VR-illallinen Mannerheimin jäljillä

Xamkin restonomiopiskelijoiden Asiakasymmärrys matkailu- ja ravitsemisalalla -opintojakson aikana toteutettiin Ravintola Tallissa virtuaalista todellisuutta hyödyntävä VR-illallinen.

Kokonaisuutena tapahtuma oli uusi kokeilu restonomiopetuksessa ja tavoitteena oli saada aikaan elämyksellinen tuote Ravintola Tallin toimintaan. Mitä syksyn aikana opimme virtuaalilasien hyödyntämisestä, elämyksen tuottamisesta ja kehittämisestä? 

Vuoden 2023 marraskuussa restonomiopetuksessa järjestettiin yhteistyössä Xamkin Ravintola Tallin kanssa VR-illallinen. 

Ajatus VR-illallisen kehittämisestä lähti liikkeelle tarpeesta löytää uusia käyttötarkoituksia Xamkin restonomikoulutuksen virtuaalilaseille ja samalla kehittää palveluliiketoiminnan, ruokapalveluiden ja matkailun oppimis- ja kehittämisympäristö RestoLabin toimintaan uusia ulottuvuuksia. 

Ravintola Tallin kanssa yhteistyökuvio syntyi palaverissa, jossa suunniteltiin Tallin 20-vuotisjuhlavuotta, joten VR-illallisen haluttiin kuvaavan Ravintola Tallin rakennuksen historiaa. 

VR-illallinen rakennettiin asiakkaan tarpeiden ympärille ja opittavana ei ollut ainoastaan tapahtuman järjestäminen tai virtuaalisen elämyksen rakentaminen vaan asiakasymmärrys. Tavoitteena oli saada aikaan elämys, joka puhuttelee Ravintola Tallin asiakaskuntaa, joten VR-illallisen suunnittelu alkoi Tallin asiakaspersoonan kuvaamisella.  

Suunnittelu 

VR-illallisen rakentaminen alkoi laajalla ideoinnilla, jota ohjasi Ravintola Tallin oma historiikki, tarinallisuus ja Tallin asiakaspersoonien vaikutuksien ymmärtäminen tuotteen sisältöön.  

Suunnitteluvaiheessa mukaan tulivat Museo Muistin tarina-ateria (2020) -verkkosivut, joissa kerrotaan päämajakaupungin historiaa sodasta ja ruoasta. 

VR-illallinen suunniteltiin kokonaisuudessaan tarjoiltavan menun ympärille, joten tarinat Mannerheimin ruokailuista sodan aikaan suunniteltiin osaksi tarinaa. 

Toinen kokonaisuus tarinoissa oli sodan aikaiset rakkauskirjeet, joten tarinoiden suunnittelussa hyödynnettiin Museo Muistin kirjeitä rintamalta-rintamalle (s.a) , Curtin ja Marthan kirjeitä hyödyntäen. 

Tavoitteena oli saada aikaan elämyksellinen illallinen. Elämyksen kokemusta vahvistamaan suunnittelimme illallisen aikana toteutettavan pöytäpakopelin.  

Kuva 1: RestoLabin- opetustila VR-illallisen suunnittelun aikaan.

Toteutus 

Perjantaisena marraskuun iltana testiryhmä, joka koostui restonomikoulutuksen lehtoreista, saapuivat kokemaan VR-illallisen. 

Ilta alkoi tarinallisella osuudella, joka toteutettiin virtuaalilaseilla, jotka olivat katettuina pöytään valmiiksi. Virtuaalilaseilla testiryhmä kuuli fiktiivisen tarinan Curtin ja Marthan rakkauskirjeiden muodossa. Tarinassa esiteltiin jokainen illan aikana nautittava ruokalaji. 

Virtuaalilasien tarinan siivittämänä testiryhmä siirtyi ruokailemaan viiden ruokalajin maistelumenuta, jossa jokaisen ruokalajin välissä testiryhmä selvitti Mannerheimin Käthy-hevosen arvoitusta pöytäpakopelissä. 

Illallisen päättyessä testiryhmä sai arvoituksen ratkaistua. Ravintola Tallin valmistama maistelumenu juomineen sai testiryhmältä erittäin hyvää palautetta. 

Kuva 2: VR-illallinen järjestettiin Ravintola Tallin viiniholvi-kabinetissa ja tilaa koristeltiin tarinan mukaisesti.

Mitä opimme? 

VR-illallinen suunniteltiin kehitettäväksi ja tavoitteena marraskuussa oli saada aikaan ensimmäinen prototyyppinen kokeilu. Kokeilussa selkiintyi hyvin kehitettävät osa-alueet, kuten virtuaalilasien asiakaskäyttö sekä pöytäpakopelin viimeistely. 

Virtuaalilasien asiakaskäyttöön tulee tulevaisuudessa kehittää asiakasystävällisempiä ratkaisuja, koska virtuaalilasien käyttö ei ole kaikille tuttua. 

Testiryhmämme koostui matkailu- ja ravitsemisalan asiantuntijoista, joka osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Asiantuntijatason palaute VR-illallisen kehittämisessä oli antoisaa ja vie kehitystyötä nopeasti eteenpäin. 

VR-illallinen oli kokonaisuutena hyvin onnistunut prototyyppi tuotteesta, jota tulevaisuudessa voidaan kehittää osaksi Ravintola Tallin ja RestoLabin toimintaa. 

VR-illallisen aikana opiskelijat ja työtä ohjannut opettaja oppivat, kuinka tärkeää elämyksellisyyden tuottamisessa on kokonaisuuden merkitys, tarinan, tilan, eri aistien ja uuden oppimisen yhdistyminen kokemukseksi. Opiskelijoiden innostuminen VR-illallisen rakentamisesta muuttuu kevään 2024 aikana kehittämisprojektiksi. Sen lopputuloksena tulemme toivottavasti näkemään sekä kokemaan VR-illallisen uudestaan.  

Lähteet

Rintamalta-rintamalle s.a. WWW-dokumentti. Saatavilla: https://rintamalle-rintamalta.muisti.org/#/. [viitattu 5.1.2024] 

Tarina-ateriat 2020. WWW-dokumentti. Saatavilla: https://muisti.org/category/tarina-ateriat/. [viitattu 5.1.2024] 

Pin It on Pinterest