Oletko miettinyt uraohjausta?

Työelämä kääntää ajatukset kaikissa opintojen vaiheissa ammatillisen osaamisen vahvistamiseen, ura-ajatteluun ja jatkuvaan oppimiseen. Jokainen meistä miettii jossain vaiheessa työllistymisen mahdollisuuksia, koulutuksen kelpaavuutta, alan vaihtoa tai vaikkapa itsensä kehittämistä uuden oppimisen myötä.

Xamkissa opiskelija saa opintopolkunsa aikana ohjausta tulevalle uralleen. Uraohjaus on upotettu opintojen rakenteisiin, mutta uraohjauskeskusteluajan voi varata myös opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijan kanssa. Selkeiden uravalintojen lisäksi voi käydä läpi näköalattomuutta opintojen aikana, mitä niiden jälkeen tai tuulettaa ajatuksiaan koko uravalinnasta.

Mitä siellä sitten jutellaan? Uraohjaus lähtee ohjattavan tarpeista. Millaisia toiveita, odotuksia, mahdollisuuksia löytyy uranäkymille, vai onko niitä vielä. Keskusteluissa mietitään myös uraohjauksen aikajännettä: Onko tarkoituksena löytää seuraava vaihe elämässä, etsiä vaihtoehtoisia urapolkuja, opiskella lisää vai keskittyä nopeisiin, omaa tilannetta tukeviin ratkaisuihin?

Terminä uraohjauskeskustelu luo erilaisia mielikuvia. Joskus voi olla myös verukkeita, ettei moista palvelua tarvitse. Tässä muutama tyypillisin:

1. Uraohjaus ei ole vielä minulle, opiskelen vasta

Uraohjaus on kaikissa opintojen vaiheissa annettavaa ohjausta ja neuvontaa. Sen ei ole tarkoitus ajoittua lähelle valmistumista, vaan olla valintojen tukena läpi koko opintopolun. Uraohjauksessa mietitään tavoitteiden ja arvojen mukaisia valintoja. Sen tuloksena voi olla oman jo olemassa olevan osaamisen kehittämistä tai uusien taitojen haltuunottoa. Opintojen aikana on hyvä miettiä rauhassa omia tavoitteitaan ja motivaatiota.

Omista uratoiveistaan kannattaa keskustella avoimesti ja pohtia mahdollisuuksiaan. Työelämän harjoittelut ja yhteistyöpäivät ovat tärkeä mahdollisuus tavata paikallisia työnantajia. Opintojen aikana luodut verkostot auttavat mahdollisesti eteenpäin myöhemmissäkin elämänvaiheissa.

2. Onko minulla muka erityistä osaamista?

Uraohjauskeskusteluissa pyydetään luettelemaan omia saavutuksiaan ja kokemuksiaan työelämästä. Monesti vastaukseksi tulee, ettei ole mitään erityisiä saavutuksia, etten ole saanut aikaiseksi mitään merkittävää, en ole edes ollut oikeissa töissä.

Erityinen osaaminen ei tarkoita palkintoja. Se tarkoittaa, että olet voinut käydä useissa ryhmänohjaajakoulutuksissa tai pitänyt harrastekerhoja oman mielenkiinnon vuoksi. Haluat jakaa osaamistasi muille, olet ollut partiossa, osaat maalata, koodata tai soittaa. Erityinen osaaminen voi olla taito, mutta se voi yhtä lailla olla luonteenpiirre: Olet hyvä aikatauluttamaan, suunnittelemaan, osaat saada ihmiset viihtymään.

Yksittäisten juhlahetkien sijaan voikin nostaa esille matkan varrella aikaan saatuja tuloksia tai omaa määrätietoista etenemistä kohti omaa tavoitetta. Jos oma tavoite ei ole vielä löytynyt, uraohjauskeskusteluissa sanoitetaan yhdessä osaamista ja kirkastetaan toiveita tulevaisuuden työstä.

3. En osaa sanoittaa omaa osaamistani

Oman osaamisen sanoittaminen on yllättävän vaikeaa. Omien vahvuuksien ja arvojen tunnistaminen auttaa siinä. Uraohjauskeskusteluissa on apuna erilaisia sanoittamisen välineitä, kuten arvojen ja työelämän toiveiden listoja. Niitä saa silmäillä ja valita sieltä itseään kuvaavia ja itselleen sopivia asioita.

4. Urasuunnittelu on turhaa

Opiskelualan valinta ohjaa luonnollisesti paljon sitä, mihin suuntaan ura on lähdössä. Usein jo se kantaa pitkälle. Suunnitelmat ja mielenkiinnon kohteet muuttuvat joskus matkan varrella. Silloin on aina syytä päivittää omien tavoitteiden ja ura-ajattelun tilannetta. Urasuunnitelmien avulla on mahdollista aktivoida omia valintojaan ja edistää asioita. Jos ei tee mitään, niin mitään tuskin tapahtuukaan. Hyvä suunnitelma on joustava ja tarjoaa mahdollisuuden tehdä tarvittaessa muutoksia, tarkistaa päämäärää ja ehkä kurkata myös eteen tulevia yllättäviäkin mahdollisuuksia.

 

Uraohjaus voi parhaimmillaan olla itsetuntemuksen apuväline: kun kysytään oikeita kysymyksiä, saadaan ohjattava pohtimaan oikeita asioita ja itsetuntemus lisääntyy. Tavoitteellista työuraa pohditaan omien kehittymismahdollisuuksien kautta. Joskus tavoiteltava asia löytyy ihan läheltä, joskus siihen päädytään hieman haastavampien vaiheiden jälkeen.

Pin It on Pinterest