Erityisopettaja opiskelijoiden ja henkilökunnan tukena Xamkissa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa aloitti vuoden 2024 alussa kolme erityisopettajaa. Neljällä kampuspaikkakunnalla toimiva, lähes 12 000 tutkinto-opiskelijan korkeakoulu teki merkittävän kädenojennuksen oppimisen tuelle.

Erityisopettajat vahvistavat omalla työpanoksellaan opiskeluhyvinvoinnin palveluja, joita heidän lisäkseen tarjoavat opintopsykologi, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntija sekä liikunnan asiantuntijat. 

Ohjauskeskusteluja ja oppimisen tukea 

Xamkin erityisopettajat Kirsi Kämäräinen, Juha Kontinen ja Minna Karhunen.

Xamkissa erityisopettajan työnkuvaan sisältyy mm. opiskelijatyötä ja opiskelukykyä tukevien ryhmien ohjaamista. Opiskelijoiden kanssa tehtävässä työssä korostuvat oppimisen haasteet ja niihin saatava ohjaus ja tuki. Oppimisen tukea mietitään aina yhdessä opiskelijan kanssa. Ohjauskeskusteluissa arvioidaan tuen tarvetta, ja pyritään löytämään uusia tulokulmia ja keinoja opiskelujen etenemiseksi.  

Tavoitteena on kokonaiskuvan hahmottaminen opiskelijan tilanteesta ja opintoihin vaikuttavista asioista. Joskus keskustelu auttaa opiskelijaa tunnistamaan, mistä on kysymys ja löytämään tilanteeseen uusia näkökulmia ja konkreettisia toimintatapoja. 

Erityisopettajaan otetaan yhteyttä monenlaisista syistä. Näitä ovat esimerkiksi keskittymisen pulmat, lukemisen ja kirjoittamisen haasteet, itsenäisen työn aikatauluttaminen ja kiireen tuntu opinnoissa. Joskus kokonaiselämäntilanne haastaa opiskelua. Yleensä oppimisen tuen keinot ovat aika yksinkertaisia ratkaisuja, mutta opiskelijan kannalta ne tuovat huojennuksen ja helpotuksen tunteita. Esimerkiksi lisäaika tenttiin ja tehtävien palautuksiin tai äänikirjojen hyödyntäminen opiskeluissa ovat keinoja, jotka edistävät opintoja.  

Ryhmämuotoista tukea on keväällä 2024 ollut tarjolla opiskelutaitoihin, keskittymiseen ja ajanhallintaan. Lisäksi ryhmäohjausta tarjotaan opintoihin tauon jälkeen palaaville sekä mahdollista opintojen keskeyttämistä pohtiville. Ilmoittautuminen on auki koko ajan ja ryhmän toiminta alkaa heti, kun riittävä määrä osallistujia on koossa.  

Asiantuntijan ohjauksen lisäksi opiskelija saa vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta. Ryhmätoiminta on koettu hyvänä toimintamallina ja se jatkuu tulevaisuudessa sekä etä- että lähitoteutuksena. 

Osaamisen vahvistamista ja yhdessä tekemistä 

Oppimisen tuki on yhteinen asia. Tärkein tuki tapahtuu opintojaksoilla, opiskelijan arjessa. Joskus voi kuitenkin tulla pulmatilanteita, joissa erityisopettaja voi olla opettajan työparina pohtimassa ratkaisuja joko yksittäisen opiskelijan tai ryhmän kohdalla. 

Opiskelijan ohjauskeskusteluja on myös hyvä käydä yhdessä. Jokaisella koulutusalalla on omat erityispiirteensä ja opettaja on niiden asiantuntija. Erityisopettaja tuo ohjauskeskusteluihin saavutettavuuden ja oppimisen tuen näkökulmaa. 

Erityisopettajan työhön sisältyy myös henkilöstön osaamisen vahvistamista. Tämä tarkoittaa erilaisia koulutuksia, pedagogisia työpajoja ja infoja koulutusten tarpeista nousevista asioista. Lisäksi syksyllä 2024 käynnistyvät opettajille suunnatut pienryhmät, joissa pureudutaan osallistujille tärkeisiin oppimisen tuen teemoihin tarpeiden ja toivomusten mukaan.   

Opiskeluhyvinvoinnin vahvistaminen on opiskelijalle annettavaa tukea. Opiskelijan oppimisen ja opiskelukyvyn tukeminen on yhteistyötä, jossa tarvitaan kaikkien osaamista ja osallistumista.  Hyvinvointi luo edellytyksiä uuden oppimiselle ja opinnoissa pärjäämiselle.  

Lue lisää opiskelukyvystä: Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä – YTHS 

Pin It on Pinterest