Yrittäjyyspolkua pitkin peliohjelmoinnin insinööriksi

Opiskelijaryhmä luokkahuoneessa tietokoneiden äärellä.

Pitkäjänteinen Xamkin strategian 2020-2030 ja pedagogisen kehittämisohjelman 2018-2022 mukainen työ tuottaa tuloksia ja tarjoaa opiskelijoille yksilöllisiä mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen. Muutos vaatii aikaa ja halua hyödyntää kokeilukulttuurin menetelmiä niin opetussuunnitelmien kehittämisessä kuin päivittäisissä ohjaustilanteissa.

Yksilölliset oppimisväylät tuovat työelämän kaipaamaa varianssia opiskelijoiden osaamiseen. Xamkin Peliohjelmoinnin insinöörikoulutuksessa varmistetaan yhtenäinen lähtötaso pelituotantojen, ohjelmoinnin ja tietotekniikan taitoihin. Perusosaamisen päälle jokainen opiskelija pystyy rakentamaan oman yksilöllisen osaamispolun. Polkua voi muovata mm. henkilökohtaisilla valinnoillaan projektiopinnoissa, harjoittelussa, työn opinnollistamisella sekä yrittäjyyspolulla. 

Koulutuksen suunnittelussa huomioidut pedagogisen kehittämisohjelman tavoitteet ovat luoneet perustan peliohjelmoinnin koulutuksen, Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentren yrittäjyyspolun ja TKI-hankkeiden tarjoamien tukipalveluiden integroimiseen opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen.  

Yrittäjyyspolkua kulkevat opiskelijat ovat pystyneet kytkemään opintoihinsa myös Xentren innovaatio- ja yrittäjyysopintojen tarjottimelta esimerkiksi yrittäjyysvalmennus -opintojakson. Yrittäjyysvalmennuksen avulla yritystoiminnan kehittämiseen on pystytty tuomaan sparrausta, kehittämiseen tähtäävää otetta sekä yritystoiminnan kokonaiskuvaa huomioivaa näkökulmaa.  

Osaamispolku rakentuu yhteistyöllä 

Yrittäjyyspolkuja tukemaan on tuotu myös TKI-hankkeiden toimenpiteitä. Esimerkkeinä näistä ovat Yrittäjyyden kolmas aalto –hankkeen järjestämät Venture Hub -startup valmennukset sekä Risico –hankkeen opiskelijoille järjestämä tuote- ja palvelukehitystä tukeva harjoittelujakso. Koulutuksen ja TKI-toiminnan integraatiota on pyritty kehittämään siten että opiskelijat voivat ketterästi osallistua TKI-hankkeiden toimenpiteisiin, jotka tukevat heidän yrityksensä kehittämistä. Pelialan opiskelijoiden yrittäjyyspolkuja ovat tukeneet myös Game Jam –tapahtumat, joissa uusia tuoteideoita on voitu kehittää inspiroivassa oppimisympäristössä. Viimeisimpien Game Jam –tapahtumien tuotannosta ovat vastanneet Xamk Game Studios –hanke yhteistyössä peliohjelmoinnin opiskelijoiden kanssa.  

Startup fund on kehitysraha, joka on tarkoitettu tukemaan opiskelijoiden yrittäjyyspolun alkuvaihetta. Startup Fund kehitysrahaa tukevat Xamk ja Otsakorven säätiö. Rahoitusta haetaan erillisen hakuprosessin kautta, jossa opiskelijoiden yritysideat käyvät arviointiprosessin läpi. Startup Fund on osoittautunut keskeiseksi tukielementiksi opiskelijoiden yrittäjyyspoluilla. Opiskelijayrittäjät ovat hyödyntäneet rahoitusta mm. yrityksen perustamiskustannuksiin, laite- ja ohjelmistohankintoihin sekä markkinointiin.  

Tärkeää on tarjota opiskelijoille mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen, omien ideoiden testaamiseen sekä verkostojen rakentamiseen.

Me opettajat näemme mahdollistamisen keskeisenä osana yrittäjyyspolkua. Tärkeää on tarjota opiskelijoille mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen, omien ideoiden testaamiseen sekä verkostojen rakentamiseen. Yhtenä esimerkkinä tästä on myös *ship Startup Festival esi- ja alkuvaiheen startupeille suunnattu kilpailu, jossa osallistujat saavat mentorointia alansa huipuilta, pääsevät verkostoitumaan sijoittajien ja muiden startuppien kanssa sekä testaamaan oman ideansa kilpailukykyä tuomariston edessä.  

Oman osaamispolun saavuttamisen keskiössä ovat aktiiviset ja osallistuvat opiskelijat. Polku oman unelman saavuttamiseen ei aina ole suoraviivaista, tässä me opettajat ja muut henkilöstö autamme ammattitaidollamme. Tänä keväänä yrittäjyyspolkua on kulkenut neljä peliohjelmoinnin insinöörikoulutuksen tiimiä; Normogames ja Kaanel studios ovat kevään aikana käynnistäneet yritystoimintansa – kahdella tiimillä yritystoiminta on vasta käynnistymässä. 

Pin It on Pinterest