Savonlinnan kampuksen sairaanhoitajaopiskelijat SimCamp-intensiiviviikolla

Xamkin opiskelija- ja opettajaedustus intensiiviviikolla.

Savonlinnan kampuksen sairaanhoitajaopiskelijat osallistuivat keväällä Norjan Stavangerissa pidetylle SimCamp-intensiiviviikolle.

Intensiiviviikko on osa Nordplus Kalmar Vårdunion– yhteistyöverkoston toimintaa. Norplus-verkoston jäseniä ovat Pohjoismaista Norjan University of Stavanger ja Western Norway University of Applied Sciences, Ruotsin Linnaeus University, Suomen Savonia ammattikorkeakoulu ja Xamk sekä Tanskan University College Nordjylland. Näiden lisäksi verkostoon kuuluu Liettuan Kaunas College.

Intensiiviviikon toteuttaminen siirtyi covid-pandemian takia kahdella vuodella, joten nyt simulaatioviikon toteutumista odotettiin innolla. Kustakin korkeakoulusta intensiiviviikolle osallistui viisi sairaanhoitajaopiskelijaa ja 2-3 hoitotyön opettajaa.

Savonlinnan kampukselta osallistui toisen ja kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat Joonas Mattila, Marianna Värdin, Eevi Koivunen, Anni Olenius ja Timo Tervakanto. Opettajista osallistuivat Tiina Lybeck ja Jaana Dillström.

Intensiiviviikko oli laajuudeltaan 3 opintopistettä, joka voidaan sisällyttää opintosuorituksena vapaasti valittaviin opintoihin.

Intensiivikurssin toteutus

Opiskelijat simulaatioharjoituksessa.

Intensiivikurssin teemana oli ”Simulation-based learning in nursing education” ja simulaatioiden harjoituspaikkana toimi Safer-simulaatiokeskus. Keskus sijaitsee aivan Laerdalin tehtaan yhteydessä, jossa pääsimme myös vierailemaan.

Leardal valmistaa painelu- ja puhalluselvytyksen harjoituksissa tutuksi tulleita Anne-nukkeja sekä muita simulaatio-oppimisympäristön korkean teknologian laitteita ja välineitä, kuten potilassimulaattorinukkeja.

Viikon aikana sairaanhoitajaopiskelijat osallistuivat monikulttuurissa tiimeissä eri erikoisalojen simulaatioharjoituksiin. Jokaisessa tiimissä oli liettualaisia, norjalaisia, ruotsalaisia, suomalaisia ja tanskalaisia opiskelijoita. Intensiiviviikolla käytettiin englannin kieltä.

Simulaatioharjoituksissa verkoston opettajat toimivat simulaatioharjoitusten vetäjinä yhdessä sovitun työnjaon mukaisesti. Simulaatioskenaariot oli suunniteltu jo aikaisemmin verkoston opettajien yhteistyönä.

Lisäksi opiskelijatiimit suunnittelivat yhdessä simulaatioskenaariot, jotka toteutettiin viikon aikana. Opiskelijat esittelivät ne toisilleen ja opettajille, jonka mukaan niitä työstettiin niin, että ne voitiin toteuttaa mahdollisimman pitkälle opiskelijoiden suunnitelman mukaan.

Opiskelijat järjestivät harjoitustilat ja ohjeistivat myös ohjaavia opettajia. Opiskelijoiden skenaarioiden ohjaavat opettajat valittiin opettajien erikoisosaamisen mukaan. Kirurgisen potilaan skenaarioon pääsimme opettajiksi yhdessä liettualaisen opettajan Vilman kanssa.

Kokemukset intensiivikurssista

Simulaatioviikon osallistujat ryhmäkuvassa

Sairaanhoitajaopiskelijat olivat innoissaan toteutuneesta viikosta, yhdessä tekemisestä ja toisiltaan oppimisesta. He olivat tyytyväisiä, kun osallistuvat simulaatioviikolle.

Monikulttuurisissa pienryhmissä opiskelijat oppivat työskentelemään ja kommunikoimaan erilaisten ihmisten kanssa. Opiskelijatiimit työskentelivät hienosti yhdessä.

Potilaan hoitotilanteessa eri kampusten opiskelijaparit työskentelivät yhdessä, ja yhteisissä oppimiskeskusteluissa käytiin vilkasta keskustelua muun muassa eri maiden erilaisista toimintatavoista, hoitokäytänteistä, toimintatavoista ja sairaanhoitajan vastuusta.

Esimerkiksi potilaan perusvitaalinen mittaaminen ABCDE- -mallin mukaan toimi hienosti samansuuntaisesti, mutta eroavaisuuksia tuli erityisesti sairaanhoitajan valtuuksissa tehdä hoidollisia toimenpiteitä muun muassa lääkärin määräysten toteuttamisessa. Näistä eroavaisuuksista heräsi moniulotteista ja intensiivistä keskustelua opiskelijoiden kesken.

Opettajana oli hienoa oppia toimimaan uudella tavalla, koska opiskelijat olivat suunnitelleet toteutuksen omalla tavallaan, ja he perustelivat hienosti tekemiään valintoja skenaarion toteuttamisessa. Lisäksi yhteistyö toisen kampuksen opettajan kanssa, joten jännitettävää oli niin opiskelijoilla kuin opettajilla.

Tulevaisuuden näkymiä

Intensiiviviikko tarjosi monia mahdollisuuksia niin opiskelijoille kuin opettajille verkostoitumiseen ja uusien suhteiden luomiseen. Lainauksena opiskelijoiden palautteesta: ”Atmosphere was super excited, everyone was friendly, enjoying and multiculturally”.

Kehittämisajatuksiksi jatkoon jäi vielä useamman simulaatioskenaarion järjestäminen sekä kielitaidon vahvistaminen ja rohkeus kommunikoida englanniksi. Seuraava Nordplus Camp järjestetään Aalborgissa Tanskassa ensi keväänä ja tämän suunnittelu on hyvässä vaiheessa.

Lisätietoa

Nordplus Kalmar Vårdunion. The Nordic Network for nursing profession. Nordplus Kalmar Vårdunion | The Nordic Network for nursing profession (wordpress.com)

Pin It on Pinterest