Yhdeksän peliä seitsemässä viikossa

Peliohjelmoinnin koulutuksessa on tunnistettu haasteeksi opiskelijoiden osaamisen näkyväksi saattaminen sekä laadukkaiden ja työllistymistä edesauttavien portfolioiden luominen.

Ongelmaan tartuttiin Peliohjelmoinnin koulutuksen vuoden 2019 opetussuunnitelmauudistuksessa, jossa luotiin selkeä koko opintojen mittainen polku tavoitteen saavuttamiseksi. Yhtenä osana tätä polkua valmisteltiin Pelien ekosysteemit opintojakso, jonka taustaa ja toteutusta avaan tässä artikkelissa.

Osaamista näkyväksi tuova polku alkaa opintojen alussa Johdatus pelituotantoon opintojaksolla, jossa kaikkia pelikehityksen osa-alueita tuodaan opiskelijoiden ulottuville. Seuraava vaihe on luoda itselle oma portfolio, joka koulutuksen teknologialähtöisyyden nimissä suunnitellaan sekä koodataan itse alusta loppuun.

Kolmantena vaiheena tätä polkua on Pelien ekosysteemit opintojakso, joka toteutetaan seitsemän viikon aikana. Tavoitteena on toteuttaa pelituotannon kaikki vaiheet ideoinnista valmiin tuotteen julkaisuun.

Pelituotantoa ohjaa 14 tapaamista, jotka on jaettu erilaisiin pelikehityksen vaiheisiin.  Teemoina ovat mm. tiimin brändäys, pelin suunnittelu, peliliiketoimintaan tutustuminen, erilaiset julkaisualustat, markkinointi, monetisointi, sekä julkaisuun liittyvät toimenpiteet. Ohjattujen tapaamisten lisäksi opiskelijoiden työjärjestyksiin on mahdollistettu aikaa tiimityölle.

Opintojaksolle osallistui 26 opiskelijaa, joista muodostettiin yhdeksän tiimiä. Tiimit aloittivat työskentelyn luomalla omalle tiimilleen yritysmäisen brändin ja kehittämällä tiimilleen ensimmäisen hyper-casual genreä edustavan peli-idean.

Tärkeää peli-idean kehittämisessä oli huomioida käytettävissä oleva kehitysaika sekä käytettävissä oleva resurssi henkilöstön osaamisen sekä ajankäytön suhteen. Pelin tekeminen aloitettiin toisella viikolla.

Joulukuun puolessa välissä yhdeksästä tuotteesta on ladattavissa Google Play -kaupassa tai Itch.io -pelien julkaisupaikassa.

Opintojakso on kolmen opettajan – Pekka Vilpposen, Marko Oraksen ja Niina Mässelin – yhteinen ponnistus luoda opiskelijoiden osaamista näkyväksi julkaistujen pelituotteiden kautta, luoda tiimityöskentelytaitoja ja luoda uskoa omiin ammatillisiin taitoihin sekä madaltaa kynnystä julkaista omia tuotoksia kaikkien nähtäville.

Tämä on opintojakson toinen toteutuskerta ja taas huomasimme asioita, joita parannamme seuraavalle toteutukselle!

Pin It on Pinterest