Kuinka taklata mutkia hyvinvointimuutoksen tiellä

Miten uudelleenohjelmoimme aivomme muuttamaan vanhat, usein huonot rutiinit uusiksi ja paremmiksi? Tämä kysymys taitaa olla useimmille tuttu ja tätä olemme pohtineet useissa hyvinvointimuutoksia tukevissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Usein hyvät aikeet hukkuvat arkeen, joka lipsahtaa ennestään tuttuihin uriin.

Tässä tekstissä pohdin hyvinvointimuutosta esimerkin kautta, luovan tauottamisen näkökulmasta. Luovien menetelmien monimuotoista hyödyntämistä toteutettiin käytännössä vuoden 2023 lopussa päättyneessä Etänä ja livenä – luovat menetelmät työhyvinvointia edistämässä -hankkeessa. Taukojumppa on tuttua, mutta entä luovat menetelmät taukojen vaihtoehtona? Luovuuden harjoittaminen ei vain rentouta mieltä, vaan myös parantaa keskittymistä, lisää innovatiivisuutta ja vähentää stressiä.

Tauottaminen on taito, joka kehittyy toistamalla

Kahvimuki työkoneen vierelle ja sähköpostien tsekkausta siinä sivussa. Puolijuoksulounas ja nipistys lounastauosta, koska on niin kiire. Vanhat rutiinit pitävät tiukasti pintansa: alitajunnan automatiikka ja mielen koodaus vievät helposti mennessään ja tuttuihin huonoihin tapoihin luiskahtaa melkein huomaamattaan. Kivikautisten vaistojen varassa valumisen sijaan oman toiminnan myönteinen manipulointi tietoisen mielen avulla auttaa ja siihen löytyy keinoja. Toimintatapoihin ja päätöksentekoon keskittyneen yhdysvaltalaiskirjailija James Clearin (2024) teos ”Pura rutiinit atomeiksi” kuvaa pysyvän muutoksen keinoja, joita voi hyvin soveltaa myös oman luovan taukokulttuurin juurruttamisessa.

Nykyinen arki kertoo aiempien rutiinien tuomista tuloksista. Missä tahansa asiassa menestyminen on tulosta toistuvista tavoista – ei yhden oivalluksen tai kerran elämässä tapahtuvan muodonmuutoksen seurausta. Tulokset kertovatkin väistämättä jonkinlaisista rutiineista. Sotkut ovat omien siivoustapojen viiveellä tuleva mitta samoin kuin tiedot ja taidot ovat opiskelutapojen viiveellä tuleva mitta. Saat sen mitä toistat. (Clear 2020,31.)

Ensimmäinen askel on tunnistaa nykyiset taukorutiinit ja niiden vaikutus omaan hyvinvointiin. Seuraavaksi osan näistä rutiineista voikin korvata luovilla aktiviteeteilla. Esimerkiksi sen sijaan, että tarkistaisit sähköposteja tauolla, voisit varata viisi minuuttia runojen kirjoittamiseen tai piirtämiseen. Tee tauottamisesta miellyttävää valitsemalla sellaista luovaa tekemistä, josta pidät ja jonka tekemistä odotat.

Neljä periaatetta uusien rutiinien luomisessa

Tee siitä ilmeistä. Selkeytä ensin itsellesi se tapa, jota haluat arkeesi. Kytke se omaan ympäristöösi ja muuhun toimintaasi, aikaan ja paikkaan. Määrittely ”haluan viettää enemmän luovia taukoja” ei vielä ohjaa siihen, miten ja milloin tulisi toimia. Sen sijaan täsmällinen ilmaisu ja tiettyyn ärsykkeeseen sitominen auttaa.

Tee siitä houkuttelevaa. Yhdistä uusi tapa johonkin miellyttävään, jolloin se palkitsee ja houkuttelee.  Tämä lisää motivaatiota ja sitoutumista uuden tavan ylläpitoon.

Tee siitä helppoa. Tee uuden tavan aloittaminen mahdollisimman helpoksi. Mitä vähemmän vaivaa tapa vaatii, sitä todennäköisemmin se jää pysyväksi.

Tee siitä tyydyttävää. Varmista, että saat välitöntä palautetta tai palkinnon suorittamastasi tavasta. Positiiviset seuraukset vahvistavat toimintaa ja tukevat toistoa.

Kestävien tapojen luomista edistää tietoinen identiteetin määrittely: sen kuvaaminen, millaisena itsesi haluat nähdä.  Kun alat katsoa itseäsi tietyn tavan noudattajana, tekeminen muuttuu luonnolliseksi. Mielelle ja aivoille on iso ero siinä, sanooko ”olen luova tauottaja” vai ”yritän pitää luovia taukoja”.

Uuden rutiinin kaava

Clearin (2024, 95-101) kuvaama tapojen pinoutumisen (habit stacking) tekniikka perustuu siihen, että yhdistät uuden tavan osaksi jo olemassa olevaa rutiinia. Tämä helpottaa uuden tavan muodostumista, koska se linkittyy luontevana muistuttajana toimivaan tuttuun toimintoon. Kirjoittamisen, piirtämisen, musiikin kuuntelun tai vaikka meditoinnin kaltaista luovaa toimintaa voi lisätä taukoihin luomalla siitä uuden rutiinin seuraavan kaavan mukaan.

  1. Valitse ensin olemassa oleva tapa eli määrittele jokin toiminto, jota jo teet säännöllisesti tauoillasi. Jos juot tauolla aina kahvia, rutiinisi voi perustua siihen.
  2. Lisää seuraavaksi uusi tapa. Päätä, mitä luovaa toimintaa haluat sisällyttää. Tässä esimerkkinä on piirtäminen.
  3. Yhdistä seuraavaksi tavat toisiinsa. Tee itsellesi sääntö: ”Kun olen hakenut kahvini ja istunut alas, piirtelen viiden minuutin ajan, mitä tahansa mieleeni juolahtaa.”

Muita vinkkejä valmistautumiseen

Varmista ennakkoon, että kaikki välineet ovat helposti saatavilla. Visuaaliset muistutukset eli uudesta taukorutiinista muistuttavat esineet toimivat vihjeinä (cues) ja kannustavat valitsemaan uuden rutiinin vanhan sijaan. Kun tauko koittaa, ympäristö tukee automaattisesti rentoutumista ja luovuuden harjoittamista kännykän selaamisen sijaan. Piirtämistä varten piirustuslehtiö ja kynät tai liidut kannattaa pitää valmiina siellä, missä yleensä pidät taukoja.

Säädä aikataulu itsellesi ja työhösi sopivaksi. Jos viisi minuuttia tuntuu liian pitkältä tai lyhyeltä ajalta, säädä aikaa. Tärkeintä on, että luovasta toiminnasta tulee luonnollinen osa taukoasi. Tapojen pinoaminen kutoo luovan tauon osaksi päivää ja muuttaa sitä pikkuhiljaa tavaksi. Tauoista tulee palauttavampia ja virkistävämpiä sen sijaan, että esimerkiksi ajautuisit selaamaan rutiininomaisesti somea. Sen vaikutukset ovatkin sitten ihan oman tekstinsä aihe.

Koska joustavat aivot mukautuvat siihen, miten niitä käytetään, annetaan niille mahdollisuus loistaa. Some ei aivoja juuri ruoki, kun taas inspiroiva musiikki tai piirrokset paperilla voivat sen tehdä.

Lähteet

Clear, J. & Koskela, K.. 2020. Pura rutiinit atomeiksi: Näin saat aikaan muutoksen, joka pysyy. 4. painos. Jyväskylä: Tuuma.

Pin It on Pinterest