Turvallisuusalan opiskelusta kipinä uudelle toimialalle

Eipä olisi turvallisuusalan tradenomiksi opiskeleva Timo Tukiainen arvannut, että opiskeluaika saisi kipinän heräämään suuntautua täysin uudelle toimialalle. Opintojen aikana kiinnostus uutta toimialaa kohtaan kasvoi kasvamistaan, ja valmistuttuaan hänen aikomuksensa olisikin hakeutua turvallisuusalan työtehtäviin sosiaali- ja terveysalalle. Se, mikä työtehtävän nimike voisi olla, on vielä arvoitus.

Huolimatta erilaisista ja vaihtelevista työtehtävistä Timon yli 27 työkokemusvuoden aikana muovitekniikan ja rautatielogistiikan parissa, hänellä on aina ollut aito kiinnostus turvallisuusalaa kohtaan. Turvallisuus on ollut osa hänen työtehtäviään muun muassa työ-, rautatie- tai toimitilaturvallisuuden sekä riskienhallinnan osalta. Töiden ohessa hän on toiminut myös järjestyksenvalvojan tehtävissä.

”Turvallisuus on läsnä kaikkialla, ja juuri turvallisuusalan monipuolisuus inspiroi oppimaan uutta jatkuvasti”, kertoo Timo.

”Turvallisuus on integroitu osaksi niin monia eri aloja ja toimintoja, ettei niitä varmasti moni edes ajattele. Vasta laiminlyönnit, virheet ja turvallisuuspuutteet tuovat esille ennaltaehkäisyn ja suunnitelmallisen turvallisuustoiminnan tärkeyden”, pohtii Timo.

”Usein turvallisuutta myös pidetään itsestäänselvyytenä, mitä se ei todellakaan ole. Esimerkillisen turvallisuustoiminnan takana on paljon työtä, mikä konkretisoituu suurelle yleisölle tai asiakkaille esimerkiksi sujuvana, turvallisena asiointina, luotettavuutena ja turvallisuuden tunteena, että kaikki toimii niin kuin pitääkin.”

Turvallisuusalan koulutuksesta kipinä uudelle alalle

Turvallisuusalan tradenomikoulutuksessa perehdytään turvallisuuteen hyvin kattavasti ja monipuolisesti eri näkökulmista ja eri toimialoilla. Timo antaa kiitosta luennoitsijoiden materiaaleista, asiantuntijaluennoista ja -puheenvuoroista sekä työelämäprojekteista. Opettajien pitämien luentojen inspiroimana, hän innostui myös tekemään paljon omatoimista tiedonetsintää tutustumalla muun muassa lakeihin, asetuksiin ja standardeihin vaadittua tarkemmin.

”Kun miettii esimerkiksi kaupan tai sosiaali- ja terveysalaa, ei turvallisuutta voi ohittaa mitenkään,” Timo listaa.

”Olen toiminut aiemmin rautatieturvallisuuden, tuotantoon liittyvän turvallisuuden sekä työturvallisuuden tehtävissä, ja opintojen aikana kiinnostus sosiaali- ja terveysalaa kohtaan kasvoi.”

Polkuopinnoilla opiskelu käyntiin

Timo oli pohtinut opiskelemaan lähtemistä jo aiemmin, mutta syksyllä 2021 asia konkretisoitui avoimen ammattikorkeakoulun tarjoamien polkuopintojen myötä. Polkuopintoihin ilmoittauduttiin elokuun alussa, ja opinnot käynnistyivät orientaatiojaksolla heti elokuun viimeisellä viikolla.

Ensimmäisen vuoden ahkeran opiskelun jälkeen Timo haki polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi vaadittujen opintopisteiden ollessa koossa, ja opiskelijastatuksen muutos tutkinto-opiskelijaksi tapahtui virallisesti syksyllä 2022.

”Hienoa, että opintoihin hakeutumiseen on tarjolla monta eri mahdollisuutta. Kevään yhteishaku on yksi vaihtoehto, mutta voin lämpimästi suositella myös polkuopintoja. Itselleni se oli sujuvin tapa aloittaa opiskelu”, kertoo Timo.

”Polku- ja tutkinto-opiskelijat opiskelevat turvallisuusalan koulutuksessa samassa ryhmässä tasavertaisina opiskelijoina, joten polkumahdollisuus on mielestäni hyvin kilpailukykyinen reitti tutkinto-opiskelijaksi.”

Pin It on Pinterest