Muista! Opintojen aloitus on tärkeä paikka

Jännittävintä elokuussa on opintojen aloitus. Ihmiset, koulu, opettajat, ravintolat, kampus… Uusi opiskelija yllättyy myös kaikesta tietotulvasta, mitä oppilaitos ensimmäisen viikon aikana hänelle syöttää. Ei siis ole ihme, jos jotakin menee ohitse. Ihmisen aivot kun ovat rakennettu niin, että useiden uusien asioiden edessä vain valitaan ne sillä hetkellä tärkeimmät.

Ensimmäinen opiskelusyksy on haasteellinen kokonaisuus. Opiskelijan tulee hahmottaa ja ottaa haltuun muun muassa mitä kaikkea opintoihin kuuluu, miten opintoja kannattaa aikatauluttaa, onko opiskelutaidot hallussa ja oman itsenäisen elämän hallinta. Tätäkin kokonaisuutta yhteisöllinen ja helposti lähestyttävä opiskeluyhteisö on tukemassa.

Ryhmän tuki auttaa opinnoissa

Opiskeluyhteisöön pääseminen vaatii myös ulkopuolisten apua. Koulutusalojen opiskelijatutorit ovat erittäin tärkeässä roolissa luomassa opiskelijalle omaa turvallista ympäristöä työskennellä ja oppia. Uudessa ryhmässä toimiminen voi tuntua itse kultakin alussa haasteelliselta, mutta huolellisen ryhmäyttämisen myötä alkaa luokkatovereiden nimet jäämään pikkuhiljaa mieleen.

Hyvä opiskeluryhmä luo tukea ja turvaa opinnoissa. Se toimii eräänlaisena turvaverkkona läpi opintojen. Tilanteessa, jossa opiskelija ei ilmesty luennolle paikalle, voi vertaisille herätä huoli, missä kyseinen opiskelija on. He saattavat kysellä, missä opiskelija mahtaa olla ja miksi hän ei saapunut luennolle muiden kanssa. Ryhmä pitää huolen omistaan. Siksi olisikin syytä panostaa erityisesti alkuvaiheen ryhmäyttämiseen ja ohjaamiseen, jotta jokainen ryhmän jäsen pääsisi osaksi ryhmää ja kokisi kuuluvansa yhteisöön.

Opinnot haltuun orientaatiolla

Orientaatioviikko ja opintoihin orientoituminen toistuu aina lukukausien alussa. Se on yksi tärkeimmistä opintojen aloitukseen liittyvistä viikoista. Sillä viikolla käydään läpi kaikki, mitä opiskelijan tulee tietää sähköisistä alustoista aina terveydenhuoltoon saakka. Tässä kokonaisuudessa opiskelijalle tulee tutuksi myös moni korkeakoulussa käytetty termi.

Orientaatioviikko on tärkeä myös opiskeluhyvinvoinnin, opintojen edistymisen ja vaikkapa opiskelukaupunkiin sopeutumisen kannalta. Tätä alkuvaiheen ohjausta tehdään opiskelualasta riippuen erilaisin tavoin, mutta on meillä jotain yhteistäkin. Vertaistutorit tarjoavat vinkkejä arjen sujuvoittamiseen. Tarpeen tullen opiskelijan voi myös ohjata keskustelemaan omasta opiskeluhyvinvoinnista asiantuntijan kanssa. Lisäksi alun ohjauksen tueksi on laadittu paljon kirjallista materiaalia, joka on kaikkien käytettävissä.

Ohjaajan ei tarvitse jäädä yksin

Xamkissa opiskelijan ja opettajan tueksi on rakennettu orientaation tueksi Orientaatio-oppimisalusta. Sinne on koottu kaikkien palveluiden esittelyt, ja opiskelija voi käydä niitä läpi oman tahtiinsa joko hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, tai vasta opiskeluelämän alkaessa. Materiaali on myös opettajalle hyödyllinen: ihan kaikkea ei tarvitse muistaa itse ja jokaista asiaa varten ei tarvitse pyytää vierailijaa tunneille. Jos jostain asiasta haluaa muutakin kuin yleisesittelyn, kannattaa ottaa yhteyttä kunkin alan asiantuntijaan.

Opiskelijakunta tarjoaa myös paljon erilaista materiaalia ryhmäyttämisen tueksi. Tarpeen tullen opiskelijakuntaa voi myös pyytää ryhmäyttämään uutta opiskelijaryhmää, jos tarve vaatii. Yksin ei siis tarvitse jäädä, vaan kannattaa hyödyntää oppilaitoksen omia voimavaroja. Opintojen aloitus kun on erittäin kiireinen ajanjakso erityisesti ryhmää ohjaavalle opettajalle.

Pin It on Pinterest