Opintomatka asiantuntemuksen kasvattajana – neljä päivää syyskuisessa Amsterdamissa

Hogeweykin kauppa, jossa asukkaat voivat asioida ja tehdä hankintoja omalle tilille ilman käteistä rahaa. Kuvaaja: Eeva Heikkilä

Verkko-opintojen yleistyessä opintomatkojen merkitys korostuu opiskelijan asiantuntemuksen kasvattamisessa. Opiskelun suunnittelu, vastuun ottaminen omasta oppimisestaan sekä itselle asetettujen ammatillisten tavoitteiden saavuttaminen konkretisoituvat opiskeluympäristöä vaihdettaessa.

Ryhmä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijoita matkusti syyskuussa opintomatkalle Amsterdamiin. Neljän päivän mittaisen matkan tavoitteena oli tutustua paikalliseen vanhustyöhön ja toimijoihin, nähdä kulttuuria sekä vaihtaa ajatuksia kollegoiden kesken. Opintomatka oli Xamkin hallinnosta erillinen ja opiskelijoiden itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama matka, johon on haettu apurahaa Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä. Rahoittajana toimivalle säätiölle tulee toimittaa todistus suoritetusta opintotavoitteesta. Tämä todennetaan Xamkissa tehtävillä opintotehtävien sarjalla. Matkalle osallistui 24 geronomiopiskelijaa, joilla erityinen kiinnostus suuntautui neljään kohteeseen.

Tutustuminen paikallisiin toimijoihin ja käytänteisiin

Hogeweyk on muistisairaiden hoivakoti, joka muistuttaa viihtyisää pienoiskaupunkia katukyltteineen ja suihkulähteineen. Se sijaitsee Weespin pikkukaupungissa Amsterdamin naapurissa. Henkilöstö kehitti toimintaa ajatellen paikkaa, jossa he voisivat antaa hyvillä mielin vanhempiensa asua. Täällä muistisairaat vanhukset ovat ihmisiä, eivät sairauskertomuksia.

Yksi Hogeweygin toimintapisteistä, joissa voi tehdä itselle tuttuja asioita. Kuvaaja: Anna-Maria Hietanen

Buurtzorg, hollantilainen kotihoidon yhtiö, on menestyksellä lanseerannut ajatuksen kotihoidon ammattilaisten itseohjautuvuudesta ja hoitajien vapaudesta tehdä työnsä haluamallaan tavalla. Yhtiö aloitti vuonna 2007 neljän hoitajan tiimillä ja nykyisin Buurtzorgissa on yli kymmenentuhatta kotihoidon ammattilaista. Tuloksena on yli 70 prosentin markkinaosuus jopa 40 prosenttia aiempaa edullisemmin mutta Hollannin korkeimmalla asiakastyytyväisyyden keskiarvolla. Täällä asiakkaat ovat hoidossa keskimääräistä lyhyemmän ajan ja hoito keskittyy tavallista enemmän ennaltaehkäisyyn.

NVVE on 165.000 jäsenen yhdistys, joka edistää eutanasiatietoisuutta. Yhdistys on jäsentulojensa ansiosta omavarainen ja siksi riippumaton. Eutanasia eli kärsivän potilaan auttaminen kuolemaan on ollut tarkkojen ehtojen täyttyessä laillista Hollannissa vuodesta 2002. Eutanasiasta ei rangaista, jos kestämättömän kärsimyksen tilanteessa esitetään vapaaehtoinen ja harkittu pyyntö, eikä ole toivetta parantumisesta, saati järkeviä vaihtoehtoja. Lisäksi on konsultoitava riippumatonta lääkäriä ja eutanasia on jälkikäteen käsiteltävä arviointikomiteassa. Täällä ihmisen elämänkaaren lopussa korostuu kärsimyksen lievittäminen ja itsemääräämisen korostaminen.

Rotterdamin Finse Huis eli suomalainen merimieskirkko on huolehtimassa merenkulkijoiden, raskaanliikenteenkuljettajien ja hollannin-suomalaisten kulttuurisesta, sosiaalisesta ja hengellisestä hyvinvoinnista. Samalla työskennellään myös iäkkäiden parissa ja paikalla olleet kokemusasiantuntijat kertoivat näkemyksiään vanhusten palveluista. Erityisesti kuntien uusi käytäntö kannustaa vaikeasti työllistyviä maahanmuuttajia perustamaan kotihoitoa tarjoava oma yritys on paikallisten mukaan suuren mediahuomion kohteena. Täällä opimme, ettei oikotietä ole: saatujen käsiparien myötä alalle on tullut ammattitaidottomuutta ja ennakoimattomuutta.

Opintomatkojen oppeja ja hyötyjä

Opintomatkalla asiat ja vierailut eivät aina menneet suunnitelmien mukaisesti. Oppimista tapahtui esimerkiksi internetpohjaisen tiedotuskanavan haavoittuvuudesta. Opintomatkan voi kuitenkin todeta herättäneen kiinnostusta niin kansainvälistymiseen kuin vaihtoehtoisiin tapoihin ratkaista ikääntyvän väestörakenteen myötä syntyneitä haasteita.

Lisäksi opintomatka on tarjonnut opiskeluympäristöjä, joita oppilaitoksessa tai verkossa työskennellen olisi vaikea saavuttaa. Kuten professori Tom Nichols kirjoittaa teoksessaan Asiantuntemuksen kuolema: ”Mutta asiantuntijaksi voi tulla lukemalla kirjan kuukaudessa, eikö niin? No ei”.

Matkan keskeinen hyöty sekä opiskelijoille että itselleni on vanhoja ihmisiä koskevien tavoitteiden ja päätösten pohdinnassa. Alan tulevaisuutta ohjaavat mediassa alati esillä olevien taloudellisten säästöjen lisäksi muun muassa elämänkaariajattelu ja sukupolvien tasa-arvo. Hollannissa opimme, kuinka vanhuksia laitostavaa kulttuuria on mahdollista murtaa. Joskus muutosten tarve on helpompaa huomata kauempaa katsoen.

Pin It on Pinterest