Lähiopetusta tarvitaan digipedagogiikan rinnalle

”Digitalisaatio jyrää” niin terveydenhuollossa kuin teollisuudessa, kotona ja koulussa. Se tarjoaa meillekin upeita mahdollisuuksia täydentää opetusta, monipuolistaa opetustarjontaa sekä opiskelijoille tilaisuuden muun muassa hallita omaa ajankäyttöään. Teknologian tuomat ulottuvuudet mahdollistavat terveys- ja kuntoutusalankin kehittymisen aivan uudelle tasolle.

Xamkin naprapaattiopiskelijat kertoivat ideoitaan uuden opetussuunnitelman laadintaa varten. He halusivat muistuttaa, että vaativalla ja käytännön läheisellä alalla tarvitaan edelleen myös lähiopetusta. Kolmannen vuoden naprapaattiopiskelijat muistelevat opintojensa alkuvaiheita ja hämmästelevät tähän mennessä opittujen asioiden määrää. Muistissa on kuitenkin vielä elävästi se, miten opinnot alkoivat anatomian opiskelulla. Naprapaattikoulutuksessa painotetaan kattavaa anatomian osaamista. Se on perusta kaikelle myöhemmin opittavalle tutkimiselle ja hoidolle.

”Jokaisesta kehon luusta käydään läpi jokainen uurre ja nyppylä, latinaksi tietysti. Tämä hyvin yksityiskohtainen opiskelu tuntui alussa oudolta, kun jokaisen uurteen ja kohouman merkitys oli vielä tuntematon. Näiden tärkeys ilmeni kuitenkin hyvin pian nivel- ja lihasanatomian ollessa opiskelun kohteena, koska nivelsiteet ja lihasjänteet kiinnittyvät luissa tiettyihin kohtiin”, kertoo naprapaattiopiskelija Marko Nuija.

”Lihasanatomiassa opiskeltavan ja omaksuttavan asian määrä kasvaa vielä suuremmaksi, koska ihminen on liikkuva kokonaisuus ja kehon eri osat toimivat synkronoidusti keskenään. Ei näitä itsekseen voi kirjasta lukemalla opetella”, toteaa Karo Ahvonen.

”Mekaaninen ajattelu kolmiulotteisesti toimivista nivelrakenteista herättää kysymyksiä, ja välillä asioita on melkein väännettävä rautalangasta”, kertovat ryhmän kaikki muutkin opiskelijat.

Kuva 1. Porukassa opiskelu on kivaa.

Teoria ei ole pelkkää lukemista – ei myöskään verkossa

Kehittynyt digitalisaatio tuo hienoja mahdollisuuksia myös esimerkiksi juuri anatomian opetukseen. Erilaiset ohjelmistot mahdollistavat anatomisen mallin kolmiulotteisen tarkastelun, ja lisäävät opiskelijan ymmärrystä itsenäisestikin opiskellen. On myös muistettava, ettei verkossa opiskelukaan tarkoita pelkkää itsekseen lukemista. On jokaisen opettajan oma pedagoginen ratkaisu, toteuttaako verkossa tapahtuvan opetuksen esimerkiksi oppimistehtävinä, vai luennoiko ”livenä” verkon välityksellä kuten luennoisi luokkahuoneessakin. Pedagogista osaamista kuvastaa se, että osaa viedä oikeat palaset opetuksesta verkkoon.

Opiskelutoveria tarvitaan ihan konkreettisestikin lähellä

Kun opiskellaan ammattia, missä hoidetaan ihmistä – on opiskellessakin myös harjoiteltava hoitamaan ihmistä. Tämä ei onnistu useinkaan verkossa, sillä lähiopetus kehittää myös vuorovaikutustaitoja. Jo pelkästään kipupotilaan kohtaaminen on uran alkuvaiheessa haastavaa. Saati se, että pitäisi myös tutkia ja hoitaa potilas. Vuorovaikutustaidot kehittyvät ryhmässä toimittaessa, ja niitä myös harjoitellaan potilastilanteita simuloiden.

Manuaaliset hoitotekniikat ovatkin sitten asia erikseen; ohjattuja harjoituskertoja tarvitaan useita, jonka jälkeen toistomääriä voi itsenäisellä harjoittelussa lisätä.

Vanha sanonta ”määrä ilman laatua vie harhaan” pätee tässäkin. Valvottuja ja ohjattuja suorituksia tarvitaan, jotta voidaan turvata Xamkista valmistuvien ammattilaisten huippuosaaminen ja terveysalalla taata myös potilasturvallisuus!

Usein terveysalalle hakeutuvat sellaiset ihmiset, jotka nauttivat ihmisten kohtaamisesta, eikä pelkästään somessa. Ryhmäytyminen, opiskelutoverit, porukassa opiskelu… Mitä jää käteen opiskeluajasta ilman opiskelutovereiden tuomaa vertaistukea? Ei vieruskaveria opi oikeasti tuntemaan pelkässä verkkokeskustelussa, ja onhan opettajankin kanssa helpompi keskustella kasvotusten kuin virtuaalisesti. ”Liputamme lisääntyvän verkko-opetuksen rinnalla myös riittävän lähiopetuksen puolesta”, toteavat kaikki NA16S-ryhmän opiskelijat.

Pin It on Pinterest