Venäjän opiskelu oli aktiivista Xamkissa vuonna 2019

Venäjä-osaamista kehittämässä

Venäjää opiskellaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Verkkotarjonta on mahdollistanut kielen ja kulttuurin opiskelun kaikilla kampuksilla.

Venäjältä tuli 179 opiskelijaa opiskelemaan tutkintoa Xamkiin vuonna 2019, mikä on saman verran kuin edellisenäkin vuonna. Äidinkieleltään venäjää puhuvia opiskeli yhteensä 255.

Henkilökuntavaihtoja tehtiin Xamkista Venäjälle vuonna 2019 hieman enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Henkilökunnan matkoja Venäjälle kirjattiin 118 matkaa vuonna 2019. Venäläisten asiantuntijoiden matkat Xamkiin lisääntyivät edellisestä vuodesta, mutta eivät yltäneet vuoden 2017 tasolle. Kaikkiaan matkoja kirjattiin 47 viime vuonna.

Venäjän kielen opintosuoritusten määrä kasvoi myös vuonna 2019. Kaikkiaan 201 opiskelijaa suoritti 978 opintopisteen edestä kieliopintoja. Venäjän kieliopinnoissa oli tarjolla tandemopintoja, venäjä 1-, 2-, 3- ja 4-kurssit, alkeiskurssi 1 (A1), venäjän kielen rakenteet sekä venäjää työelämässä.

Kaikkein suosituimmat kurssit näistä olivat venäjä 1 ja 2 sekä venäjän kielen rakenteet. Venäjä 1:n suoritti lähes 90 opiskelijaa.

Kielten lisäksi muitakin Venäjä-opintoja

Muita Venäjä-opintoja suoritettiin myös vuonna 2019 enemmän kuin edellisenä vuonna. Suorittajia oli noin 40 edellisvuotta enemmän, yhteensä 349 suorittajaa, ja opintopisteitä kertyi parisataa edellisvuotta enemmän eli 1641 op.

Venäjä-opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: Asioi venäjäksi, Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1-3, Russian Business Culture, tandemviikko Pietarissa, terveysalan venäjä, Venäjän kulttuurihistorian perusteet, Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri sekä venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri.

Näistä ylivoimaisesti suosituimpia olivat logistiikan opintojaksot sekä venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri. Logistiikan opintojaksoilla opiskeli kullakin lähes 70 opiskelijaa.

Henkilökunnan kieliryhmiin osallistui myös 20 aktiivista opiskelijaa, joista suurin osa syvensi osaamistaan intensiivikurssilla Pietarissa.

Venäjää joka kampuksella

Venäjän kielen asema on vakiintunut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Verkko-opetus mahdollistaa venäjän kielen opiskelun myös kampuksilla, joista ei löydy tarpeeksi venäjän opiskelijoita omien ryhmien perustamiseksi.

Lisääntynyt verkkotarjonta on kasvattanut opiskelijamääriä ja erilaiset kieltenopettajien hankkeet, kuten Kivako– ja Venäjää venäläisille-, lisäävät ja monipuolistavat tarjontaa entisestään. Esimerkiksi hankkeiden myötä venäjää on mahdollista suorittaa ylemmillä tasoilla ja opiskella myös alakohtaista sanastoa.

Myös äidinkieleltään venäläisten on mahdollista kehittää oikeakielisyyttään ja Suomen kulttuurituntemustaan sekä opiskella Suomen yhteiskuntaan liittyvää sanastoa.

Pin It on Pinterest