Kriisit avaavat ovia positiivisille muutoksille

Nuori nainen videoneuvottelussa meditoiden.

Maailmassa kriisit ovat toistuvia. Niistä voi seurata myös hyviä asioita. Xamkin Opiskeluhyvinvoinnin palvelut ovat muokkautuneet korkeakoulua koskettaneissa viimeaikaisissa kriiseissä. Työhön on tullut tätä kautta uusia opiskelijoita hyödyttäviä muutoksia. Artikkelin lopussa vinkkaamme myös, miten yksilö voi vahvistaa omaa kriisiensietokykyää

Toistuvat kriisit kuuluvat maailman historiaan. On luonnollista, että tasaisemmat ja vaihtelevammat ajat seuraavat toisiaan. Maailmanhistoriassa tuskin on ollut pitkää ajanjaksoa, jolloin erilaisia kriisejä ei olisi ollut maailman kolkissa. 

Nykyaikana tulemme median kautta kuitenkin tietoisemmiksi myös kriiseistä, jotka eivät suoraan kosketa omaa elämää. Viimeaikaisia myös korkeakoulutusta koskettavia kriisejä on sotien ja ilmastokriisien lisäksi ollut korona.  

Vaikean ajan yllättävät positiiviset vaikutukset  

Vaikka kriisit kuormittavat meitä, niistä usein seuraa myös jotain hyvää. Kun joudumme reagoimaan uusiin tilanteisiin, pohdimme toimintaamme uudella tavalla. Tämä koskee niin yksilöitä kuin yhteisöjä. Esimerkiksi Xamkissa pandemia-aikana opiskeluhyvinvointityö on muuttanut muotoaan.  

Aikaisemmin opiskeluhyvinvointityötä tehtiin pääsääntöisesti vain kasvokkain, mutta koronapandemian myötä hyvinvointityötä tehdään nykyään hybridisti etänä ja läsnä. Ennen koronaa työtä jaettiin vahvasti kampuksittain. Korona-aika muutti ajattelua. Nykyään opiskeluhyvinvoinnin palvelut Xamkissa nähdään yhtenä isona kokonaisuutena ilman kampusrajoja. 

Pandemia on vauhdittanut siirtymää pois korjaavasta työstä ja antanut ymmärrystä siihen, että korkeakoulu ei korjaa vaan vahvistaa opiskelijan opiskelu- ja hyvinvointitaitoja. 

Muutoskyvykkyys tukee kriiseissä 

Korona sai näkemään sen, että kriiseihin varautuminen on hyvinvoinnin tukemista ennalta. Opiskelijan resilienssin eli muutoskyvykkyyden vahvistaminen auttaa ja tukee opiskelijaa muuttuvissa tilanteissa ja se auttaa myös kriisitilanteista palautumisessa (Mieli ry 2024). 

Opiskeluhyvinvointi voikin omalla toiminnallaan tukea myös opiskelijan resilienssin vahvistamista esimerkiksi tukemalla opiskelijan hyvinvointi- ja opiskelutaitojen kehittämistä.  Muun muassa tunteiden tunnistamisen ja säätelyn harjoittelu sekä omien rajojen tunnistaminen ja niiden kunnioittaminen kasvattaa resilienssiä. 

Seuraavaksi voit tutustua muutamaan vinkkiin, jotka toimivat tukena kriisitilanteessa: 

Kriiseistä selviytyminen 

Selviytymistapoja on olemassa monenlaisia: 

  • Laita kehosi liikkeelle. 
  • Mietiskele tai tee rentoutusharjoituksia. Nuku. 
  • Uskalla ilmaista tunteitasi ja harjoittele niiden säätelyä. 
  • Pohdi tapahtunutta, mutta älä jää vellomaan siihen. 
  • Harrasta jotain, mikä vie ajatukset muualle. 
  • Keskustele muiden kanssa ja hae tarvittaessa ammattiapua. 
  • MUISTA MYÖS: on ok rajata uutistulvaa, jos se lisää ahdistusta! 

Lisätietoa Mielenterveystalon sivuilta:

Lue myös tämä uutinen siitä, mikä tekee kriisistä kriisin: 

Lähteet

Mieli ry. 2024. Resilienssi auttaa selviytymään. WWW-dokumentti. Saatavissa: Resilienssi auttaa selviytymään – MIELI ry [viitattu 11.1.2024]. 

Pin It on Pinterest