Muualla hankittu osaaminen korkeakouluopintojen vauhdittajana

Tiesitkö, että ammattikorkeakoulututkintoa suorittaessasi voit hyödyntää myös muualla hankittua osaamista osana opintojasi?

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Wellbeing Management -koulutusohjelmassa opiskeleva Jussi Partti sai kevennettyä opiskelutahtia ja luotua lisää tilaa perhe-elämälle oman aiemman osaamisen hyödyntämisen kautta.

Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan ennen opintoja hankitun tai opintojen aikana hankittavan osaamisen hyödyntämistä osana opintosuorituksia.  Jos olet esimerkiksi opiskellut aiemmin korkeakoulussa, ollut työelämässä tai teet työtä opintojesi ohessa, on mahdollista näyttää oma osaaminen näillä alueilla ja näin vähentää opiskeltavien opintojaksojen määrää.

Jussi Partti aloitti opiskelut syksyllä 2021 Wellbeing Management -koulutusohjelmassa. Hänellä on taustallaan jo kauppatieteiden kandidaatin tutkinto tietojärjestelmätieteestä, ja lisäksi työkokemusta Osuuskaupalla.

Opintojen alussa tuotiin esiin mahdollisuus hyväksyä aiempaa osaamista tutkintoon, ja Jussi kartoitti saamiensa ohjeiden mukaan kaikki aiemmat opintonsa ja vertasi niitä uuden koulutusohjelmansa osaamistavoitteisiin ja sisältöihin. Henkilökohtaisen ohjauskeskustelun kautta korvaavuudet vahvistuivat ja useita opintojaksoja mm. ammattienglantiin, markkinointiin ja tieteelliseen kirjoittamiseen sekä tutkimusmenetelmiin liittyen saatiin joko korvattua tai sisällytettyä valinnaisiksi opintosuorituksiksi. Lisäksi ohjelmaan kuuluva perusharjoittelu kuittaantui raportoimalla aiemmasta työkokemuksesta ja siinä opituista asioista.

Jussi työskentelee opintojen ohella, mutta tämänhetkisenä tarkoituksena ei ole hyväksyttää opintojen aikaista työskentelyä opintoihin, vaikka monissa tapauksissa sekin voi olla mahdollista.

Jussin tapauksessa aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen lyhensi hänen oman arvionsa mukaan opiskeluaikaa noin puolella vuodella. Opintojen kokonaispituuden lyhentämisen sijaan Jussille oli vieläkin tärkeämpää se, että opiskelukokonaisuus keveni niin, että opiskeluaikaan on helpompi yhdistää perhe-elämä, työ ja harrastukset.

Kaiken kaikkiaan osaamisen tunnustaminen oli Jussin mielestä selkeä ja helppo ymmärtää.

Se vaatii kuitenkin opiskelijalta jonkun verran työtä, jotta tutustuu hyvin eri opintojaksojen osaamistavoitteisiin ja sisältöihin ja vertaa niitä omaan osaamiseensa.

Oma osaaminen täytyy myös valmistautua osoittamaan joko todistuksin tai eri tavoin näyttämällä (keskustelut, raportit, portfoliot, esitykset, jne.). Tähänkin on kuitenkin ohjeita ja apua saatavilla esimerkiksi omalta opiskelijavastaavalta.

Osaaminen on kokonaisuus, eikä korkeakouluopintoja tarvitse tarkastella omana erillisenä osionaan. Opintoja on mahdollista suorittaa perinteiseen tapaan opintojaksoittain, mutta myös aikaisempia opintoja hyväksilukien, työhön yhdistäen ja työtä opinnollistaen. Ota yhteyttä Xamkiin ja katsotaan sinulle sopiva polku!

#OsaaminenNäkyviin

Tiedätkö mitä kaikkea jo osaat? Osaamista syntyy kaikkialla: työssä, harrastuksissa, kotona ja vapaa-ajalla. Meillä Xamkissa voit halutessasi kartuttaa nykyisen osaamisen päälle uutta, monin eri tavoin. Tärkeintä on, että sinulla on tahto kokeilla, oivaltaa ja oppia. Ei pelkästään koulun penkillä, vaan elämässä yleensä.

#OsaaminenNäkyviin -teemaviikkoa vietetään 5.-11.9.2022.

Pin It on Pinterest