Vaihtoehtona artikkeliopinnäytetyö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on vuodesta 2020 asti mahdollista toteuttaa niin sanottuna artikkeliopinnäytetyönä, jossa tulokset julkaistaan artikkelein. Julkaisuvaihtoehtoina on yksi artikkeli tiedejulkaisussa tai kahdesta neljään artikkelia ammattijulkaisuissa.

Artikkeliopinnäytetyö mahdollistaa opinnäytetyön tulosten laajan levityksen. Samalla opiskelija pääsee harjoittelemaan perinteistä opinnäytetyöraportointia tiiviimpää kirjoitustapaa sekä artikkelien julkaisuun liittyvän prosessin hallintaa.

Opinnäytetyön raportointimuodon valinta

Opinnäytetyön raportointimuoto ja lehdet valitaan ohjaajan kanssa. Artikkelina raportoitavan opinnäytetyön aiheen tulee olla ajankohtainen, menetelmien hyvin toteutetut ja tulosten kiinnostavat.

Tiedelehteen ja ammattilehtiin kirjoittaminen on tyyliltään erilaista, ja lehtivalinnat kannattaakin tehdä opiskelijan kirjoitustyyliä tukien. Ammattilehtiin kirjoittaessa kirjoitustyyli on vapaampaa ja sopii siksi opiskelijoille, joilla tieteellinen kirjoittaminen ei ole vahvaa tai muuten houkuttelevaa. Tiedelehteen kirjoittaessa noudatetaan vahvaa tieteellisen raportoinnin tapaa ja tieteellistä kirjoittamistyyliä.

Kokemuksia ammattilehdissä raportoidusta artikkeliopinnäytetyöstä

Artikkeliopinnäytetyön raportointimuoto saattaa aiheuttaa mielikuvan, että artikkeliopinnäytetyössä pääsee helpommalla. Se on virheellinen tulkinta. Opinnäytetyö suunnitellaan ja toteutetaan samalla tarkkuudella kuin perinteisesti raportoitava opinnäytetyö. Tulokset raportoidaan lehden edellyttämällä tarkkuudella, joten artikkeliopinnäytetyössä opiskelija joutuu hallitsemaan mm. useat lähdeviittaustavat.

Oman haasteensa julkaisujen kirjoittamiseen aiheuttaa julkaisukanavien kirjoitusohjeet, joiden mukaan artikkelit on kirjoitettava. Esimerkiksi 2000 merkin artikkeli on todella lyhyt, ja asian tiivistäminen saattaa olla työlästä.

Ammattijulkaisuja valitessa kannattaa valita kolmesta neljään julkaisua. Mikäli yksi kieltäytyy, on jäljellä edelleen riittävä määrä julkaisukanavia. Ennen artikkelien kirjoittamista on hyvä pohtia tarkkaan millaisen kokonaisuuden julkaistavat artikkelit muodostavat.

Ei ole tarkoituksenmukaista kertoa samaa asiaa kahdesta neljään kertaan, vaan on syytä ottaa huomioon lukijakunnan tulokulma asiaan.

Samalla kun lehtien julkaisukiinnostusta tiedustelee, on hyvä kysyä myös artikkelin rinnakkaisjulkaisulupaa, jonka saatuaan artikkelit voi liittää opinnäytetyön Theseukseen julkaistavaan tuotokseen sellaisenaan. Myös mahdolliset julkaisuajankohdat on hyvä selvittää, jolloin oman työnsä voi aikatauluttaa järkevästi.

Kun tutkimus on tehty ja tulokset on artikkeleissa julkaistu, niihin ei enää puututa. Ennen opinnäytetyön koululle palautettavan tuotoksen kirjoittamista kannattaa jäsennellä työ tarkkaan, jolloin kirjoittaminen on strukturoidumpaa ja helpompaa. Huomiota on syytä kohdistaa myös opinnäytetyön tavallisesta jonkin verran poikkeavaan rakenteeseen.

Suosittelemme

Artikkeliopinnäytetyötä voi suositella kaikille niille, jotka haluavat laajaa näkyvyyttä opinnäytetyönsä tuloksille, ovat valmiita sitoutumaan erilaisiin kirjoitusohjeisiin, lehtien aikatauluihin ja prosesseihin, ja haluavat kohdentaa kirjoituksen esim. ammattiyhteisölle.

Riku-Matti Raikaan artikkeliopinnäytetyö ”COVID-19:n vaikutus ensihoitotehtävien määrään ja aikamääreisiin Varsinais-Suomessa” on luettavissa Theseuksessa: Raikaa_Riku-Matti.pdf (theseus.fi)

Pin It on Pinterest