Työkyvyn ylläpitoa ohjelmoituna arkeen

Xamkin Mikkelin kampuksen Ohjelmistotekniikan ensimmäisen vuoden insinööriopiskelijat ovat päässeet tehostamaan omaa hyvinvointiaan opintojensa ohessa. Opiskelijoille on tarjottu kerran viikossa venyttelytuokiota tuntien välissä.

Ohjelmistokehittäjän työ on istumapainotteista, joten opiskelijoiden tueksi haluttiin tuoda liikettä tuntien oheen. THL:n tutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijoista tietojenkäsittelyä ja tietoliikennettä opiskelevat istuvat eniten, jopa 12 tuntia päivässä (tutkimus tehty 2021 koronapandemian aikana). (Holm N, Ikonen J, Siekkinen K, Ansala J, Parikka S. 2023). 

Ohjelmistotekniikan insinöörikoulutuksessa on haluttu opastaa opiskelijoita jo opintojen aikana kiinnittämään huomiota hyvinvointiin, jotta myös myöhemmin työuran aikana pystyttäisiin välttymään istumatyön fyysisiltä haitoilta. 

Tuomas Reijonen aloitti lehtorina Xamkissa ja halusi omien kokemusten perusteella myös lisätä opiskelijoiden tietotaitoa ergonomian ja liikunnan tärkeydestä. 

– Meidän alamme työ on hyvin istumapainotteista ja erilaiset vaivat ovat tämän takia monilla yleisiä, esimerkkinä selkävaivat. Idea taukojumppiin sai alkunsa työelämästä. Edelliseen tiimiini palkattiin uusi ohjelmoija, joka sattui olemaan entinen balettitanssija ja hän alkoi pitämään meidän työyhteisöllemme taukojumppia. Näistä tauoista tuli suosittuja nopeasti, koska moni työntekijä sai siitä hetken pitää taukoa töistä ja huoltaa kehoa. Nämä tauot ei pelkästään auttaneet heidän fyysistä hyvinvointiansa, vaan se toi heille muutakin iloa ja piristi heidän päiväänsä, toteaa Reijonen.

-Tästä sain idean, että saman tyylisiä taukoja voisi soveltaa myös koulussa ja tuoda tietoisuuteen samalla istumatyön haittoja. Toivon mukaan opiskelijoille jäisi tästä tavaksi pitää näitä taukoja myös koulun ulkopuolella, ja valmistumisen jälkeen he veisivät tätä kulttuuria työpaikoille, Reijonen kertoo. 

Tauko voi olla viikon kohokohta 

Opiskelijoiden palaute tauoista on ollut positiivista. Usein se on odotettu piriste opintojen oheen. 

Olen tykännyt kovasti kuntosali/venyttelyhetkistä, joihin olen osallistunut. Minulle ne ovat olleet asia, jota jo alkuviikosta odottaa. Haluaisin että muutkin saisivat kokea samanlaisen hyvänolon tunteen”, tiivisti yksi opiskelija ajatuksensa.  

Venyttely ja pieni liikunta on ollut mukavaa asiallisen ja mukavan opettajan kanssa. Liikunnallinen tauko pitkien istumisten lomassa on virkistävää”, kuului toinen palaute.  

Sen minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa 

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella taukotuokioita jatketaan ja kehitetään mahdollisuuksien mukaan.  

-Verryttelytuokiot olisivat varmaan tarpeen melkein kaikille. Monesti koulupäivät voivat olla puuduttavia monenkin asian takia ja nämä tuokiot olisivat hyvä piriste monille, jotta jaksaa vielä kuunnella ja oppia asioita. Mielessäni on myös ollut, että liikuntaa voisi laajentaa vielä monipuolisemmaksi,  Reijonen kertoo 

-Toivoisin, että istumatyön haittoja tuotaisiin esiin koulutuksen aikana. Nuorilla näitä haittoja ei ole välttämättä niin paljoa, mutta istumisen haitat tulevat vuosien mittaan hieman salakavalasti. Toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät sen, että hyvää kuntoa on helpompi pitää yllä, kuin yrittää saada sitä takaisin, Reijonen lisää. 

Lähteet

Holm N, Ikonen J, Siekkinen K, Ansala J, Parikka S (2023). Tässä istun enkä muuta voi – korkeakouluopiskelijoiden istuminen ja paikallaanolon paikat koronaepidemian aikana. Tutkimuksesta tiiviisti 12/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-058-3 (viitattu 6.2.2024)  

Pin It on Pinterest