Jalkaterapeutin mielenkiintoinen ammatti!

Jalkaterapeutti – mikä se on? Jokin kapea ammatti? Varmaan nopeasti ja helposti opiskeltu? Missä jalkaterapeutti työskentelee? Onko jalkaterapeuteille tarvetta ja kuka heitä tarvitsee? Miten niin mielenkiintoinen ammatti?

Terapeutti?

Terapeutista meille tulee mielikuvia helposti, mutta miten jalka määritellään? Onko se jalkaterä nilkkaan saakka vai kenties koko alaraaja? Mitä se jalkaterapiassa tarkoittaa?

Jalkaterapeutti tutkii ja hoitaa ihmisen toimintakykyyn liittyviä asioita ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn kannalta. Alaraajojen kunnolla on tärkeä merkitys kävelyn, tasapainon ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.

Koska jalat kannattelevat kehoamme, kuljettavat meitä eteenpäin, laajenee jalkaterapeutin toimintakenttä käsittelemään ihmistä kokonaisuutena.

Olisiko jokin muu nimike parempi kuvaamaan jalkaterapeuttia? Sitäkin on jalkaterapeuttikoulutuksen 25-vuotisen historian aikana useampaan otteeseen pohdittu. Olisiko nimike podiatri, podiatristi, podologi, podoterapeutti tai kenties alaraajaterapeutti tai askelterapeutti? Edellä mainittuja ehdotuksia on väläytelty.

Mitä opintoja jalkaterapeutti tarvitsee?

Mitä opintoja jalkaterapeutti tarvitsee ja mikä tekee jalkaterapeutin ammatista niin mielenkiintoisen?

Alaraajat kehittyvät syntymämme jälkeen ja kehitykseen liittyy eri vaiheita. Lapsena luiset rakenteemme ja pehmytkudokset reagoivat herkästi myös virheellisille vaikutuksille, jotka voivat näkyä vasta aikuisiässä ilmenevinä kuormitus- tai linjausvirheinä, joista seuraa esimerkiksi kipua.

Jalkaterapeutin ammatillinen toiminta. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Työikäisillä työn luonteesta riippuen jalat ja alaraajat joutuvat erilaisille kuormituksille. Työjalkineella ja tauoilla sekä vaihtelevilla työasennoilla on merkitystä jalkojen hyvinvoinnille. Liikunta ja erilaiset urheilulajit ovat monen mieliharrastuksia, mutta niihin liittyy myös erilaisten jalkavammojen yleisyys. Eri lajit myös vaativat erilaiset jalkineet.

Ikääntyessä monet perussairaudet lisääntyvät ja liikkumattomuus sekä ylipaino aiheuttavat ongelmia esimerkiksi jalkojen omahoidon toteutukseen. Näön heikkeneminen ja se, ettei enää taivu jalkoihin aiheuttaa avun tarvetta omahoidossa.

Jalkaterapiapalveluiden suurimmat käyttäjäryhmät ovat kuitenkin diabetesta, reumaa ja ihotauteja sairastavat henkilöt. Nämä sairaudet itsessään altistavat erilaisille jalkavaurioille. Myös sydän- ja verisuonisairaudet sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet aiheuttava alaraajoihin monenlaisia, vakaviakin ongelmia.

Jotta esittämiini jalkaterapian tarvitsijoiden vaateisiin pystytään vastaamaan, näihin kaikkiin tarvitaan tietoperustaa, joita jalkaterapeuttikoulutuksessa opiskellaan alkaen anatomiasta ja fysiologiasta, edeten biomekaniikkaan ja kävelyn analysointiin sekä erityisryhmien jalkaongelmiin.

Kaiken kattavana punaisena lankana kulkee eri terapiamuotojen opiskelu ja niiden soveltaminen eri tilanteisiin sekä yleisesti jalkaterveyttä edistävä ohjaus ja neuvonta eli jalkaterveyden kokonaisvaltainen edistäminen.

Ymmärrys jalkojen vaikutuksesta liikkumiseen ja toimintakykyyn jo antaa osviittaa, että ihan niin kapeasta ammatista ei ole kysymys. Siksipä opiskelu tutkintoon vie noin 3,5 vuotta ja koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä. Sama kuin sairaanhoitajalla tai fysioterapeutilla.

Monipuolinen, itsenäinen ammatti

Mikä sitten tekee ammatista niin mielenkiintoisen ja erilaisen? Jalkaterapeutti on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Poiketen valtaosan alalla työskentelevien muiden ammattilaisen luonteesta jalkaterapeutti työskentelee usein yksin. Moniammatillinen yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa on kuitenkin tärkeää.

Itsenäisenä työntekijänä jalkaterapeutilla on ratkaiseva merkitys työnkuvansa luomisessa ja kehittämisessä. Työnkuvaan kuuluvat mm.  iho- ja kynsiongelmien hoito, kävelyn ja tutkiminen, nivelten liikkuvuuksien arviointi  ja mobilisointi, harjoitteiden ohjaus, yksilöllisten tukipohjallisten suunnittelu ja valmistusta sekä  jalkineohjaus.

Erikoissairaanhoidossa työskentelevien jalkaterapeuttien työnkuvaan kuuluvat jalkahaavan hoidot ja keventämiset erilaisin haavakevennyksin ja kevennysjalkineiden avulla. Työssä seurataan ja hoidetaan ns. riskipotilaita. Olennaisena osana työssä on ammatin kehittäminen siihen suuntaan, että esimerkiksi jalkateriin kohdistuvien leikkausten pre- ja postoperatiivinen hoito, kuntoutus ja ohjaus korostuisi jalkaterapeutin työssä. Jalkaterapeutin osaamisen tulevaisuudessa tulisi näkyä myös työterveyshuollossa. Artikkelin kuvassa on tiivistettynä kuvaus jalkaterapeutin toiminnasta.

Jalkaterapeutteja työskentelee perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä kuntoutus- ja apuvälineyksiköissä ja lääkäriasemilla. Jonkin verran työskentelee urheiluvalmennuksen piirissä, tuote-esittelijöinä sekä apteekeissa. Varsin moni perustaa oman yrityksen.

Lopuksi haluaisin tuoda esille sen, minkä olen kuullut useamman valmistuneen jalkaterapeutin kertovan ”Jotenkin jalat vain veivät mennessään, hurahdin täysin…”. Näin kävi allekirjoittaneellekin yli 25 vuotta sitten.

Pin It on Pinterest