Verkkokauppiaat käynnistivät klubin Mikkelissä

Verkkokauppaklubin osanottajia keskustelemassa verkkokauppojen kehittämisestä kahvilan pöytien ääressä.

Verkkokauppiaat keskustelivat muuan muassa kustannustehokkaista tavoista ohjata liikennettä verkkokauppaan. (Kuva Heli Aaltonen)

Aktiiviset eteläsavolaiset verkkokauppiaat käynnistivät yhteisen verkkokauppaklubin. Klubi on luonteva jatko Miksei Oy:n ja Xamkin hankkeelle, jossa verkkokauppiaita valmennettiin kasvattamaan liiketoimintaansa. Toiminta startattiin yhteisessä tilaisuudessa helmikuisena iltana.

Etelä-Savon alueella on sekä vakiintuneita, pitkään toimineita verkkokauppoja, että vasta-aloittaneita tai muutaman vuoden toimineita verkkokauppoja. Klubi tarjoaa kauppiaille paikallisen foorumin, jossa jaetaan kokemuksia, tietoa ja lisätään osaamista.

Syrjäisellä alueella, kuten Etelä-Savossa, toimiville yrityksille verkkokauppa antaa mahdollisuuden pärjätä ja nousta varteenotettavaksi kilpailijaksi jopa suurille oman alan toimijoille. Parhaimmillaan samassa verkkokaupassa yhdistyykin kaupankäynnin ja asiakkaiden palvelun taito, tekninen kyvykkyys ja analytiikalla johtaminen. Klubi nostaa esille näiden aiheiden parhaita käytäntöjä ja yhdistää kokeneet ja aloittelevat kauppiaat.

Pöydissä istuvat osallistujat osallistujat katsovat Tomi Jaakkolaa tämän puhuessa seisaallaan.
Tomi Jaakkolan mukaan verkkokaupan volyymin kasvaessa pienetkin muutokset vaikuttavat tuloksiin merkittävästi. (Kuva Heli Aaltonen)

Kauppojen kehitys eri vaiheessa

Aloitusillassa kuusi verkkokauppiasta kertoi liiketoimintansa kehittymisestä. Osalla kaupoista on kotimaan kaupan lisäksi kansainvälistyminen hyvässä vauhdissa, kun taas joku vasta ”opettaa” asiakkaita ostamaan verkosta.

Vilkasta keskustelua herättivät muuan muassa verkkokaupan maksutavat, ulkoistettu varastointi, kustannustehokkaat tavat ohjata liikennettä verkkokauppaan ja yhteinen pakkausmateriaalien hankinta.

Keskustelua synnytti myös verkkokaupan asiakaspalvelu. Asiakkaan palvelun laadussa ja määrässä verkkokaupat tasapainoilevat toisaalta kannattavuuden ja toisaalta asiakaskokemuksen kanssa. Käytännön kokemusten mukaan myös ”liian nopea” palvelu nostaa asiakkaan odotuksia, joita ei kuitenkaan joka kerta voida täyttää.

Emmi Liikanen istuu etualalla kahvilapöydässä ja Jukka Kumpusalo taustalla. He katsovat ulos kuvasta ja hymyilevät.
Jukka Kumpusalo ja Emmi Liikanen Miksei Oy:stä ehdottivat klubin ohjelmaan myös verkkokauppojen roustaamista.

Ideoita jatkosta

Ensimmäisessä tapaamisessa ideoitiin jatkon ohjelmaa. Tapaamisten ytimessä on kiertävä esittelyvuoro, jossa verkkokauppias esittelee kaupan toimintaa, sen haasteita ja jatkon suunnitelmia. Lisämausteeksi ehdotettiin verkkokaupan roustaamista.

Mukaan kutsutaan myös vierailevia asiantuntijoita ja verkkokaupan palvelutarjoajia. Sopiva määrä kokoontumisille on noin neljä kertaa vuodessa. Seuraavien kertojen teemoiksi nousivat esille muun muassa mainonnan hyvät esimerkit (Facebook, Google Ads), brändääminen, paketoinnin mahdollisuudet ja logistiikan kysymykset.

Verkkokauppaklubi on epävirallinen jatko POLKU kansainväliseksi verkkokauppiaaksi -hankkeelle, jonka toteuttivat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Hankkeen toimenpiteisiin osallistui yli 30 alueen verkkokauppaa. Hanketta rahoitti Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta ajalla 1.1.2017 – 28.2.2019.

Pin It on Pinterest