Avoimet opetusvideot tuovat näkyvyyttä

Kuva: Mohamed Hassan, vapaa (CC0) käyttölisenssi.

Avointa oppimateriaalia on verkossa saatavilla monissa eri muodoissa: verkkosivuistoina, artikkeleina, verkkokursseina ja videoina. Tässä artikkelissa pohditaan avointen opetusvideoiden saavuttamaa näkyvyyttä.

Avointa oppimateriaalia tuotetaan yhä enenevissä määrin kaikilla koulutusasteilla. Monissa korkeakouluissa opetusta nauhoitetaan ja tallenteita julkaistaan avoimesti internetissä, esimerkiksi Youtube-videoina. Mitä tällaisen luentotallenteen tai opetusvideon tekeminen vaatii ja mitä hyötyä niistä on? 

Luennolta videoksi 

Aloin tallentamaan opetusvideoita syksyllä Python-ohjelmoinnin ja data-analytiikan opintojaksolla, jotka laitettiin saataville Youtuben kautta viime keväänä. Vuoden 2022 aikana olen lisännyt Youtube-kanavalle myös englanninkielisen Operating systems -opintojakson luentoja, mutta ne eivät vielä ole ennättäneet kerätä paljon katselukertoja. Kurssien opetuskieli oli englanti, joten automaattinen tekstitys auttaa saavutettavuusvelvoitteiden saavuttamisessa.  

Tekniset vaatimukset hyvälaatuisen tallenteen tekemiselle on taustakohinaa poistava mikrofoni sekä tarpeeksi korkea kuvantarkkuus. Joskus tallenteissa voi joutua tekemään jälkituotantoa, joka vaatii jo enemmän videoeditoinnin osaamista. Opiskelijoita tai muita ulkopuolisia ei tule tallentaa, ainakaan ilman erillistä lupaa.  

Opetuksen tallentamiseen oli kaksi syytä. Ensiksi videot mahdollistavat paremmin ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua. Toiseksi hyvin tehtyä tallennetta voi käyttää uudelleen, jolloin opettajalta vapautuvan ajan voi käyttää materiaalin jatkokehittämiseen tai yhä useamman opiskelijan ohjaamiseen.  

Täsmämarkkinointia opetusaiheesta kiinnostuneille 

Tähän mennessä opetusvideot ovat keränneet 580 katselukertaa. Videoiden ’impressioita’ eli samankaltaisia videoita katsoville näytettyjä suosituksia oli n. 4500 kappaletta. Vaikka nämä luvut ovatkin viraalivideoihin verrattuna pieniä, sisältö on kuitenkin tavoittanut laajemman joukon kuin kurssin pelkästään omat opiskelijat.  

Mitä katselumääristä sitten voidaan päätellä? Opetusvideoita katselevat todennäköisesti ainakin kurssin opiskelijat. Opintojaksoilla on ollut keväällä ja syksyllä n. 140 opiskelijaa. Kaikki kurssin opiskelijat eivät katso kaikkia videoita ja osa voi katsella niitä useampaan kertaan. Yleensä isojen kurssien opetusvideoiden katselukerrat ovat samaa luokkaa kuin kurssin opiskelijamäärä, mutta varmuuden vuoksi oletetaan, että puolet videoiden katselukerroista ovat tulleet nykyisiltä opiskelijoilta.  

Avoimet opetusvideot ovat tapa tavoittaa tietystä aiheesta tai oppiaineesta kiinnostuneita.

Varovasti voidaan siis arvioida, että ainakin puolet katselukerroista tulee kurssin ulkopuolisilta, aiheesta kiinnostuneilta.  Avoimet opetusvideot ovat siis tapa tavoittaa tietystä aiheesta tai oppiaineesta kiinnostuneita. Laittamalla videot avoimesti saataville ansaittiin useita tuhansia minimainospaikkoja Youtuben selaajille sekä täsmäkohdennettua markkinointia nimenomaan ohjelmoinnista kiinnostuneille.  

Opetustallenteilla on suhteellisen pieni tuotantokustannus ja videot markkinoivat itse itseään. Yksikin videoiden julkaisusta kiinnostunut opettaja voi parhaimmassa tapauksessa tavoittaa hakukohdetta pohtivan tulevan opiskelijan. Videoiden tekijältä tosin vaaditaan rohkeutta sekä uskallusta luottaa omaan ammattitaitoonsa.  

Pin It on Pinterest