DiversCity -hanke sitoutti kohderyhmän ja onnistui tavoitteissaan

Kuvassa kuvaukset viidestä toimeksiannosta piirrettynä

DiversCity -hankkeen loppuseminaarissa tehty livekuvitus kuva kolmannen koulutuskierroksen opiskelijaprojektien esityksistä. Kuva: Salla Lehtipuu

DiversCity -hankkeessa toteutettiin vuosien 2021-2023 välisenä aikana kolme palvelumuotoilun täydennyskoulutusta korkeasti koulutetuille maahanmuuttajanaisille.

Koulutuksen suoritti hankkeen aikana 90 osallistujaa. Koulutuksessa työstettiin erilaisia palveluiden kehittämiseen liittyviä toimeksiantoja yrityksiltä ja organisaatioilta. Toimeksiantojen teemat vaihtelivat osallisuusviestinnän kehittämisestä digitaalisten palveluiden, markkinoinnin ja rekrytoinnin kehittämiseen. Toimeksiantoja toteutettiin koulutusten aikana 21 kappaletta.

Miten tällaisiin tuloksiin päästiin?

Hankkeiden toteuttamisessa usein haasteeksi nousee kohderyhmän ja osallistujien rekrytointi ja sitouttaminen hankkeen toimintaan. DiversCityssä tämä haaste tunnistettiin ja hankeviestintään panostettiin aikaa.

Aluksi kartoitettiin ja kontaktoitiin maahanmuuttajakohderyhmän kanssa toimivia verkostoja Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla. Hankkeen työntekijöitä jalkautui erilaisiin tilaisuuksiin kertomaan hankkeen koulutuksista ja sen hyödyistä. Hankkeessa tehtiin myös ahkeraa ja säännöllistä sosiaalisen median markkinointia erilaisissa sosiaalisen median kanavissa ja -ryhmissä.

Perinteisen hanke-esittelyn sijaan, viestinnässä painotettiin koulutuksen hyötyä kohderyhmälle. Kerrottiin palvelumuotoilusta ja sen hyödyntämisestä eri aloilla, ammatillisista verkostoista ja niiden laajentamisen hyödyistä, sekä oikeille yrityksille tehtävistä toimeksiannoista.

Itse koulutuksessa panostettiin yhteisölliseen ilmapiiriin ja avoimeen keskusteluun. Osallistujille haluttiin luoda turvallinen tila, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Palvelumuotoilulle tyypillisesti osallistujat otettiin mukaan kehittämiseen, heidän toiveitaan koulutuksen sisällöstä kuunneltiin ja toiveisiin vastattiin mahdollisuuksien mukaan.

Osallistujilta löytyi rutkasti erikoisosaamista ja halutessaan he pääsivät jakamaan sitä myös muille esimerkiksi fasilitoimalla työpajoja tai pitämällä joitain harjoituksia. Koulutuspäivissä keskusteltiin avoimesti päivän teemoista, myös kouluttajat oppivat osallistujilta. Jos lapsenhoito-ongelmia ilmeni, olivat lapset myös tervetulleita koulutuspäiviin.

Ilmapiiri oli ratkaisevassa osassa koulutuksen onnistumisessa. Ensimmäisen koulutuksen jälkeen palaute osallistujilta oli erinomaista ja osallistujat levittivät sanaa koulutuksesta omissa verkostoissaan. Kolmannella koulutuskierroksella aloituspaikkoja oli 45 ja kaikki paikat täyttyivät ennätysnopeasti. Vielä koulutusten loputtua tuli kyselyitä, koska seuraava kurssi alkaa.

Hanke onnistui yli odotusten, mutta miten? Ota selvää ja kurkista julkaisustamme millainen matka DiversCity oli, miten koulutus rakentui ja miten osallistujat sekä toimeksiantajat kuvailevat hankkeeseen osallistumista.

Hankkeesta

DiversCity -hankkeessa mukana ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Nicehearts ry. Hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin sosiaalirahasto. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toteutusaika on 01.09.2021–31.08.2023.

Pin It on Pinterest