Tietojärjestelmiä ketterästi – työelämäjakso CGI:llä

Keväällä 2019 tarjottiin mahdollisuutta työelämäjakson kokeiluun ja tartuin tilaisuuteen, vaikka aavistelin, että syksyn työkuorma lisääntyy.

Niinhän siinä kävi, että syksyn koittaessa riittikin sitten singahtelua työtehtävästä toiseen. Onneksi kevään aikana työjärjestyksen ja työkuorman osalta oli jo tehty syksylle tarvittavia viilauksia ja työelämäjaksosta kehkeytyi positiivinen kokemus. Osallistuminen IT-yksikön toimintamallin muutosprosessiin tarjosi runsaasti uuden oppimisen mahdollisuuksia.

Yhteistyötä kansainvälisen IT-konsernin kanssa

Jakson yhteistyöyritykseni oli CGI, joka on kansainvälinen IT-yritys. Yrityksen palveluksessa on maailmanlaajuisesti 77 000 ja Suomessa 3 700 työntekijää. Opiskelijoiden kannalta yksi huomionarvoinen CGI:n toimintamalli on Talent-rekrytointiohjelma, joissa uudelle työntekijäehdokkaalle tarjotaan koulutusjakso. Tämän kevään talenttikoulutus on Portugalissa.

Oma yksikköni oli Helsingissä toimiva SAP-konsultointiyksikkö, jossa on n. 40 työntekijää. Yksikkö tuottaa SAP-palveluja yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille. Työskentelin syksyllä kaksi päivää viikossa CGI:llä Helsingissä Pitäjänmäen pääkonttorissa.

Jira-ohjelmisto tiimien työtehtävien organisointiin.

Ketterä toimintatapa vaatii omat ohjausjärjestelmänsä

Työelämäjakson keskeisenä tavoitteena oli integroida jaksolla opittua uutta tietoa meneillään oleviin ja tuleviin opintojaksoihin. Opintojaksojoistani Toiminnanohjausjärjestelmät (SAP) ja Tietohallinnon johtamisen menetelmät liittyvät läheisimmin CGI:n SAP-yksikön toimintaympäristöön.

CGI:n Logistiikkayksikön tarjoamat IT-ratkaisut liittyvät älylogistiikan opetukseen ja myös tällä osa-alueella kävimme keskusteluja yksikön johdon ja asiantuntijoiden kanssa jatkoyhteistyöstä.

Aloittaessani työelämäjaksoa valitsimme yhdessä CGI:n mentorin kanssa tehtäväkseni transformaatioprojektin tuen. Transformaatio tähtää entistä ketterämpään palvelutuotantoon valtiohallinnon järjestelmien kehitystyössä. It-järjestelmiin tarvittavat muutokset pyritään tuottamaan nopeammin ja samalla pienemmissä, helpommin hallittavissa osissa.

Toimintamallin muutoksen yhteydessä otetaan käyttöön tukijärjestelmiä, joiden avulla järjestelmiä toteuttavat tiimit organisoivat sujuvammin kehitystehtävien suunnittelua ja seurantaa.

Supotuksen kautta ketterien toimintamallien kehitysprosessiin

Valtion järjestelmien parissa työskentely edellyttää Suojelupoliisin turvallisuusselvitystä, mikä pitikin läpäistä ennen pääsyä kohdejärjestelmien tietoihin. Kun pääsyoikeudet järjestelmiin oli saatu, perehdyin CGI:ssä käytettäviin ketterien toimintamallien viitekehyksiin, menetelmiin ja ohjelmistoihin (SAFe, scrum, Jira, ym.).

SAP-yksikön osalta oli ratkaistava, miten Jira-ohjelmistoa tullaan käyttämään, koska CGI:llä on maasta ja yksiköstä riippuen hieman erilaisia tapoja käyttää Jiraa. Tein testauksia ja selvityksiä eri vaihtoehdoista CGI:n asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä.

Päädyimme mentorini kanssa tiettyyn alustaan ja konfiguraatioon, jonka pohjalta yksikkö siirtyy uuteen toimintamalliin tiimeittäin. Tämä prosessi antoi runsaasti aineksia uuden tietohallinnon menetelmiä käsittelevän opintojaksoni laatimiseen.

Työeläjakson valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa

Työelämäjakson valmistelu kannattaa suunnitella siten, että työelämäjakso saadaan sovitettua työaikasuunnitelmiin, työjärjestyksiin ja yhteistyöyrityksen aikatauluihin. Omalla kohdallani valittu rytmi kaksi peräkkäistä päivää viikossa toimi hyvin. Jos olisin tehnyt CGI:lle täyttä viikkoa, ison organisaation hallinnolliset kuviot olisivat aiheuttaneet viiveitä.

Kaikkea toivomaani integraatiota opintojaksoihin en saanut syksyn kuluessa toteutettua, sillä SAP-järjestelmien mobiililaajennusten kehitystyöhön en ehtinyt osallistua. Tähän puoleen toivottavasti pääsemme opiskelijoiden kanssa perehtymään CGI:n kanssa yhteistyössä tämän kevään SAP-kursseihin integroituna.

Pin It on Pinterest