Kansainvälisyyskö koronajäissä?

Dirk Markert, Erlebnistage Harz –keskuksen johtaja virtuaalisella vierailulla Xamkissa.

Maaliskuussa 2020 kansainvälisyys Xamkin kampuksilla pysähtyi kuin seinään. Syyt tälle ovat kaikille tuttuja. Yhteisöpedagogikoulutus löysi uusia keinoja toteuttaa kansainvälisyyttä – ja todettiin, näin se voi olla vaivattomampaa kuin perinteisillä keinoilla.

Mikkelissä oltiin valmiit vastaanottamaan monikymmenpäinen joukko partnerioppilaitostemme opettajia ja henkilökuntaa, tarjoamaan vieraillemme ja opiskelijoillemme tuoreita ammattialan tuulahduksia ulkomailta. Tämä ei toteutunut.

Kaikki opettaja-, henkilökunta- ja opiskelijavaihdot pysähtyivät. Toimintatapoja ja käytänteitä oli muutettava. Yhteisöpedagogikoulutuksen kansainvälisistä asioista vastaavana lehtorina koin tärkeänä, että jokainen vuosikurssi opiskelijoista saa kansainvälisiä kokemuksia opiskelujensa aikana.

Kansainväliset harjoittelut ovat olleet suosittuja, samoin ryhmävaihdot, joita olemme yhteisöpedagogikoulutuksessa toteuttaneet elämyspedagogiikan ja seikkailukasvatuksen teemoilla jo vuodesta 2006 yhdessä Nürnbergin ja Linzin ammattikorkeakoulujen kanssa.

Vahva kansainvälinen kumppanimme, Erlebnistage, on Saksan suurin yksityinen leirikouluorganisaatio ja toiminut vuosittain useiden yhteisöpedagogiopiskelijoiden harjoittelupaikkana. Leirikoulutoiminnan ollessa myös pysähdyksissä rakensimme yhteistyötä kokemusten ja tiedon jakamiseksi virtuaalisia kanavia hyödyntäen.

Koronapandemia madalsi kynnystä kansainväliselle yhteistyölle

Aikaisemmin ajattelin kansainvälisen yhteistyön vaativan viikon resursseja työaikasuunnitelmaan, Erasmus-sopimuksen kyseisen organisaation kanssa, tarkan viikkosuunnitelman matkan varalle ja laajan raportoinnin vaihdon rahoittajalle matkan jälkeen.

Nyt huomaan, että parin tunnin kansainvälinen luento on järjestettävissä oman verkoston sisällä yhdellä tai kahdella sähköpostilla ja Teams-linkillä.

Olen viimeisen vuoden aikana hyödyntänyt kansainvälistä verkostomme useammalla opintojaksolla ja tarjonnut opiskelijoilleni mahdollisuuden kuulla elämyspedagogin kompetensseista Erlebnistagessa, saksalaisen elämyspedagogiikan taustoista ja nykytilasta Nürnbergin ammattikorkeakoulun professorilta.

Vastavuoroisesti olen itse tehnyt luentotallenteen kansainvälisiä partnereita kiinnostavista teemoista ja vieraillut heidän tunneillaan. Matalan kynnyksen yhteistyö toimii, kun ihmiset ovat tuttuja ja luottamus saatu rakennettua jo ennen koronapandemiaa.

Virtuaalisten yhteyksien jokapäiväistyminen jättää varmasti jälkensä korkeakoulujen opetukseen. Paikasta riippumaton opetus ei rajoitu ainoastaan Suomen sisälle. Opetuksen asiantuntijoita voi ja pitää hyödyntää monipuolisesti myös kansainvälisesti.

Opiskelijat tarvitsevat yhä vahvistusta ja kannustusta kansainväliselle polulle astuessaan. Virtuaaliset luennot, yhteistyöprojektit tai seminaarit ovat käyttökelpoisia tapoja madaltaa lähtemisen kynnystä myös niille opiskelijoille, jotka vielä epäröivät kansainvälistymistään.

Jopa virtuaalisia harjoitteluja on viritelty yhteisöpedagogiopiskelijoille Espanjan Aurinkorannikolla toimivalle tutors.fi -yritykselle.

Keväällä 2021 Xamkin hyvinvoinnin alan koulutukset järjestivät yhdessä Mikkelin ja Savonlinnan kampusten kanssa virtuaalisen kansainvälisyysviikon, joka myös osoitti, että kansainvälinen toiminta ei välttämättä vaadi lähikontaktia.

Oma opetusfilosofiani rakentuu pitkälti humanistis-konstruktivistisen oppimiskäsityksen varaan. Näen, että jokaisen opiskelijan opinpolku on yksilöllinen ja ne kokemukset, tiedot ja taidot, joita pystymme hänelle Xamkissa tarjoamaan, ohjaavat häntä eteenpäin alan ammattilaisena.

Kansainväliset kokemukset, ovat ne siiten vierailuluentoja tai vuoden kestäviä opiskelijavaihtoja ulkomailla, avaavat opiskelijalle polun ammattialansa globaaliin maailmaan. Ilman näitä ensikokemuksia tämä polku jäisi ehkä löytämättä.

Pin It on Pinterest