta käytännön kokemusta.

Tänä vuonna Mikkelin sosionomiopintojen projektityön opinnot oli mahdollista suorittaa ensimmäistä kertaa pop up -tyylillä. Muita projektityön tapoja on erilaisten sosiaalialan menetelmien, työtapojen tai palveluprosessien innovatiivinen kehittäminen sosiaalialan työelämän arjessa tai kehittämishankkeissa.  

Artikkelin kaksi ensimmäistä kirjoittajaa olivat järjestämässä Etelä-Savo Pride ry:n kanssa Mikkeli Pride Summer Edition -tapahtumaa, joka pidettiin Mikkelin Tykkipuistossa 25.7. 2021. Aiempina vuosina Mikkeli Pride -kulkue on ollut vuoden viimeinen Pride-tapahtuma. Tänä vuonna koronatilanteen takia ajateltiin, että kesäinen ulkoilmatapahtuma olisi syksyistä kulkuetta mielekkäämpi.  

Kuva 1. Xamkin sosionomi- ja yhteisöpedagogiopiskelijoita mukana pop up -tapahtumassa.

Suunnittelusta toteutukseen 

Mikkeli Pride Summer Edition -tapahtuman suunnitteluun osallistuminen osoitti tapahtuman järjestämiseen vaadittavan työmäärän. Ennen varsinaista tapahtumaa erilaisia tehtäviä oli melkoisesti. Oli laadittava turvallisuussuunnitelma, hankittava järjestyksenvalvojat, ensiapuhenkilöt, taidepajojen vetäjät ja taidetarvikkeet sekä ennakoida tapahtuman toteuttamistapa. Tämä kaikki oli mielenkiintoista, koska järjestelyihin osallistuneilla sosionomiopiskelijoilla ei ollut aikaisempaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä.   

Taidetyöpaja osallisuuden teemalla 

Sosionomiopiskelijat järjestivät tapahtumaan myös yhden taidetyöpajan, jonka teemana oli osallisuus, yhteisöllisyys ja tasavertaisuus. Työpajassa toteutettiin tilataideteos, johon jokainen osallistuja sai kuvin ja/tai sanoin ilmaista, mitä osallisuus, yhteisöllisyys ja tasavertaisuus hänelle merkitsevät. Valmis taideteos oli esillä Mikkelin pääkirjastossa kaksi viikkoa. Muita projektitehtäviä taidepajan lisäksi olivat esimerkiksi yhteistyö Xamkin kanssa, koko tapahtuman ideointi, muiden tapahtumaan osallistuneiden taidepajojen organisointituki ja tapahtumapäivänä pystyttäminen ja purkaminen. 

Pop up -projektiopintojen merkitys ammatillisesti 

Sosionomin koulutuksen kulmakiviä on ihmisoikeuksien puolustaminen. Projektityön opintojen tekeminen Mikkeli Pride Summer Edition -tapahtumassa tarjosi tähän arvokasta käytännön kokemusta. Tapahtuma lisäsi yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä, jotka ovat sosionomin työssä tärkeitä arvoja. Sosionomin ammatissa, työkentästä riippumatta, eteen tulee erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin juuri yhteisöllisten tapahtumien kautta. Näin ollen tapahtumien järjestämistä on hyvä harjoitella jo opintojen aikana. 

Pop up- tapahtuma osana sosiaalialan kehittämistä 

Kokemus projektityön opintojen liittämisestä Pride-tapahtumaan oli hyvä. Sosiaaliala elää jatkuvassa muutoksessa, joten koulutuksessa on hyvä ottaa huomioon myös uudet keinot alan kehittämiseen. Tapahtumissa sosiaalialaa voidaan tehdä näkyväksi ja sosiaalialan työtä toteuttaa ja kehittää yhteisöllisesti ihmisten luontaisissa ympäristöissä. Suosittelemme myös jatkossa projektityön opintojakson suorittamista yhteisöllisten tapahtumien yhteydessä. Siinä toteutuu myös moniammatillinen toiminta luontevasti.

Kuva 2-3. Yhteisötilataiteen toteuttamista.
Kuva 4-6. Ihastuttavia yksityiskohtia taideteoksesta.

Pin It on Pinterest