Vuorovaikutteinen etämusiikkiesitys toi joulun tunnelmaa asumispalveluyksikköön

Kuva: Pixabay

Kulttuurikokemuksia tarvitaan edelleen myös etänä. Etäesitykset voivat tarjota elämyksiä yleisöille, jotka eivät syystä tai toisesta pääse osallistumaan tilaisuuksiin paikan päällä. Lähdimme kokeilemaan, minkälainen teknologia ja verkon yli tapahtuva vuorovaikutus voi luoda yleisölle mahdollisimman elämyksellisen ja laadukkaan kulttuurikokemuksen.

Liikuteltavan teknologiatilan ratkaisuja ja etäesitysten vuorovaikutusta on kokeiltu ja kehitetty kuluneen vuoden aikana Kokemusten talo -hankkeessa.

Liikuteltavan tilan sisältöjä ja tarvittavia laitteita on pohdittu yhdessä luovan alan ammattilaisten kanssa työpajoissa ja laitteisiin sekä teknologioihin tutustuen. Etäesityksiä on pilotoitu ja havainnoitu erilaisissa tiloissa erilaisen teknologian avulla. Toteutettujen etäesityskokeilujen sisältöinä ovat olleet nukketeatteri sekä musiikki.

Vaikka monen esiintyjän ja yleisön suusta onkin kuultu, että live-esityksiä ei voida teknologialla korvata, on vuorovaikutteisissa etäesityksissä potentiaalia kehittää jotain uutta. Etäesityksen ei tarvitsekaan korvata live-esitystä sellaisenaan, mutta se voi tarjota mahdollisuuksia uusien yleisöjen tavoittamiseen tai kokonaan uuden tuotteen kehittämiseen. Kehittämishankkeiden järjestämät kokeilut ja niihin mukaan tulevat kehittäjäkumppanit tarjoavat erilaisia resursseja oman palvelun testaamiseen.

Yleisö pääsi osallistumaan esitykseen ääni- ja kamerayhteyden avulla

Piia Kallioinen soitti ja lauloi Teamsin välityksellä Rautakorven etäyleisölle. Kuva ja ääni välittyi Artomen M10-älykalusteen avulla. Kuva: Tiina Savallampi

Yksi etämusiikkiesityksen kokeilu toteutettiin jouluisissa merkeissä Rautakorven palveluasuntojen ja älykalustevalmistaja Artomen kanssa. Artome suunnittelee ja valmistaa audiovisuaalista teknologiaa kestävällä tavalla ja tuo sen käyttöön joustavuutta sekä helppoutta suomalaista designia unohtamatta.

Musiikkihetkeen tuotettiinkin kuva ja ääni Artomen M10 -älykalusteella, jonka ansiosta yleisö pääsi nauttimaan esityksestä ison kuvan sekä äänen kanssa. Virtuaalinen keikka toteutettiin Microsoft Teams -alustalla. Esitystä, vuorovaikutusta ja teknologian mahdollisuuksia havainnoitiin sekä etäyleisön joukossa asumispalveluyksikön yleisessä olohuonetilassa että verkossa henkilökohtaisilta tietokoneilta.

Esiintyjänä nähtiin Artomen markkinointijohtaja Piia Kallioinen, joka on myös ammattilaulaja. Tähän joulumusiikkihetkeen hän toi esityksen etänä omalta kotistudioltaan pianon äärestä. Kappaleina kuultiin perinteisiä suosikkeja sekä yleisön etukäteen toivomia joululauluja. Vuorovaikutteisuutta tilaisuuteen saatiin videoyhteyden lisäksi myös neuvottelumikrofonien avulla, joiden välityksellä esiintyjä pystyi kommunikoimaan yleisön kanssa musisointien välissä.

Etäyhteydellä saatiin siis toteutettua aidosti vuorovaikutteinen musiikkihetki, jossa jouluinen tunnelma välittyi saumattomasti esiintyjän ja yleisön välillä. Sekä paikan päällä että linjoilla olleille havainnoijille syntyi kokemus aidosta läsnäolosta.

Keskusteluyhteyden lisäksi yleisön kamera pidettiin päällä koko esityksen ajan, jolloin linjoilla olleet havainnoijat näkivät esiintyjän lisäksi myös yleisön kuvan. Tämä lisäsi yhteisöllisyyden tuntua sekä sai aikaan tunteen, kuin olisi itse myös paikan päällä.

Kappaleiden välillä jutustelu ja esiintyjän yleisölle esittämät kysymykset toimivat havainnoitsijoiden mielestä hyvänä keinona luoda rentoa tunnelmaa ja ottaa osallistujat osaksi esitystä. Yleisö näki myös itsensä valkokankaalta heijastettuna, mikä herätti heissä hilpeyttä ja mielenkiintoa.

”Yleisön aktivointi, kuunteleminen sekä yleisölle annettu mahdollisuus vaikuttaa esitettäviin kappaleisiin antoi esityksen kuuntelijalle henkilökohtaisemman merkityksen. Mielestäni vuorovaikutus toimi loistavasti ja esityksestä jäi kaikin puolen todella positiivinen fiilis, aivan kuin olisin juuri tullut konsertista.”

Verkkoalusta kannattaa valita esityksen sisällön mukaan

Hetken kuluttua alkavasta esityksestä tiedotettiin yleisölle oheisen kuvan avulla. Se heijastettiin valkokankaalle, kunnes jokainen osallistuja oli löytänyt istumapaikkansa katsomosta ja esitys oli valmis alkamaan.

Virtuaalisissa ja etänä toteutettavissa esityksissä on hyvä ottaa huomioon teknologian tuomia haasteita. Reaaliaikaisesti toteutettavat etäesitykset tarvitsevat ensinnäkin toimivan verkkoyhteyden. Verkkoyhteydessä voi aika ajoin esiintyä pientä pätkimistä joko esiintyjän tai yleisön puolella. Kokeilussamme ilmennyt satunnainen yhteyden pätkiminen ei kuitenkaan häirinnyt esitystä tai millään tavoin latistanut tunnelmaa.

Toinen tärkeä huomioitava seikka on alusta, jossa esitys toteutetaan. Verkkokokouksiin suunnitellut Teams ja Zoom -palvelut mahdollistavat hyvän keskusteluyhteyden ja vuorovaikutteisuuden. Näiden palveluiden ääniasetukset eivät kuitenkaan ole ihanteellisimmat soiton ja laulun toistamiseen ja tietyt äänet saattavat jäädä kuulumattomiin tai pätkiä. Teams kannattaakin valita alustaksi esimerkiksi silloin, kun halutaan käydä keskustelua ja osallistaa yleisöä.

Tilan ja fasilitaattorin roolit etäesityksissä

Myös ulkona oli joulun tunnelmaa. Kuva: Tiina Savallampi

Etämusiikkiesityksessä rooliin nousivat myös sekä yleisön että esiintyjän fyysiset tilat. Esiintyjä oli asettanut omaan studioonsa valoköynnöksiä, jotka välittivät visuaalista tunnelmaa. Valoköynnös löytyi myös yleisön tilasta valkokankaan yläreunasta, jolloin tämä pieni rekvisiitta sattumalta yhdisti virtuaalisen ja fyysisen tilan. Etäesityksiä toteutettaessa onkin hyvä pohtia, voisiko tällaisilla keinoilla saada aikaan immersiivisiä kokemuksia ja siten myös vaikuttavampia elämyksiä.

Tärkeää oli myös henkilökunnan jäsenen osallistuminen esitykseen, joka tarvittaessa toimi siltana yleisön ja esiintyjän välillä.

Kaiken kaikkiaan etäesityksestä jäi positiivinen tunne. Esityslinjojen sulkeuduttua yleisö kiitteli vielä pitkään joululauluja kauniisti tulkinnutta Kallioista.

Etämusiikkiesitys antoi virtuaalisten elämystilojen kehittämiseen liittyvää tietoa sekä kulttuurielämyksen yleisöryhmälle, joka ei koronatilanteen vuoksi pääse sitä fyysisiin esitystiloihin sitä kokemaan.

Pin It on Pinterest