Ei ihan perinteinen hankejulkaisu

Xamkin julkaisuryhmä valitsi vuoden 2019 julkaisuksi artikkelikokoelman Onko hyvinvointipalveluilla vaikutusta? Sen toimittaja Viljo Kuuluvainen kertoo julkaisun synnystä.

Kun Viljo Kuuluvainen suunnitteli toimittamaansa julkaisua, ajatus oli selvillä. Tästä tulisi helppolukuinen ja napakoita artikkeleita sisältävä julkaisu, joka kestää aikaa.

”Halusimme välttää niin sanottua perinteistä hankejulkaisua, joka pölyttyy jossain mapeissa tai verkossa”, Kuuluvainen kertoo.

Ideana oli, että esille pääsee Xamkin uusi tutkimusyksikkö Active Life Lab mahdollisuuksineen, minkä parissa Kuuluvainen on työskennellyt viimeiset vuodet.

Mutta myös yhteistyökumppaneita haluttiin julkaisuun mukaan. Kirjoittajiksi lupautui asiantuntijoita muun muassa yritysmaailmasta ja yliopistosta.

”Mielestäni on hyvä asia, että otetaan ulkopuolisia kirjoittajia mukaan. Se tuo väriä Xamkin julkaisuihin”, Kuuluvainen sanoo.

Julkaisun kokoavana teemana on hyvinvointipalveluiden vaikuttavuus, jota jokainen asiantuntija käsittelee artikkelissaan omasta näkökulmastaan.

Julkaisussa pyrittiin kiteyttämään esiin hankkeen tuloksia ja sitä, mikä on tärkeää hankkeessa, ei niinkään hanketta menetelmänä, Kuuluvainen kuvailee.

”Tämä on hyvin toiminut siinäkin mielessä, että tämä ei vanhene niin nopeasti, kun tässä on erilaisia teemoja ja ei puhuta hankkeesta niin paljon.”

Ajatuksena oli myös, että julkaisu toimisi käyntikorttina, jona se on onnistuneesti toiminutkin, Kuuluvainen kertoo. Se on suunnattu erilaisille sidosryhmille, erityisesti yrityskumppaneille.

Graafisen ilmeen ja ulkoasun suunnitteli Vinkeä Designin Petri Hurme.

Vaikuttavuutta eri näkökulmista

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa syntyy koko ajan uutta ja kiinnostavaa, josta kirjoitetaan tuhansia sivuja tekstiä.

Ikuinen haaste on kuitenkin, kuinka saada tulokset ihmisten tietoisuuteen.

Työ ei saisi loppua julkaisun valmistumiseen.

”Julkaisu vaatii markkinointia sen jälkeen”, Kuuluvainen pohtii. ”Tuodaan se esille niille tärkeille sidosryhmille ja pyritään hyödyntämään kaikennäköisiä kanavia, joissa sitä saataisiin julki.”

Vaikuttavuus on Kuuluvaisen erikoisalaa, sillä Active Life Labissa tutkitaan ja kehitetään hyvinvointipalveluiden vaikuttavuutta. Kuinkas julkaisuille saataisiin lisää vaikuttavuutta?

”Parasta vaikuttavuutta olisi ehkä, että kun julkaistaan hankkeessa kehitetty menetelmä, niin julkaisu toimisi käsikirjana ja sitten palveluna tuotettaisiin koulutuksia siihen liittyen”, Kuuluvainen ideoi. Tällä tavoin toimintaan saataisiin myös jatkuvuutta.

Toimittaminen on auttamista

Julkaisun toimittamiseen kuuluun monenlaista organisointia ja yhteydenpitoa. Kuuluvainen oli toimittanut artikkelikokoelmia aiemminkin, joten ihan ensimmäistä kertaa hän ei lankoja pidellyt käsissään.

Muutamia asioita hän on oppinut matkan varrella toimittamisesta.

”On tärkeää, että on hyvissä ajoin liikenteessä, ettei tule aikataulutuskaa.” Ja vaikka aikataulutuksen olisi tehnyt kuinka hyvin, silti saattaa tulla yllätyksiä matkan varrella.

Lisäksi toimittajan kannattaa pyrkiä auttamaan kirjoittajia, niin että kaikki on mahdollisimman helppoa heille, Kuuluvainen vinkkaa.

”Kaikki sellainen, minkä itse pystyy hoitamaan heidän puolestaan, niin koittaa hoitaa.”

Pin It on Pinterest