Uskallanko, osaanko? Onnistun! – opiskelijan tarina

Kun aikaisempi opinpolku on oppimisvaikeuksien ja muiden haasteiden vuoksi edennyt kompastellen, on käsitys omista kyvyistä ja itsestä oppijana muodostunut usein hyvin kielteiseksi. Onko korkeakoulu silloin oikea opiskelupaikka ja miten opinnot sujuvat?

Vaikka Tiia Lyyraa vielä pääsykoepäivänäkin epäilytti, oli hän päättänyt hakeutua kohti unelma-ammattiaan. Ensimmäisen kevään kokemusten perusteella tätä päätöstä ei ole tarvinnut katua.

Uskallanko hakea korkeakouluun?

Ajatus korkeakouluopinnoista tuntui aikaisempien kokemusten perusteella etukäteen pelottavalta, mutta ammatinvalintapsykologin kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena Tiia laittoi hakulomakkeen eteenpäin.

Vaikeinta oli vakuuttaa itsensä siitä, että korkeakouluun valituksi tuleminen ja opinnoista selviytyminen olisi oppimisvaikeuksista huolimatta ylipäätään mahdollista. Tätä ennakkokäsitystä Tiia joutuu edelleen työstämään, vaikka opinnot sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutuksessa alkoivat tammikuussa 2024.

Sujuvasti kohti kesää

Ensimmäisen lukukauden lopussa Tiia voi tyytyväisenä todeta, että korkeakouluopinnot ovat lähteneet käyntiin erinomaisesti ja hän on nauttinut uuden oppimisesta. Opinnot ovat edenneet aikataulussa ja arvosanatkin ovat olleet hyviä. Oppiminen ei edelleenkään ole helppoa ja uudenlaisten vaatimusten edessä on ollut entistäkin tärkeämpää tunnistaa itselle parhaat tavat taklata oppimisen tiellä olevia esteitä.

Oma aktiivisuus, kuunteleminen tunneilla, ryhmässä työskentely ja käytännön tekeminen ovat Tiialle vahvoja oppimistapoja. Haasteet näkyvät erityisesti muistamista vaativissa tehtävissä, lukemisessa, kirjoittamisessa sekä matematiikassa. Lisäksi voimakas jännittäminen vaikuttaa moniin suorituksiin. Koska oppimisen haasteet tulevat aina olemaan osa Tiian opiskelua, on erityisesti uudenlaisissa tilanteissa pohdittava, miten oppiminen sujuu parhaiten. Esimerkiksi harjoittelut vaativat erilaisia taitoja kuin muu opiskelu, joten keinotkin ovat erilaisia.

Elämä kahden erityislapsen äitinä asettaa myös opiskelulle omanlaisensa, aikaisemmista opiskelukokemuksista poikkeavan raaminsa. Tiia kuvaa elämäänsä nopeatempoiseksi tetrikseksi, jossa perheelle, opinnoille ja omille harrastuksille etsitään jatkuvasti paikkaa. Puolison tuella tämäkin on onnistunut.

Vahva opiskelumotivaatio ja muilta saatu tuki auttavat onnistumaan

Tärkeimmäksi tekijäksi onnistuneen opiskelukevään taustalla Tiia mainitsee oman motivaation ja lujan tahdon selvitä haasteellisimmistakin tilanteista. Rohkeasti ja sitkeästi hän on tarttunut kaikkiin tehtäviin, pyytänyt tarvittaessa apua ja yllättynyt iloisesti tuloksista.

Vertaisopiskelijoilta saatu tuki on opintojen sujuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Myös Tiia korostaa luokkakavereiden ja ryhmän yhteishengen merkitystä omissa opinnoissaan. Turvalliseen ryhmään on ollut aina mukava tulla.  Myös opettajien rooli on myönteisen minäkuvan vahvistumisessa keskeinen. Opettajien kannustus sekä motivoiva ja joustava opetus ja ohjaus on tukenut oppimista. Tiia kertoo saaneensa ohjausta ja lisätietoja aina tarvittaessa.

Myös opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijoilta voi saada tukea ja uutta näkökulmaa omaan tilanteeseen. Tiia on keskustellut erityisopettajan kanssa esimerkiksi omista vahvuuksista ja itselle sopivista, oppimista tukevista keinoista. Tiian, kuten monen muunkin kohdalla, ohjaus on aloitettu kielteisen oppijamielikuvan purkamisesta ja katseen kääntämisestä omiin vahvuuksiin heikkouksien sijasta.

Tulevia opintoja Tiia odottaa luottavaisesti ja innostuneena oppimaan uutta. Mahdollisia opintielle ilmestyviä kuoppia ja esteitä on turha etukäteen murehtia, vaan nyt on hyvä aika vahvistaa niitä opiskelutaitoja, joita korkeakouluopinnot jatkossa vaativat. Siihen Tiia on valmis, sillä hän on päättänyt onnistua unelma-ammattinsa saavuttamisessa.

Mistä saa tukea?

Korkeakouluissa opiskelee paljon opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita opiskeluhyvinvoinnin haasteita.  Xamkissa opiskelukykyä ja -hyvinvointia tuetaan monipuolisesti. Tärkein tuki annetaan opetuksessa ja ohjauksessa sekä omassa vertaisryhmässä.

Tämän lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus saada ohjausta myös esimerkiksi erityisopettajilta, opintopsykologeilta, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijalta tai liikunnan asiantuntijoilta. Myös opettajat voivat kääntyä näiden asiantuntijoiden puoleen, jos opiskeluhyvinvointiin liittyvät asiat mietityttävät.

Pin It on Pinterest