Xamkin opettajat haastettiin yllättäen digiopetuksen kolmiloikkaan

Kevään 2020 Digipedavalmennuksen AC-ryhmätapaaminen, jossa kokeillaan yhteisöllisiä työskentelymenetelmiä.

Kuka on piikkikunnossa, kenen harjoituskausi jäi lyhyeksi?

Xamkin digiloikkaajien edustusjoukkue joutui muuttamaan viimeistelyharjoituksiaan, koska kävi selväksi, että tässä kisassa ei selvitäkään pelkällä harppauksella. Xamkin siirtyminen etäopetukseen 18.3.2020 alkaen vaati matkan pituutensa vuoksi lajivaihdoksen suoraan digiopetuksen kolmiloikkaan. Xamkin digiloikkaajat ovat iskukunnossa, vaikka vielä kuukausi sitten kukaan joukkueen jäsenistä ei tiennyt mitä on edessä.

Koko joukkue on uudenlaisen tilanteen edessä, osa joutuu ehkä muuttamaan kisastrategiaansa ja osa loikkaajista oli varmasti ajatellut harjoituskauden kestävän vielä vähän pidempään.

Digikolmiloikka kuuluu Xamkin painopistelajeihin ja lajin tilanne on varsin hyvä.

Xamkin joukkue on esimerkiksi valtakunnallisella tasolla sijalla 2. tuotetuissa CampusOnline verkko-opintopisteissä (18271), CampusOnline-opintojaksojen suoritusprosentissa (54 %) sekä CampusOnlinen taloudellisissa kokonaisvaikutuksissa (583 763 €) (campusonline-analyysin loppuraportti 2019). Verkkotarjonnan osuus Xamkin avoimen AMK:n opintotarjonnasta vuonna 2019 oli 54,3 %. IT-alan koulutus ja oppimisympäristöt ovat Xamkissa kansallista kärkitasoa (AVOP -palautekysely 2019).

Lajin psykologiset vaatimukset

(Digi)kolmiloikkaajalta vaaditaan lajirohkeutta, jolla tarkoitetaan sitä, että loikkaajan tulee uskaltaa venyttää loikkiaan pidemmäksi kuin uskoo sen olevan edes mahdollista. Tämä lajirohkeus on edelleen yhteydessä itseluottamukseen ja riskinsietokykyyn.

Muita kolmiloikan vaatimia pääasiassa psyykkisestä puolesta riippuvia ominaisuuksia ovat lajijämäkkyys ja suorittamisen keveys. Kolmiloikkaajan tulee osata olla äärimmäisen jämäkkä oikea-aikaisesti, koska muuten rohkea lajisuoritus muuttuu uhkarohkeaksi, eikä pysy enää kasassa. (Herva 2014.) Tässä tilanteessa näitä ominaisuuksia vaaditaan kaikilta digikolmiloikkaajilta.

Valmistautuminen

Pitkäjänteinen valmistautuminen huippusuoritukseen on alkanut jo vuosia sitten. Xamkin digitaalinen toimintaympäristö on kunnossa ja varusteet mahdollistavat pitkänkin digiloikan. Taitoja on hiottu ja systemaattista valmennusohjelmaa on toteutettu jo kahden vuoden ajan.

Loikan suorittaminen on helpompaa, jos loikkaajan tekninen osaaminen on riittävä.

Joukkueessa on edustajia useilta eri sarjatasoilta ja monitaitoinen valmennustiimi sekä sponsorit ovat kaikkien loikkaajien tukena.

Tukea on tarjolla teknisiin sekä pedagogisiin haasteisiin. Kisojen yllätyksellinen ajankohta on tiivistänyt joukkueen yhteishenkeä ja lisännyt osaamisen jakamista joukkueen sisällä. Henkilökohtaista harjoittelua on täydennetty yhteisillä harjoituksilla. Huipulle pyrkiessä sekä loikkaajalta että valmennustiimiltä vaaditaan sitoutumista ja uudistumiskykyä.

Loikkaajalta vaaditaan uskoa omaan tekemiseen ja sitä on pyritty vahvistamaan mahdollisuuksilla tutustua erilaisiin harjoitusohjelmiin ja suoritustekniikoihin. Ei olemassa yhtä ainoaa oikeaa tekniikkaa ja optimaalisen tekniikan valintaan vaikuttavat harjoitusvuodet ja loikkaajan osaaminen.

Kisa on käynnissä, ponnistus on onnistunut – ilmassa ollaan

Loikkaajilta vaaditaan sopeutumista muuttuneisiin olosuhteisiin ja rohkaistumista kokeilemaan etäopetusta verkossa. Kun kokeilee uusia välineitä ja tapoja toimia, voivat tulokset parantua merkittävästi. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse loikata yhtä pitkälle. Toiset selviävät normisuorituksellaan, toiset joutuvat venyttämään enemmän. Tärkeää on säilyttää rentous suorituksessa ja uskoa siihen, että pärjää. Tässä tukena ovat niin huoltotiimi kuin joukkuetoverit, jotka ovat samassa tilanteessa.

Xamkin joukkueella on tällä hetkellä käynnissä 1468 opintojaksoa, joista 1369 (93,3 %) tarjotaan nyt etäopetuksena. Syksyllä 2020 toteutettavaksi siirrettiin vain 99 opintojaksoa eli noin 7 %. (Xamk siirtyi onnistuneesti etäopetukseen, 27.3.2020.) Tilastot näyttävät hyvältä.

Sopeutuminen kisapaikkaan ja aikavyöhykkeeseen näyttää huoltotiimin näkökulmasta sujuneen hyvin.

Totuttuja palvelukanavia hyödynnetään aktiivisesti. Olemassa olevien palvelukanavien rinnalle on perustettu myös matalan kynnyksen palvelukanava, jossa huoltotiimi tarjoaa virtuaaliset digikahvit joka toinen arkiaamu.

Digikahveilla voi keskustella reaaliaikaisesti huoltotiimin asiantuntijoiden ja joukkuetovereiden kanssa digiloikkimiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Tukipyynnöt ovat koskeneet suurelta osin verkossa tapahtuvaa live-opetusta.

Huoltotiimiä on tarvittu avuksi myös tenttien rakentamiseen ja etätenttijärjestelyihin. Valvottujen tenttien järjestämiseen on poikkeustilanteessa rajalliset mahdollisuudet, vaikka käytössä olevien välineiden pohjalta onkin kehitelty erilaisia ratkaisuja.

Yleisö odottaa jännityksellä lopputulosta – ylittyykö haamuraja?

Loikkahaasteen tulokset ovat selvillä vasta poikkeustilanteen päättyessä. Kaikki osallistujat saavat varmasti arvokasta kokemusta. Tämä kokemus toivottavasti jättää jälkeensä hyviä käytäntöjä, joita on pakon edessä pitänyt luoda.

Jokainen voi olla tyytyväinen suoritukseensa, sillä digikolmiloikka ei ole kaikille joukkueen jäsenille normaalioloissa päälaji ja se voi tehdä loikkakisasta uuvuttavan. Kokemus antaa eväitä seuraaviin kisoihin valmistautumiseen suorituksia analysoimalla. Oliko rytmitys kohdallaan, kulkiko juoksu? Oliko kontakti onnistunut?

Poikkeustilanne tulee nostamaan esiin niin joukkueen vahvuuksia kuin kehityskohteita, ja varmaa on, että tämän kokemuksen myötä joukkueesta tulee vielä osaavampi. Xamkin joukkuehenki vahvistuu entisestään kampusrajojen hälventyessä verkossa työskenneltäessä.

Joukkuetoveri on ihan yhtä lähellä, olipa hän millä valmennuskeskuksella tahansa.

Tämä digikolmiloikan lajistrategia varmasti antaa uutta pontta digiloikassa menestymiselle myös kansainvälisellä tasolla.

Nyt odotellaan kolmiloikkaajan harjoitusvuoden seuraavaa vaihetta – kesän ylimenokautta. Ylimenokausi antaa loikkaajille mahdollisuuden elimistön palautumiseen ja mielen virkistymiseen. Ylimenokaudella ei toteuteta suunnitelmallista harjoittelua, vaan loikkaajat voivat edetä harjoittelussa omien mieltymyksiensä mukaisesti ja kerätä voimia tuleviin koitoksiin.

Lähteet

CampusOnline-analyysin loppuraportti 2019. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.eamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-kehitys–research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/eamk/teema-1/eamk-analyysiraportti/campusonline-analyysin-loppuraportti.pdf [viitattu 2.4.2020].

Herva, H. 2014. Ajatuksia kolmiloikasta. Saatavissa: http://www.yliastujat.fi/valmennus.html [viitattu 25.32020].

Xamk siirtyi onnistuneesti etäopetukseen. Xamkin tiedote 27.3.2020. Saatavissa: https://www.xamk.fi/tiedotteet/xamk-siirtyi-onnistuneesti-etaopetukseen/ [viitattu 30.3.2020].

Pin It on Pinterest