Perehdytys vieraalla kielellä

Xamkin viestintä- ja markkinointipalveluissa aloitti lokakuun puolivälissä kaksi graafisen suunnittelun harjoittelijaa ROC Nova Collegesta, Haarlemista Hollannista. Media-alan opiskelijat muuttivat Savonlinnaan suorittamaan opintonsa päättävää harjoittelua viiden kuukauden ajaksi, tutustuen harjoittelussaan laaja-alaisesti Xamkin viestintä- ja markkinointipalvelujen toimintaan.

Media-alan opiskelijat Mandy Jansen ja Stijn Groeneveld ovat opinnoissaan perehtyneet laajasti media-alaan painottuen video- ja verkkosivutuotantoon. Harjoittelussaan Xamkissa he ovat osallistuneet laajasti erilaisiin opiskelijamarkkinointiin ja sisäiseen viestintään liittyviin tehtäviin, laajentaen osaamistaan käytännön tehtävien kautta. 

Vuoden pimeimmäksi ajaksi Amsterdamin kupeesta Savonlinnaan muuttaminen haastaa varmasti Hollannin sateisiin talviin tottuneet opiskelijat, mutta myös vieraskielinen ympäristö vaatii työskentelytapojen mukauttamista uuteen ympäristöön. 

Xamkissa on – myös perehdyttäjän onneksi – panostettu vahvasti englanninkielisiin aineistoihin aina Luxin perehdyttämissisällöistä työntekijän ja harjoittelijan harrastus- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin. 

Harjoittelijat ovat saaneet myös paljon apua kollegoiltaan niin Savonlinnassa kuin etänä muitakin kampuksilta, joka on auttanut talon tapojen oppimista ja rohkaissut harjoittelijoita myös pyytämään apua, mikäli joku arkinenkin asia on askarruttanut. 

Kerrankin anglismeista on hyötyä 

Graafisessa suunnittelussa käytettyjen ohjelmistojen ja ammattikirjallisuuden kielenä on usein englanti, joten bleedit ja cropit ovat tuttuja kaikille alaa opiskeleville sekä alalla työskenteleville äidinkielestä riippumatta. Perusasiat alasta opitaan omalla kielellä, mutta teknisiä termejä alalla harvoin käännetään jo ihan vakiintuneiden käännösten puuttuessa. 

Tämä voi haastaa opiskelijaa alkuvaiheessa, mutta helpottaa myöhemmin työn tekemistä maasta riippumatta. Toisaalta se tuo alalle myös suomenkielisen korvaan välillä särähtäviä anglismeja, kun graafinen suunnittelija exporttaa tai leiskaa. 

Hollantilaisista yli 90% puhuu sujuvaa englantia (Edwards, 2014) joka toimi hyvänä pohjana kohti onnistunutta harjoittelua Xamkissa. Maiden väliset yhteneväiset työkulttuurit ja sosiaaliset normit helpottavat myös työyhteisöön solahtamista. 

Perehdyttäjälle oman työkielen vaihtaminen Pohjois-Karjalan murteen viäntämisestä englantiin on tuonut sekin vaihtelua työhön sekä samalla haastanut käymään läpi omia ja tiimin työprosesseja eri näkökulmasta. 

Työssä graafisena suunnittelijana Xamkissa englannin kieli on läsnä lähes joka päivä, mutta vieraskielisten harjoittelijoiden saavuttua on englanti muodostunut toiseksi työkieleksi päivittäisessä viestinnässä. Kielenvaihdos luo perehdyttäjänkin työhön uuden näkökulman, kun ammattitermien englanninkielisiä vastineita joutuu joskus muistelemaan pitkäänkin.  

Palaverit englanniksi 

Vahva englannin kielen osaaminen helpottaa perehdyttäjän työtä ja matala kynnys eri kielellä puhumiseen antaa myös hienon mahdollisuuden käyttää englantia päivittäin aina pikaisista Teams-palavereista lähipäiviin Savonlinnan kampuksella, jolloin käytännössä koko päivä menee englantia puhuen. Tällöin siirtymä Mikkelistä Savonlinnaan on toiminutkin perehdyttäjälle hauskasti myös siirtymänä suomen kielestä englantiin.  

Englanti työkielenä on otettu ilolla vastaan myös viestintä- ja markkinointipalveluissa koko tiimin kesken. Stijnin ja Mandyn aloitettua harjoittelunsa vaihdoimme viikoittaisten tiimipalaveriemme kielen suurelta osin englanniksi. 

Ajankohtaisten asioiden käyminen englanniksi osoittautuikin aluksi myös palavereja tehostavaksi tekijäksi – ensimmäisissä palavereissa ehkä vielä pieni jännitys piti puheenvuorot lyhyempinä. Toisaalta palaverikäytäntöjen muutos on varmasti alentanut itse kunkin kynnystä käyttää englantia rohkeasti ja yhteisten englanniksi pidettyjen palaverien myötä harjoittelijammekin ovat saaneet laajan käsityksen siitä työstä, mitä viestintä- ja markkinointipalvelut Xamkissa tekee. 

Vuoden vaihtuessa uuteen on harjoittelijoillamme vielä pari kuukautta aikaa tutustua suomalaisen ammattikorkeakoulun viestintään ja markkinointiin sekä nauttia suomalaisesta talvesta, joka tänä vuonna onneksemme onkin taas vaikuttanut ihan oikealta talvelta.  

Ja ne artikkelin alussa mainitut erikoistermit? 

  • Bleed = Aineiston leikkuuvara, eli painoon tuotettavan materiaalin reunoille lisättävä ylimenovara, joka painossa leikataan pois. 
  • Crop = eli crop mark, leikkausmerkki painokoneelle, joka merkkaa painettavalla aineistolla sen linjan kohdan, josta sivun reuna leikataan. 
  • Exporttaus = Tässä yhteydessä painettavan aineiston tallentaminen PDF:ksi. 
  • Leiskaus = Layoutin, eli ulkoasun suunnittelu. 

Lähteet

Edwards, A. English in the Netherlands Functions, forms and attitudes. 2014. University of Cambridge. Viitattu 11.12.2023. Saatavissa:
https://web.archive.org/web/20160304222138/https://alisonedwardsdotcom.files.wordpress.com/2012/04/phd-thesis_edwards.pdf

Pin It on Pinterest